Lønkompensation og selvbetalte dage 

Når virksomheden søger om lønkompensation, så skal medarbejderen bidrage med et antal “selvbetalte dage”.

Antallet skal svare forholdsmæssigt til den periode, som virksomheden søger lønkompensation for: Søger virksomheden om kompensation for 3 måneder, skal medarbejderen selv betale 5 dage. Søges der for mindre end 3 måneder, skal medarbejderen også forholdsmæssigt holde et mindre antal selvbetalte dage.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på op til i alt fem dage i kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering m.v. svarende til op til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn. Placeringen af de op til fem dage skal ske forholdsmæssigt over den lønkompenserende periode, med mindre andet aftales med medarbejderen. 

Hvis medarbejderen ønsker at bruge nogle af de feriedage, der endnu ikke er tilgængelige, skal du sørge for at nedskrive dem efter de er optjent, så dagene ikke kan bruges to gange. Se eksemplerne længere nede.

Sådan gør du Du skal lave en skriftlig aftale om, hvilke dage medarbejderen vil bruge, og hvornår i perioden med lønkompensation, de placeres.

Hvis du og medarbejderen ikke kan blive enige om, hvor dagene skal placeres, er det i sidste ende dit ansvar som arbejdsgiver at placere dagene. I det tilfælde skal du fordele dagene forholdsmæssigt ud over hele perioden med lønkompensation.

Eksempel på fordeling: Hvis du søger lønkompensation for 3 måneder, kan dagene fordeles, så medarbejderen selv betaler for 2 dage i 2 af månederne og 1 dag i den sidste måned.

Hvis medarbejderen har feriepenge/feriedage til gode hos Feriekonto, skal det selvfølgelig søges der igennem.

Hvis medarbejderen har ferie med løn eller feriegodtgørelse hos arbejdsgiver, så er det virksomheden, der skal udbetale løn/feriepenge og dermed holde regnskab med de afholdte feriedage.

 

Sådan gør du hos ProLøn i *Mit ProLøn*:

Funktionærer og elever der har ferie med løn

Ferie registreres som normalt i lønprogrammet.

Hvis virksomheden plejer at anvende lønart 1121 ferie med løn anvendes den også nu.

Har virksomheden ferieregnskab på anvendes 8841 til nedskrivning af rest ferie optjent 2019 (miniferieåret fra 1.1.2019 – 31.8.2019) og 5871 hvis der anvendes ferie optjent efter 1.9.2020.

 

Timelønnede der har løbende opsparing til feriekasse eller Feriekonto

Medarbejderne søger via borger.dk eller feriepengeinfo.dk og virksomheden udbetaler ikke løn herfor.

 

Timelønnede der har løbende opsparing og virksomheden beholder feriepengene

Medarbejderne søger via borger.dk/feirepengeinfo.dk og virksomheden udbetaler på den lønart de plejer.

Der er flere muligheder for udbetaling.

Lønart 8848 anvendes hvis det er restferie for optjeningsåret 2019 (miniferieåret 1.1.2019 – 31.8.2019) og lønart 5882 samt 5813 hvis virksomheden har ferieregnskab og det er ferie optjent efter 1.9.2020.

 

Betalt ferie, afspadsering eller andre fridage med løn

Registreres blot som normalt.

 

Selvbetalte dage uden løn og virksomheden ikke har ferieregnskabet i ProLøn

Hvis medarbejderen selv skal betale dagene, kan lønart 1997 *Ferie uden løn* benyttes
Her udfyldes antal dage med minus i “antal” x sats eller antal dage med minus i antal og beløb med minus i beløb.

 

Selvbetalte dage uden løn og virksomheden har ferieregnskabet i ProLøn

Hvis medarbejderen selv skal betale dagene, kan lønart 1995 *Ferie uden løn* benyttes
Her udfyldes antal dage med minus i “antal”. ProLøn sørger for at lave modregningen i den ferieberettigede løn.

 

Lønart 3110 fraværstimer kan anvendes hvis der er fravær der ønskes registreret på lønsedlen. Bemærk denne lønart kan ikke benyttes til at udbetale, det er blot til registrering af timer på lønsedlen.

copyright by proløn © 2020