Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ProLøn’s brancheløsning for Danske Service medlemsvirksomheder

Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Danske Service medlemmer. Håndbogen giver dog ikke svar på alt.

Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på 87 10 19 30 eller på [email protected]

De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ”ProLøn-Internet”.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Virksomheden ProLøn A/S
Arbejdsmarkeds-pensioner:

Pension Danmark

Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten: lønart 8910: rengøringsassistentlønart 8911: rengøringsassistent med mindst 10 års erfaringlønart 8912: vinduespolerer ProLøn A/S sørger for at % -satsen automatisk ajourføres, som beskrevet i overenskomsten.
Andre pensioner, f.eks. Pensam og individuelle ordninger: Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

For medarbejdere under Fritvalgs-overenskomsten mellem Danske Service og FOA skal ProLøn A/S kontaktes med faggruppenummer for den enkelte
medarbejder, inden pensionsordning kan oprettes.

Opsparing til søgnehelligdags- og feriefridags-ordning Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsterne.
(SH-kode=1/2).
ProLøn A/S sørger for at % -satserne automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsterne.
Overenskomst-mæssige lønstigninger:. Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-Internet. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønartsoversigt

Serviceoverenskomsten

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Lønarter markeret med Autosats er omfattet af automatiske satsændringer. Automatiske Satsændringer er beskrevet efter lønartsoversigten i dette hæfte.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og månedsløn.
Timer: Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes hvor medarbejderens timeløn skal fremgå af lønsedlen.
Grundtimeløn:

Autosats

Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Grundtimelønnen er aflønningssats for medarbejdere under 18 år, der ikke er beskæftiget med præsta­tionslønsopgaver, og for ikke produktive timer som transporttid.

Sats 15/3-2020: kr. 112,88 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 115,34 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 117,77 pr. time.

Transporttid:

Autosats

Tillæg 1004 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Aflønningssats for transporttid.

Sats 15/3-2017: kr. 106,58 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 108,50 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 110,42 pr. time.

Normaltimeløn:

Autosats

Tillæg 1005 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Aflønningssats for medarbejdere over 18 år, der enten er beskæftiget med service­opgaver, som efter forholdets natur ikke egner sig for opmåling efter reglerne om præsta­tions­løn – eller savner praktisk eller teoretisk erfaring inden for rengøringsbranchen, men som beskæftiges med opgaver, der egner sig for opmåling efter reglerne om præstationsløn. Disse skal i så fald senest 2 måneder efter ansættelsen overgå til præ­sta­tionsløn.

Sats 15/3-2020: kr. 133,18 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 136,38 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 139,53 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Præstationsløn:

Autosats

Tillæg 1006 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Aflønningssats for opmålt arbejde.

Sats 15/3-2020: kr. 146,76 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 149,96 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 153,11 pr. time.

Aftentillæg

18.00 – 22.00:

Autosats

Tillæg 2401 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2020: kr. 15,22 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 15,46 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 15,71 pr. time.
Nattillæg

22.00 – 5.00:

Autosats

Tillæg 2402 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2020: kr. 19,81 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 20,13 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 20,45 pr. time.
SH-tillæg:

00.00 – 24.00

Autosats

Tillæg 2403 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Betales pr. time på søn- og helligdage samt juleaftensdag. Den 1. maj betales tillægget fra kl. 12.00 – 24.00.

Sats 15/3-2017: kr. 22,70 pr. time.

Patruljetillæg:

Autosats

Tillæg 2404 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk. 3.

Sats 15/3-2017: kr. 2,90 pr. time.

Genetillæg:

Autosats

Tillæg 2405 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk. 4.

Sats 15/3-2017: kr. 4,51 pr. time.

Hoved-rengøring:

Autosats

Tillæg 2601 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk. 5.

Sats 15/3-2017: kr. 7,13 pr. time.

Skurtillæg:

Autosats

Tillæg 2406 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk. 6.

Sats 15/3-2017: kr. 3,11 pr. time.

Transport-udgifter Tillæg 7253 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk.8. Transportudgifterne godtgøres på basis af offentlige transportmidlers kort- eller billetpris.
Lønart Antal Sats Beløb
Transport

Kilometerpenge

Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk.8. Transport i egen bil. Dækning af omkostninger efter statens regler.

Alle km indmeldes på lønart 7200.

ProLøn sørger for den korrekte sats.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Udb. Ferietillæg (med pension): Tillæg

Tillæg

8830
/8829 8830
/8829
Udfyldes ikke

1

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen.

Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder elv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn.

Lønart 8829 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).

Transport

15-30 km målt i fugleflugtslinie

Autosats

Tillæg 2602 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk.8. Kompensation for den medgåede transporttid pr. dag når virksomheden sør­ger for transporten til og fra arbejds­plad­sen

Sats 15/3-2017: kr. 4,00 pr. transportdag.

Transport

Over 30 km målt i fugleflugtslinie

Autosats

Tillæg 2603 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk.8. Kompensation for den medgåede transporttid pr. dag når virksomheden sør­ger for transporten til og fra arbejds­plad­sen.

Sats 15/3-2017: kr. 6,00 pr. transportdag.

Varskotillæg:

Autosats

Tillæg 2407 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales såfremt arbejdstiden – uden at det er varslet dagen før – forlænges med mere end 1 time. Se Serviceoverenskomstens § 7. stk. 9.

Sats 15/3-2017: kr. 33,73 pr. gang.

Lønart Antal Sats Beløb
Faglært tillæg

Serviceassistent

Autosats

Tillæg 2604 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk.2. Tillægget er ikke afhængigt af arbejdets karakter, men betales på baggrund af, at medarbejderen har gennemført den af par­terne anerkendte uddan­nel­se. Skal udbetales senest i den førstkom­men­de måned efter endt uddannelse.

Sats 15/3-2017: kr. 4,00 pr. time.

Faglært tillæg

Rengørings-tekniker

Autosats

Tillæg 2611 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 7. stk.2. Tillægget er ikke afhængigt af arbejdets karakter, men betales på baggrund af, at medarbejderen har gennemført den af par­terne anerkendte uddan­nel­se. Skal udbetales senest i den førstkom­men­de måned efter endt uddannelse.

Sats 15/3-2017: kr. 2,50 pr. time.

Servicetillæg

Autosats

Tillæg 2610 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: kr. 3,65 pr. time.

Udbetales til samtlige arbejdstimer.

Asbesttillæg:

Autosats

Tillæg 2408 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales efter Serviceoverenskomstens § 8. Asbestarbejde som tillæg til normalti­me­­­lønnen.

Sats 15/3-2017: kr. 39,92 pr. time.

Overtidstillæg

første 3 timer:

Autosats

Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Til deltids- og korttidsbeskæftigede medarbejdere (mindre end 30 timer ugentligt) ydes tillægget for arbejde ud over en daglig arbejdstid på 7 timer og 30 minutter. For fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (Mindst 30 timer i gennemsnit ugentligt) ydes tillægget for arbejde ud over 37 timer ugentligt.Sats 15/3-2017: kr. 40,89 pr. time.
Overtidstillæg

øvrige timer:

Autosats

Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Betales som under ovenstående lønart 2301 fra fjerde overarbejdstime.

Sats 15/3-2017: kr. 81,78 pr. time.

Anciennitet:

Autosats

Tillæg 2605 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Betales til fastansatte medarbejdere efter 12 måneders uafbrudt beskæftigelse.

Sats 15/3-2017: kr. 4,65 pr. time.

Branche-anciennitets-tillæg:  Tillæg 3415  Udfyldes Udfyldes Udfyldes

ikke

Brancheanciennitetstillæg gælder for ansættelser efter 1/9-2017. Tillægget er indført i stedet for servicetillæg og anciennitetstillæg.

Sats 6-12 mdr. anc.: kr. 2,77 pr. time.

Sats 12-18 mdr. anc.: kr.  5,54 pr. time.

sats efter 18 mdr. anc. : kr. 8,30 pr. time.

 

Lønart Antal Sats Beløb
Beredskabs-vagt 16-06:

Autosats

Tillæg 2409 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Beredskabsvagt – forpligtende aftale med henblik på tilkaldelse i perioden kl. 16.00 – 06.00. Ved tilkald betales løn for mindst 3 timer.

Sats 15/3-2017: kr. 112,80 pr. vagt.

Tilkald

16-06:

Autosats

Tillæg 2410 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Uforpligtende aftale om tilkald i akutte situationer i perioden kl. 16.00 – 06.00. Ved tilkald betales løn for mindst 3 timer.Sats 15/3-2017: kr. 126,88 pr. tilkald.
SH-forskuds beløb:

*

Tillæg 8641 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sats 15/3-2017:

Fuldtidsansatte: kr. 875,00 pr. dag

Deltidsansatte: kr. 500,00 pr. dag

Man er fuldtidsansat ved en ugentlig arbejds­tid på mindst 30 timer i gennemsnit.

Feriefridags-betaling:

*

Tillæg 3631 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sats 15/3-2017:

Fuldtidsansatte: kr. 875,00 pr. dag

Deltidsansatte: kr. 500,00 pr. dag

Man er fuldtidsansat ved en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer i gennemsnit.

Sygeferiepenge

*

Tillæg 9385 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sygeferiepenge beregnes med 12,5% af normal løn.
Sygeløn:

6 mdr. anciennitet *

Tillæg 3121 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For medarbejderen med mindst 6 måne­ders anciennitet. Sygelønnen indeholder præstationsløn og servicetillæg.

Sygelønnen er pensionsgivende men IKKE ferieberettiget.

Sats 15/3-2017: kr. 142,21 pr. time.
Sats 15/3-2018. kr. 144,71 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 147,21 pr. time.

Sygeløn:

12 mdr. anciennitet*

Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For medarbejderen med mindst 12 måne­ders anciennitet. Sygelønnen indeholder præstationsløn, servicetillæg samt anciennitetstillæg.

Sygelønnen er både pensionsgivende og ferieberettiget.

Sats 15/3-2017: kr. 146,86 pr. time.
Sats 15/3-2018. kr. 149,36 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 151,86 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Sygedagpenge:

*

Tillæg 3141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Løn under barsel:

*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Løn under graviditets- /barselsorlov.

Se nærmere beskrivelse under Barsel/adoption.

G-dage (ledighedsdage): Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes

eller

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Ferie med løn: Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Lønart Antal Sats Beløb
Værdi

Fri telefon m.m.

Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Serviceoverenskomsten-Særbestemmelser-Skadeservice

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Lønarter markeret med Autosats er omfattet af automatiske satsændringer. Automatiske Satsændringer er beskrevet efter lønartsoversigten.

Lønart Antal Sats Beløb
Præstationsløn:

Autosats

Tillæg 1006 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Aflønningssats for opmålt arbejde.

Sats 15/3-2017: kr. 138,56 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 141,06 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 143,56 pr. time.

Akkordløn: Tillæg 1007 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Akkordløn.

Udfyldes m/u timer/sats – efter behov.

Transporttid 1:

Autosats

Timer 1011 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udearbejde – transportgodtgørelse.

Medarbejdere uden skadeservicetillæg. Betales som præstationsløn.

Sats 15/3-2017: kr. 138,56 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 141,06 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 143,56 pr. time.

Transporttid 2:

Autosats

Timer 1012 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udearbejde – transportgodtgørelse.

Medarbejdere med skadeservicetillæg. Betales som præstationsløn + skadeservicetillæg.

Sats 15/3-2017: kr. 161,47 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 164,34 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 167,21 pr. time.

Transporttid 3:

Autosats

Timer 1013 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Transport udenfor sædvanlig arbejdstid – med udgangspunkt fra hjemmet.

Transporttid mellem 1 og 3 timer.

1. time er uden betaling, øvrige timer betales som præstationsløn.

Sats 15/3-2017: kr. 138,56 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 141,06 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 143,56 pr. time.

Transporttid 4:

Autosats

Timer 1014 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Transport udenfor sædvanlig arbejdstid – med udgangspunkt fra hjemmet.

Transporttid over 3 timer.

1. time er uden betaling, øvrige timer betales.

Sats 15/3-2017: kr. 205,72 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 209,01 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 212,35 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Transporttid 5:

Autosats

Timer 1015 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Transport udenfor sædvanlig arbejdstid – med udgangspunkt fra centret.

Transporttid højst 3 timer.

Alle timer betales som præstationsløn.

Sats 15/3-2017: kr. 138,56 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 141,06 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 143,56 pr. time.

Transporttid 6:

Autosats

Timer 1016 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Transport udenfor sædvanlig arbejdstid – med udgangspunkt fra centret.

Transporttid over 3 timer.

Alle timer betales med

Sats 15/3-2017: kr. 205,72 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 209,01 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 212,35 pr. time.

Overtidstillæg

første 3 timer:

Autosats

Tillæg 2301 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Medarbejdere uden beredskabsordning.
Til deltids- og korttidsbeskæftigede medarbejdere (mindre end 30 timer ugentligt) ydes tillægget for arbejde ud over en daglig arbejdstid på 7 timer og 30 minutter. For fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (Mindst 30 timer i gennemsnit ugentligt) ydes tillægget for arbejde ud over 37 timer ugentligt.Sats 15/3-2017: kr. 40,89 pr. time.
Overtidstillæg

øvrige timer:

Autosats

Tillæg 2302 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Medarbejdere uden beredskabsordning.
Betales som under ovenstående lønart 2301 fra fjerde overarbejdstime.Sats 15/3-2017: kr. 81,78 pr. time.
Overtid under

beredskab

første 3 timer:

Autosats

Tillæg 2320 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Medarbejdere under beredskabsordning.

Beregnes som 50 % af præstationsløn + skadeservicetillæg.

Sats 15/3-2017: kr. 80,74 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 82,17 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 83,61 pr. time.

Overtid under

beredskab

øvrige timer:

Autosats

Tillæg 2321 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Medarbejdere under beredskabsordning.

Beregnes som 100 % af præstationsløn + skadeservicetillæg.

Sats 15/3-2017: kr. 161,47 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 164,34 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 167,21 pr. time.

Skadeservice-tillæg 1:

Autosats

Tillæg 2411 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Senest 1 måned efter ansættelse

Sats 15/3-2017: kr. 22,91 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 23,28 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 23,65 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Skadeservice-tillæg 2:

Autosats

Tillæg 2412 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Desinfektion.

For arbejde i forbindelse med oprydning/rengøring af lejligheder m.v. iht. BSR’s 8. pjece om ”Rengøring i særligt forurenede lokaler”, hvor desinfektion er påkrævet før rydning kan påbegyndes. Træder i stedet for det normale skadeservicetillæg i det tidsrum desinfektion og rydning finder sted.

Sats 15/3-2017: kr. 95,24 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 96,76 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 98,31 pr. time.

Beredskabs-vagtdøgn:

Autosats

Tillæg 2413 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: kr. 147,73 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 150,09 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 152,49 pr. time.
Udkaldstime/

hverdage:

Autosats

Tillæg 2414 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Ved udkald betales løn for mindst 3 timer.

Sats 15/3-2017: kr. 124,49 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 126,48 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 128,50 pr. time.

Udkaldstime/

søn- og helligdage:

Autosats

Tillæg 2415 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Ved udkald betales løn for mindst 3 timer.

Sats 15/3-2017: kr. 138,33 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 140,54 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 142,79 pr. time.

Ventepenge:

Autosats

Tillæg 2416 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Hjemsendelse.

Sats 15/3-2017: kr. 97,89 pr. dag, dog maks. kr. 783,07 pr. hjemsendelsesperiode.

Aflyst overarbejde:

Autosats

Tillæg 2417 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Tillæg varslet/aflyst overarbejde.

Varslet og aflyst samme dag.

Sats 15/3-2017: kr. 143,92 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 146,22 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 148,56 pr. time.

Sygeferiepenge

*

Tillæg 9385 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sygeferiepenge beregnes med

Sats 15/3-2017: kr. 28,66 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 29,17 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 29,68 pr. time.

Sygeløn:

6 mdr. anciennitet *

Tillæg 3121 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For medarbejderen med mindst 6 måne­ders anciennitet. Sygelønnen indeholder præstationsløn og skadeservicetillæg.

Sygelønnen er pensionsgivende men IKKE ferieberettiget.

Sats 15/3-2017: kr. 161,47 pr. time.
Sats 15/3-2018. kr. 164,34 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 167,21 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Sygeløn:

12 mdr. anciennitet*

Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For medarbejderen med mindst 12 måne­ders anciennitet. Sygelønnen indeholder præstationsløn og skadeservicetillæg.

Sygelønnen er både pensionsgivende og ferieberettiget.

Sats 15/3-2017: kr. 161,47 pr. time.
Sats 15/3-2018. kr. 164,34 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 167,21 pr. time.

Sygedagpenge:

*

Tillæg 3141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Kilometerpenge Tillæg 7200 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke For transport i egen bil, der overstiger den daglige kørsel mellem hjem og center.

Dækning af omkostninger efter statens regler.

Alle km indmeldes på lønart 7200.

ProLøn sørger for den korrekte sats.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Diæter Tillæg 7240 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Udstationering i Danmark.

Betales efter skattevæsenets takster.

Serviceoverenskomsten-Særbestemmelser-Levnedsmiddelindustrien

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Lønarter markeret med Autosats er omfattet af automatiske satsændringer. Automatiske Satsændringer er beskrevet efter lønartsoversigten.

Lønart Antal Sats Beløb
Grundtimeløn:

Autosats

Tillæg 1003 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Ventetid.
Betales med grundtimeløn.Sats 15/3-2017: kr. 106,58 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 108,50 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 110,42 pr. time.
Præstationsløn:

Autosats

Tillæg 1006 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Timeløn.
Aflønningssats for opmålt arbejde.Sats 15/3-2017: kr. 138,56 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 141,06 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 143,56 pr. time.
Levnedsmiddel-industritillæg

Autosats

Tillæg 2420 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Efter 1 måneds ansættelse.

Sats 15/3-2017: kr. 23,37 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 23,74 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 24,12 pr. time.

Sygeferiepenge

*

Tillæg 9385 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sygeferiepenge beregnes med

Sats 15/3-2017: kr. 28,74 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 29,25 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 29,76 pr. time.

Sygeløn:

6 mdr. anciennitet *

Tillæg 3121 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For medarbejderen med mindst 6 måne­ders anciennitet. Sygelønnen indeholder præstationsløn og levnedsmiddelindustritillæg.

Sygelønnen er pensionsgivende men IKKE ferieberettiget.

Sats 15/3-2017: kr. 161,93 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 164,80 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 167,68 pr. time.

Sygeløn:

12 mdr. anciennitet*

Tillæg 3111 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke For medarbejderen med mindst 12 måne­ders anciennitet. Sygelønnen indeholder præstationsløn og levnedsmiddelindustritillæg.

Sygelønnen er både pensionsgivende og ferieberettiget.

Sats 15/3-2017: kr. 161,93 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 164,80 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 167,68 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Syge
dagpenge
:*
Tillæg 3141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Overenskomst Vinduespolering

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Lønarter markeret med Autosats er omfattet af automatiske satsændringer. Automatiske Satsændringer er beskrevet efter lønartsoversigten.

Lønart Antal Sats Beløb
Normaltimeløn

Øvede medarb.:

Autosats

Tillæg 1020 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Øvede medarbejdere.

Sats 15/3-2017: kr. 128,63 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 131,13 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 133,63 pr. time.

Normaltimeløn

Uøvede medarb.:

Autosats

Tillæg 1021 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Uøvede medarbejdere.

Sats 15/3-2017: kr. 126,42 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 128,92 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 131,42 pr. time.

Akkordløn: Tillæg 1007 Udfyldes Udfyldes Udfyldes Akkordløn.

Udfyldes m/u timer/sats – efter behov.

Overtidstillæg 1

Øvede:

Autosats

Tillæg 2322 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Første 2 timer. Betales med 50 % af normaltimeløn

Sats 15/3-2017: kr. 64,31 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 65,57 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 66,82pr. time.

Overtidstillæg 2

Øvede

Autosats

Tillæg 2323 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Øvrige timer. Betales med 100 % af normaltimeløn.

Sats 15/3-2017: kr. 128,63 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 131,13 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 133,63 pr. time.

Overtidstillæg 1

Uøvede:

Autosats

Tillæg 2324 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Første 2 timer. Betales med 50 % af normaltimeløn

Sats 15/3-2014: kr. 63,21 pr. time.
Sats 15/3-2015: kr. 64,46 pr. time.
Sats 15/3-2016: kr. 65,71 pr. time.

Overtidstillæg 2

Uøvede:

Autosats

Tillæg 2325 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Øvrige timer. Betales med 100 % af normaltimeløn.

Sats 15/3-2014: kr. 126,42 pr. time.
Sats 15/3-2015: kr. 128,92 pr. time.
Sats 15/3-2016: kr. 131,42 pr. time.

Anciennitets-tillæg:

Autosats

Tillæg 2616 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Udbetales til medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden.

Sats 15/3-2017: kr. 3,00 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Akkordafsavns-tillæg:

Autosats

Tillæg 2606 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: kr. 28,05 pr. time.
Vaskepenge:

Autosats

Tillæg 2607 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: Kr. 6,29 pr. arbejdsdag.
Tærepenge:

Autosats

Tillæg 2608 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: Kr. 37,80 pr. arbejdsdag.
Kompensation for manglende arbejdstøj:

Autosats

Tillæg 2609 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: Kr. 66,19 pr. uge.
Timetillæg/ akkord:

Autosats

Tillæg 2619 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: kr. 34,25 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 36,75 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 39,25 pr. time.
Servicetillæg

Autosats

Tillæg 2615 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: Kr. 3,75 pr. time.
SH-forskuds beløb:

*

Tillæg 8641 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: Kr. 900,00 pr. søgnehelligdag.
Feriefridags-betaling:

*

Tillæg 3631 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sats 15/3-2017: Kr. 900,00 pr. feriefridag.
Sygeferiepenge

*

Tillæg 9385 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sygeferiepenge beregnes med 12,5% af normal løn.
Sygeløn:

*

Tillæg 3121 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Der udbetales sygeløn bestående af normaltimeløn inkl. akkordafsavnstillæg.

Sats 15/3-2017: kr. 156,68 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 159,18 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 161,68 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Sygedagpenge:

*

Tillæg 3141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres
som dagpenge. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat.
Løn under barsel:

*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Fuld løn under graviditets- /barselsorlov.

Se nærmere beskrivelse under ”Barsel/adoption”

Barns 1. sygedag:

*

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Betales med normaltimeløn + akkordafsavnstillæg.

Sats 15/3-2017: kr. 156,68 pr. time.
Sats 15/3-2018: kr. 159,18 pr. time.
Sats 15/3-2019: kr. 161,68 pr. time.

Fritvalgsoverenskomsten – månedslønnede/timelønnede

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med en *, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Lønarter markeret med Autosats er omfattet af automatiske satsændringer. Automatiske Satsændringer er beskrevet efter lønartsoversigten.

Lønart Antal Sats Beløb
Månedsløn

*

Tillæg 0920 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn for månedslønsansatte medarbejdere.
Timer

*

Tillæg 1002 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og timeløn.
Ajourførings-tillæg:

Autosats

Tillæg 3401 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats pr. 1/3-2020 kr. 2,85 pr. time.
Geografisk område 1+2:

Autosats

Tillæg 3402 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats pr. 1/3-2020 kr. 500,00 pr. måned.
Geografisk område 3+4:

Autosats

Tillæg 3403 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Sats pr. 1/3-2020 kr. 1.000,00 pr. måned.
Funktionsløn: Tillæg 3404 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Funktionsløn kan gives ud over grundløn og faste tillæg.
Anc.tillæg/kval.tillæg sats 1:

Autosats

Tillæg 3405 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke For ikke uddannede medarbejdere, husassistenter og servicemedarbejdere med 2 års beskæftigelse i virksomheden.

Sats 15/3-2020: kr. 946,75 pr. måned.

Hvis tillæg er givet tidligere, må det modregnes.

Anc.tillæg/kval.tillæg sats 2:

Autosats

Tillæg 3406 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke For øvrige medarbejdere med 2 års beskæftigelse i virksomheden.

Sats 15/3-2020: kr. 846,75 pr. måned.

Hvis tillæg er givet tidligere, må det modregnes.

Anc.tillæg/kval.tillæg sats 3:

Autosats

Tillæg 3407 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke For ikke uddannede medarbejdere, husassistenter og servicemedarbejdere med 6 års beskæftigelse i virksomheden.

Sats 15/3-2020: kr. 1.646,75 pr. måned

Hvis tillæg er givet tidligere, må det modregnes.

 

 

Lønart Antal Sats Beløb
Anc.tillæg/kval.tillæg sats 4:

Autosats

Tillæg 3408 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke For øvrige medarbejdere med 6 års beskæftigelse i virksomheden.

Sats 15/3-2020: kr. 1.446,75 pr. måned.

Kvalifikationsløn: Tillæg 3409 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Aftaler om kvalifikationsløn er individuelle og er som udgangspunkt varige.
Resultatløn: Tillæg 1024 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes
Jobløn: Tillæg 1025 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Jobløn for ledende medarbejdere
Inddr. fridøgn:

Autosats

Tillæg 2701 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Anvendes ved inddragelse af fridøgn med mere end 14 døgns varsel.

Sats 15/3-2020: kr. 405,43 pr. gang.
Sats 15/3-2021: kr. 405,43 pr. gang.
Sats 15/3-2022: kr. 405,43 pr. gang.

Ej overholdt 2 døgns varsel:

Autosats

Tillæg 2702 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Overholdes 2-døgns varsel ikke betales for omlagte timer.

Sats 15/3-2020: kr. 48,95 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 48,95 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 48,95 pr. time.

Ændr. Vagtplan 1:

Autosats

Tillæg 2703 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Anvendes til aftale om, at vagtplan kan ændres max. 5 gange pr. måned.

Sats 15/3-2020: kr. 447,39 pr. gang.
Sats 15/3-2021: kr. 447,39 pr. gang.
Sats 15/3-2022: kr. 447,39 pr. gang.

Ændr. Vagtplan 2:

Autosats

Tillæg 2704 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Anvendes til aftale om, at vagtplan kan ændres uden begrænsning på 5 gange pr. måned.

Sats 15/3-2020: kr. 699,02 pr. gang.
Sats 15/3-2021: kr. 699,02 pr. gang.
Sats 15/3-2022: kr. 699,02 pr. gang.

Aftentillæg 18.00-07.00:

Autosats

Tillæg 2705 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Tillæg beregnes pr. påbegyndt ½ time.

Sats 15/3-2020: kr. 40,55 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 41,20 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 41,86 pr. time.

Lørdagstillæg:

Autosats

Tillæg 2706 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Tillæg ydes på lørdage mellem 11.00 og 24.00 samt på mandag mellem 00.00 og 07.00. Tillæg beregnes pr. påbegyndt ½ time.

Sats 15/3-2020: kr. 32,76 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr.  33,28 pr. time.

Sats 15/3-2022: kr. 33,81 pr. time.

Lønart Antal Sats Beløb
Søn- og helligdagstillæg: Tillæg 2707 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Tillæg udgør 50% af den aktuelle timeløn (grundløn, faste tillæg, funktions- og kvalifikationsløn). Tillæg beregnes pr. påbegyndt ½ time.
Rådighedsvagt 1:

Autosats

Tillæg 2708 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Rådighedstjeneste fra bopæl i forbindelse med normal tjeneste.

Sats 15/3-2020: kr. 36,23 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 36,81 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 37,40 pr. time.

Rådighedsvagt 2:

Autosats

Tillæg 2709 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Rådighedstjeneste fra bopæl i forbindelse med unormal tjeneste.

Sats 15/3-2020: kr. 38,00 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 38,61 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 39,22 pr. time.

Stand by vagt:

Autosats

Tillæg 2710 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Standby vagt hvor det ikke er forventeligt, at der skal ydes faktisk tjeneste.

Sats 15/3-2020: kr. 21,30 pr. time.
Sats 15/3-2021: kr. 21,64 pr. time.
Sats 15/3-2022: kr. 21,98 pr. time.

Arbejdstøj:

Autosats

Tillæg 3410 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Tillæg for vask og vedligehold af arbejdstøj stillet til rådighed af virksomhed.

Sats 15/3-2020 kr. 0,87 pr. time.

Eget arbejdstøj:

Autosats

Tillæg 3411 Udfyldes Udfyldes


ej hvis tilmeldt autosats

Udfyldes ikke Anvendes hvor medarbejder selv skal stille arbejdstøj til rådighed.

Sats 15/3-2020 kr. 2,00 pr. time.

Sygetimer:

*

Tillæg 3101 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal sygetimer. Anvendes hvor der ikke udbetales sygeløn pr. time, men hvor sygetimer ønskes opgjort på lønsedlen.
Sygeferiepenge

*

Tillæg 9385 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Sygeferiepenge beregnes med 12,5% af normal løn.
Syge
dagpenge
:*
Tillæg 3141 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Lønart Antal Sats Beløb
Løn under barsel/måneds-løn:

*

Tillæg 3161 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Til månedslønsansatte betales fuld løn under graviditets- /barselsorlov.

Se nærmere beskrivelse under ”Barsel/adoption”.

Dagpenge barsel/timeløn:

*

Tillæg 3196 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Timelønnede er omfattet af lov om dagpenge ved graviditets- /barselsorlov.

Se nærmere beskrivelse under ”Barsel/adoption”.

De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Barns 1. sygedag/ Månedsløn:

*

Tillæg 3311 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Månedslønnede medarbejdere får løn på barns 1. sygedag. Lønnen indeholder ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.
Dagpenge barns 1. sygedag/ timeløn:

*

Tillæg 3346 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Hvis medarbejderen skal aflønnes til en sats, svarende til den maksimale dagpengesats eller mindre, skal timerne registreres som dagpenge. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der ikke beregnes bruttoskat. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.
G-dage (ledighedsdage): Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage.

”Sats” udfyldes med sats pr. dag.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Regulering A-skat: Fradrag 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb.

Skat tilbage: Negativt beløb.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering: Tillæg 2790 Udfyldes

eller

Udfyldes ikke

Udfyldes

Udfyldes ikke

Udfyldes ikke

Udfyldes

Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning.

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn.

Lønart Antal Sats Beløb
Udbetalt a’ conto: Fradrag 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Varekøb: Fradrag 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, dvs. uden fortegn.
Ferie med løn: Tillæg 1121 Udfyldes med antal timer Udfyldes ikke Udfyldes med den totale løn under ferie Anvendes ved afholdelse af ferie med løn. Lønnen i ferieperioden er ikke ferieberettiget og skal derfor
specificeres for sig. Anvendes f.eks. i forbindelse med funktionærers ferie, hvis disse er oprettet med feriekode = 0.
Værdi

Fri telefon m.m.

Tillæg 2240 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden.

Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Automatiske satsændringer

I forbindelse med overenskomstmæssige lønstigninger kan ProLøn A/S tilbyde at ændre lønsatserne automatisk, når virksomheden er medlem af Danske Service.

Ved at gøre brug af denne facilitet får man de mest almindelige lønsatser opdateret automatisk. Lønarter omfattet af automatiske satsændringer er markeret med ”Autosats” i lønartsoversigten, og kan desuden ses på samlet liste på næste side i denne håndbog.

Det skal bemærkes, at selvom man vælger automatisk opdatering, har man altid mulighed for selv at overstyre satserne ved at lægge afvigende satser ind på den enkelte medarbejder. Omvendt kan ProLøn A/S kun opdatere de overenskomstmæssige satser. Satser som afviger fra overenskomsten forbliver uforandrede, med mindre I selv sørger for rettelser.

Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, skal virksomheden tilmelde sig ordningen ved at kontakte ProLøn A/S.

Lønarter med automatiske satsændringer – Service/vinduespolering

Lønart 15/3-2020 15/3-2021 15/3-2022
Grundtimeløn 1003 112,88 115,34 117,77
Transporttid 1004 110,42
Normaltimeløn 1005 133,18 136,38 139,53
Normaltimeløn – Vinduespolering øvede 1020 136,83 140,03 143,18
Grundtimeløn – Vinduespolering uøvede 1021 134,62 137,82 140,97
Præstationsløn 1006 146,76 149,96 153,11
Transporttid 1 1011 143,56
Transporttid 2 1012 167,21
Transporttid 3 1013 143,56
Transporttid 4 1014 215,75 219,20 222,71
Transporttid 5 1015 143,56
Transporttid 6 1016 215,75 219,20 222,71
Overtidstillæg 1 2301 40,89
Overtidstillæg 2 2302 81,78
Overtid 1 – under bered. 2320 83,61
Overtid 2 – under bered. 2321 167,21
Overtidstillæg 1 – Vinduespolering Øvede 2322 66,82
Overtidstillæg 2 – Vinduespolering Øvede 2323 133,63
Overtidstillæg 1 – Vinduespolering Uøvede 2324 65,71
Overtidstillæg 2 – Vinduespolering Uøvede 2325 131,42
Aftentillæg 18-22 2401 15,22 15,46 15,71
Nattillæg 22-5 2402 19,81 20,13 20,45
SH-tillæg 2403 22,70
Patruljetillæg 2404 2,90
Genetillæg 2405 4,51
Skurtillæg 2406 3,11
Varskotillæg 2407 33,73
Asbesttillæg 2408 39,92
Beredskabsvagt 2409 112,80
Tilkald 16-06 2410 126,88
Skadeservicetillæg 1 2411 24,03 24,41 24,80
Skadeservicetillæg 2 2412 99,88 101,48 103,10
Beredskabsvagtdøgn 2413 154,93 157,41 159,93
Udkald/Hverdag 2414 130,56 132,65 134,77
Udkald/Søn- og helligdag 2415 145,07 147,40 149,75
Ventepenge 2416 97,89
Aflyst overarbejde 2417 148,56
Levnedsmiddelindustritillæg 2420 24,51 24,90 25,30
Hovedrengøring 2601 7,13
Transport 15-30 km 2602 4,00
Transport over 30 km 2603 6,00
Uddannelsestillæg – serviceass. 2604 4,00
Anciennitetstillæg 2605 4,65
Akkordafsavnstillæg 2606 28,05
Vaskepenge 2607 6,29
Tærepenge 2608 37,80
Komp. Mgl. Arbejdstøj 2609 66,19
Servicetilæg 2610 3,65
Uddannelsestillæg – Reng. Tek. 2611 2,50
Servicetilæg – Vinduespolering 2615 3,75
Anciennitetstillæg – Vinduespolering 2616 3,00
Timetillæg/akkord – Vinduespolering 2619 39,25

Lønarter med automatiske satsændringer – Fritvalgsoverenskomsten

Lønart 1/3-2017 1/3-2018 1/3/2019
Ajourføringstillæg pr. time (2016) 3401 2,85 2,85 2,85
Geografisk område 1+2 3402 500,00 500,00 500,00
Geografisk område 3+4 3403 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Anc./Kval. Tillæg 1 3405 946,75 946,75 946,75
Anc./Kval. Tillæg 2 3406 846,75 846,75 846,75
Anc./Kval. Tillæg 3 3407 1.646,75 1.646,75 1.646,75
Anc./Kval. Tillæg 4 3408 1.446,75 1.446,75 1.446,75
Inddr. Ugentligt fridøgn 2701 392,77 399,05 405,43
Ej overholdt 2 døgns varsel 2702 47,42 48,18 48,95
Ændring vagtplan max. 5 gange 2703 433,41 440,34 447,39
Ændring vagtplan uden max antal 2704 677,17 688,01 699,02
Aften tillæg 18.00 – 07.00 2705 38,66 39,28 39,91
Lørdagstillæg 11.00 – 24.00 2706 31,23 31,73 32,24
Rådighedsvagt – normal tjeneste 2708 36,23 36,81 37,40
Rådighedsvagt – unormal tjeneste 2709 36,23 36,81 37,40
Standby vagt 2710 20,31 20,63 20,96
Arbejdstøj – vask/vedligehold 3410 0,87 0,87 0,87
Eget arbejdstøj 3411 2,00 2,00 2,00

Satser for månedsløn, timeløn, sygdom, barsel samt barns 1. sygedag er ikke omfattet af automatiske satsændringer.

Ovennævte satser ændres automatisk med lønkørsel ultimo april sammen med overenskomstændringer for Serviceoverenskomsten og Vinduespolereroverenskomsten.

Til reguleringer for marts anvendes lønart 2790/2791/2792/2793.

Oprettelse af medarbejder

Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet ’Medarbejder’ via knappen ’Opret ny’.

Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til SH-ordning (søgnehelligdage og feriefridage) og pensionsopsparing:

Her er det for virksomheden vigtigt, at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder.

ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger.

Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats.

Udfyldelse af stambilag

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt ikke udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det.

Medarbejdernr.

Udfyldes kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummer, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato.

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato.

Det er vigtigt, at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage, samt indberetning af ansættelsesperioder til Skat.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget.

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal ang7ves hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort.

Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder.

Læs mere om ATP i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid være påført.

0: ingen ferieopsparing/ferie med løn (funktionærer)

1: ferieopsparing (pt. 2017: 12,5 %), kan evt. overføres til Feriekonto. Medlemmer af Danske Service kan selv administrere feriepengene (Feriekortordning)

Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.

Søgne-helligdagsopsparing

Kode for SH-opsparing skal altid være påført.

0: ingen søgnehelligdagsopsparing

1: søgnehelligdagsopsparing Serviceoverenskomst (pr. 15/3-2017: 5,25 %).

2: søgnehelligdagsopsparing Vinduespolering (pr. 15/3-2017: 5,75 %).

Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til SH-ordningen ved anvendelse af sh-kode = 1 eller 2.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing.

Der er indmeldt 3 pensionsordninger (Pension Danmark) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at oplyse lønart (8910/8911/8912) for den aktuelle ordning.

Ved Fritvalgsoverenskomsten indbetales pension til Pensam. ProLøn kontaktes med oplysning om medarbejderens faggruppenummer, før pensionsordning kan oprettes.

Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato.

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik.

Hvis virksomheden skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder.

Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem.

Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

De oftest anvendte DISCO-08 koder for din branche er følgende:

911100: Rengøringsassistent/-medhjælper (private hjem) 911210: Rengøringsassistent/-medhjælper (kontor – beboelse)
911220: Rengøringsassistent/-medhjælper (hospitaler) 911230: Rengøringsassistent/-medhjælper (fabrikslokaler)
911240: Rengøringsassistent/-medhjælper (hoteller) 911250: Rengøringsassistent/-medhjælper (fly – tog – busser)
913200: Vinduespudser 912910: Rengøring ved skadeservice
912990: Andet rengøringsarbejde 532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter 532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter 532220 Social og sundhedsassistent
532210 Hjemmehjælper 532220 Hjemmeplejeassistent
532220 Hjemmeplejer

Hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, kan du finde den korrekte kode via Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Løngrundlag

Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker.

Ændring af medarbejder

Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på ProLøn Internet.

Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte ’LØNGRUNDLAG’. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påførerden nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af ’STAMBILAG’.

Pension

Arbejdsmarkedspension / Pension Danmark

Alders- og anciennitetskrav

1. Medarbejdere under Serviceoverenskomsten:

Medarbejdere, der er fyldt 20 år og som har 2 måneders anciennitet i virksomheden er omfattet af pensionsordningen. Ved 2 måneders anciennitet forstås i denne henseende to fulde aflønnings­måneder jf. serviceoverenskomstens § 12.

Anciennitetskravet er opfyldt for lønmodtagere, der ved ansættelsen enten er omfattet af denne pensionsordning fra tidligere ansættelse eller som i deres tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning.

2. Medarbejdere under Overenskomst Vinduespolering:

Medarbejdere, der er fyldt 18 år er omfattet af pensionsordningen.

Ved oprettelse af medarbejder skal virksomheden angive, hvilken pensionsordning medarbejderen evt. er omfattet af:

Lønart 8910: rengøringsassistenter/sanitører (Serviceoverenskomsten) (ovk 13900)

Pensionsbidraget udgør pr. 15/3-2017: 12,15 % (arbejdsgiver 8,15 %, medarbejder 4,0 %)

Lønart 8911: rengøringsassistenter/sanitører med mindst 10 års anciennitet (Serviceoverenskomsten) (ovk 13930)

Pensionsbidraget udgør pr. 15/3-2017: 13,05 % (arbejdsgiver 8,75 %, medarbejder 4,3 %).

Lønart 8912: vinduespolerere. (Overenskomst Vinduespolering) (ovk 13000)

Pensionsbidraget udgør pr. 15/3-2017: 12,00 % (arbejdsgiver 8,0 %, medarbejder 4,0 %).

ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

Arbejdsmarkedspension / Pensam

Ved Fritvalgsoverenskomsten indbetales pension til Pensam. ProLøn kontaktes med oplysning om medarbejderens faggruppenummer, før pensionsordning kan oprettes.

Pensionsbidraget udgør pr. 15/3-2017: 13,20 % (arbejdsgiver 8,8 %, medarbejder 4,4 %).

Månedslønnede medarbejdere, der er fyldt 18 år og som har mindst 5 måneders beskæftigelse i virksomheden er omfattet af pensionsordningen.

Ansatte, som kommer fra tilsvarende ansættelse, og har været omfattet af pensionsordning, vil være omfattet af pensionsordningen fra ansættelsesdatoen.

Fritvalgskonto/Særlig opsparing

Tilmelding af medarbejder / opsparing

Medarbejderen tilmeldes FVK ved angivelse af en løntransaktion på den specifikke medarbejder.

På transaktionen angives den aktuelle opsparings % i kolonnen ”Antal”.

Løntransaktionen skal blive stående på medarbejderen, så længe FVK er aktuel for den specifikke medarbejder. Det er Proløn A/S, der efterfølgende sørger for evt. ændringer i % satsen. Som noget nyt indføres pr. 15/3-2020, at den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at at det samlede bidrag til medarbejderens fritvalgsopsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller 2 gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb. Såfremt løbende udbetaling ønskes anvendes lønart 5201 med procentsats i “Antal” kolonne.

Ud fra den indmeldte % sats beregner ProLøn FVK-opsparingsbeløbet.

Opsparingen udgør pr. 15/3-2020 5 % af den ferieberettigede løn:

Pr. 15/3-2021 stiger opsparing til fritvalgsopsparing til 6 %.

Pr. 15/3-2022 stiger opsparing til fritvalgsopsparing til 7 %.

FVK-opsparings % indmeldes på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
5100 FVK opsparing: 5,0 udfyldes ikke udfyldes ikke

Regulering af opsparing

Har man brug for regulering af FVK-opsparingen skal man selv beregne beløbet, og indmelde dette på en løntransaktion i feltet ”Beløb”.

Lønart Antal Sats Beløb
5106 FVK regulering: udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes

Udbetaling til medarbejder

Udbetaling af FVK skal ske ved udgangen af juni, ved udgangen af december og ved fratrædelse.

Indgår i medarbejderens ”almindelige” skatteberegning.

Eksempel på udbetaling til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: udfyldes ikke udfyldes ikke 1.500,00

Hvis hele FVK-kontoen skal udbetales til medarbejderen:

Lønart Antal Sats Beløb
5123 FVK engangsudbetaling: 999,99 udfyldes ikke udfyldes ikke

FVK kan automatisk udbetales med lønnen i juni og december. Kontakt ProLøn såfremt du ønsker automatisk udbetaling.

Søgnehelligdage/feriefridage

Serviceoverenskomsten:

Ved hver lønberegning henlægger arbejdsgiveren et beløb som SH-opsparing. Denne SH-opsparing er inkl. opsparing til feriefridage. Alle medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.

SH-opsparingen udgør pr. 15/3-2017 5,25 % af arbejderens ferieberettigede løn. De 5,25% består af 3,5% til søgnehelligdage og 1,75% til feriefridage.

Virksomheden tilmelder en medarbejder til SH-ordning ved at påføre SH-kode=1 på medarbejderens stamoplysninger. ProLøn A/S sørger for ajourføring af %-satserne.

SH-opsparingen skal anvendes til at yde medarbejderen betaling på søgnehelligdage og på feriefridage. Betalingen sker som udbetaling af SH-forskud.

Forskudsbetalingen er pr. søgnehelligdag/feriefridag:

kr. 875,00 til fuldtidsansatte (mindst 30 timer i gennemsnit pr. uge) og

kr. 500,00 til deltidsansatte

Forskudsbeløbene til medarbejdere ansat i henhold til særbestemmelserne om Skadeservice, Levnedsmiddelindustrien og Togservice andrager for fuldtidsansatte kr. 1.000.00 og for deltidsansatte kr. 600,00 pr. søgnehelligdag og 31. december.

Der skal kun ydes forskudsbetaling, hvis beløbet er opsparet. Er der ikke penge på medarbejderens SH-konto, får medarbejderen ikke forskudsbeløb udbetalt, selv om medarbejderen holder fri, og selv om medarbejderen vil optjene pengene senere på året.

Evt. overskud på søgnehelligdagskontoen ved kalenderårets udgang overføres til feriekortet.

Udbetaling af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641.

Udbetaling af forskudsbeløb for feriefridage sker ved brug af lønart 3631

Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage for fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 Søgnehelligdag: 3,00 875,00 udfyldes ikke

Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag for fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3631 Feriefridag: 1,00 875,00 udfyldes ikke

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene, således at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man tilføje en løntransaktion på den enkelte medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes ikke

Serviceoverenskomsten / funktionærlignende ansatte:

Første 9 måneder:

De første 9 måneder af ansættelsesforholdet opspares 1,75 % af den ferieberettigede løn til feriefridage. Medarbejderen har i denne periode ret til et forskudsbeløb på kr. 750,00 pr. afholdt feriefridag, idet forskudsbeløbet aldrig kan overstige det beløb, der er indestående på den enkelte medarbejders feriefridagskonto.

Efter 9 måneders ansættelse får medarbejderen på funktionærlignende vilkår ret til 5 feriefridage med løn som under ferie og opsparingen ophører. Et eventuelt overskud på feriefridagskontoen modregnes i medarbejderens løn på det tidspunkt, hvor feriefridagene afholdes.

Tilmelding til opsparing af 1,75 % til feriefridagene:

Medarbejderstamdata: Kode for SH-opsparing sættes til 1.

Løntransaktioner: på den enkelte medarbejder skal tilføjes løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
8697 SH-procent: 1,75 udfyldes ikke udfyldes ikke

Udbetaling fra SH-opsparing (feriefridagsopsparing) aktiveres ved tilføjelse af løntransaktion:

Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag:

Lønart Antal Sats Beløb
3631 Feriefridag: 1,00 750,00 udfyldes ikke

Efter 9 måneder:

Efter 9 måneders ansættelse får medarbejderen på funktionærlignende vilkår ret til 5 feriefridage med løn som under ferie og opsparingen ophører. Et eventuelt overskud på feriefridagskontoen modregnes i medarbejderens løn på det tidspunkt, hvor feriefridagene afholdes.

Afmelding af opsparing til feriefridagene:

Medarbejderstamdata: Kode for SH-opsparing sættes til 0.

Løntransaktionen med SH-opsparings % fjernes.

Venligst kontakt ProLøn før anvendelse af ovenstående.

Overenskomst – Vinduespolering:

Ved hver lønberegning henlægger arbejdsgiveren et beløb som SH-opsparing. Denne SH-opsparing er inkl. opsparing til feriefridage. Alle medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.

Pr. 15/3-2017 udgør SH-opsparingen 5,75 % af medarbejderens ferieberettigede løn.

Virksomheden tilmelder en medarbejder til denne SH-ordning ved at påføre SH-kode=2 på medarbejderens stamoplysninger. ProLøn A/S sørger for ajourføring af % -satserne.

SH-opsparingen skal anvendes til at yde arbejderen betaling på søgnehelligdage og på feriefridage. Betalingen sker som udbetaling af SH-forskud.

Forskudsbetalingen er pr. søgnehelligdag: kr. 900,00.

Forskudsbetalingen er pr. feriefridag: kr. 900,00.

Der skal kun ydes forskudsbetaling, hvis beløbet er opsparet.

Evt. overskud på søgnehelligdagskontoen ved kalenderårets udgang overføres til feriekortet.

Udbetaling af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart 8641.

Udbetaling af forskudsbeløb for feriefridage sker ved brug af lønart 3631

Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage for fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
8641 Søgnehelligdag: 3,00 900,00 udfyldes ikke

Eksempel: Udbetaling for 1 feriefridag for fuldtidsansat medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3631 Feriefridag: 1,00 900,00 udfyldes ikke

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man tilføje en løntransaktion på den enkelte medarbejder:

Lønart Antal Sats Beløb
3601 Feriefri/grundlag udfyldes ikke udfyldes ikke udfyldes ikke

Fritvalgsoverenskomst:

Der ydes 5 feriefridage, for hvilke det gælder:

  • Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder.
  • Feriefridagene omregnes og afvikles som timer inden for ferieåret.
  • Feriefridagen betales som ved sygdom.
  • Feriefridagen placeres efter samme regler som restferie jf. Ferielovens bestemmelser. Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelsen sker fra virksomhedens side.
  • Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstefølgende lønudbetaling.

Der kan uanset jobskifte kun afholdes 5 feriefridage i hvert ferieår.

Styring af feriefridage.

Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man tilføje en løntransaktion på den enkelte medarbejder:

Eksempel på tilmelding af månedslønnet fuldtidsansat:

Lønart Antal Sats Beløb
3602 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes ikke udfyldes ikke

Eksempel på registrering af afholdte feriefriitimer:

Lønart Antal Sats Beløb
3621 Feriefri/afholdt 7,40 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ferie

Serviceoverenskomst/Overenskomst – Vinduespolering:

Der skal IKKE udbetales løn på feriedage. Betaling for feriedage sker som udbetaling fra feriekort.

Hvis feriepengene er hensat til FerieKonto skal virksomheden ikke foretage sig noget, da medarbejderen selv skal sørge for udbetaling herfra via Feriepengeinfo.

Udbetaling fra Feriekort (administreret af virksomheden)

Såfremt medarbejderen skal have udbetalt fra feriekort administreret af virksomheden sker udbetalingen ligeledes efter anmodning via Feriepengeinfo.

Læs mere om Udbetaling fra feriekort for virksomheder omfattet af ACF i håndbogen “Generelt og Satser”.

Fritvalgsoverenskomst / Månedsløn:

Månedslønnende har ”ferie med løn”.

Hvis medarbejderen i begyndelsen af ansættelsesforholdet ikke har været ansat i virksomheden tilstrækkelig længe til at have opnået ret til afholdelse af ”ferie med løn”, skal lønnen reduceres med 4,8 % pr. afholdt feriedag (ved 5 dages arbejdsuge), og medarbejderen får i stedet udbetaltferiepenge, optjent hos den tidligere arbejdsgiver.

Tilsvarende skal man være opmærksom på, at når ansatte, der har fået udbetalt løn under ferie, fratræder, skal der afregnes feriepenge.

Blanket til ferieafregning af fratrådt funktionær kan findes på www.proloen.dk under Lønbibliotek/blanketter.

I forbindelse med afholdelse af ferie udbetales ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn optjent seneste kalenderår. Ferietillæg er pensionsgivende og udbetales ved anvendelse af lønart 8830:

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
8830 Udbetalt ferietillæg udfyldes ikke udfyldes ikke 1.500,00

Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart 8829.

Da månedslønsansatte ikke optjener feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie, bør den normale løn i ferieperioden reduceres og i stedet registreres under en ikke ferieberettiget lønart.

Eksempel på løntransaktion for medarbejder med ferie med løn:

Lønart Antal Sats Beløb
1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes ikke 4931,45

Fritvalgsoverenskomst / timeløn:

Der skal IKKE udbetales løn på feriedage. Betaling for feriedage sker som udbetaling fra feriekort.

Hvis feriepengene er hensat til FerieKonto skal virksomheden ikke foretage sig noget, da medarbejderen her får feriekort fra FerieKonto og selv skal sørge for udbetaling herfra.

Udbetaling fra Feriekort (administreret af virksomheden)

Såfremt medarbejderen skal have udbetalt fra feriekort administreret af virksomheden sker udbetalingen ligeledes efter anmodning via Feriepengeinfo.

Læs mere om Udbetaling fra feriekort for virksomheder omfattet af ACF i håndbogen “Generelt og Satser”.

 

Sygdom

Serviceoverenskomsten:

Sygeferiepenge

Pr. 1.januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepenge beregnes på grundlag af sygelønnen i overenskomstens §16. Sygeferiepenge udgør 12,5 % af sygelønnen. Har virksomheden ikke længere nogen sygelønsforpligtelse efter §16, beregnes de fortsatte sygeferiepenge af en løn, der beregnes på baggrund af medarbejderens indtjening de sidste 4 uger før sygefraværet, eksempelvis kr. 150,00 pr. time = sygeferiepenge pr. time kr. 18,75.

Sygeferiepenge skal beregnes hvor lønarterne 3101, 3141 og 3121 anvendes. Hvis du udbetaler sygeløn på lønart 3111 til medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet, skal lønart 9385 ikke anvendes, da lønart 3111 automatisk beregner feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
6685/6585 Sygeferiepenge 37,00 18,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 6 måneder

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i maksimalt 30 dage (arbejdsgiverperioden).

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Indgår i beregningsgrundlaget for pension, men IKKE i beregningsgrundlaget for feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 6 måneder, maksimalt 70 kalenderdages sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom eller tilskadekomst svarende til præstationsløn og servicetillæg i maksimalt 56 kalenderdage indenfor 12 på hinanden følgende måneder (inkl. arbejdsgiverperioden).

Indgår i beregningsgrundlaget for pension, men IKKE i beregningsgrundlaget for feriepenge.

Arbejdsgiveren skal ved betaling af løn under sygdom udover arbejdsgiverperioden på 30 dage, søge om refusion for den udlagte sygedagpengesats gennem kommunen.

Satsen udgør pr. 15/3-2017 kr. 142,21 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2018 til kr. 144,71 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2019 til kr. 147,21 pr. time.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3121 Sygeløn 37,00 142,21 udfyldes ikke

Ansættelse mindst 12 måneder, maksimalt 70 kalenderdages sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom eller tilskadekomst svarende til præstationsløn, servicetillæg og anciennitetstillæg i maksimalt 56 kalenderdage indenfor 12 på hinanden følgende måneder (inkl. arbejdsgiverperioden)

Indgår i beregningsgrundlaget for sygeferiegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling og pensionsgivende løn.

Arbejdsgiveren skal ved betaling af løn under sygdom udover arbejdsgiverperioden på 30 dage, søge om refusion for den udlagte sygedagpengesats gennem kommunen.

Satsen udgør pr. 15/3-2017 kr. 146,86 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2018 til kr. 149,36 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2019 til kr. 151,86 pr. time.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn 37,00 146,86 udfyldes ikke

Ansættelse mindst 12 måneder, efter 70 kalenderdages sygdom

Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige.

Arbejdsgiveren yder sygeferiegodtgørelse fra 2. fraværsdag. Ved ophør af sygeløn betales der, ved fortsat sygdom, sygeferiegodtgørelse i umiddelbar forlængelse heraf.

Arbejdsgiveren yder søgnehelligdagsbetaling på grund af sygdom eller tilskadekomst i virksomheden dog højst for 4 måneder i alt på grund af samme sygdom regnet fra 1. fraværsdag.

Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5% og søgnehelligdagsbetalingen 5,25% af sygelønnen.

Løntransaktion regulering af feriepenge:

Lønart Antal Sats Beløb
6385/6685 Sygeferiepenge 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Løntransaktion regulering af sh-opsparing:

Lønart Antal Sats Beløb
8698 Reg. sh-opsparing 37,00 udfyldes udfyldes ikke

Arbejdsskade

Ved arbejdsskade ydes supplerende sygeløn (inkl. lovmæssige dagpenge) til 100% af faktisk lønindtjening beregnet på et gennemsnit af de seneste 4 uger.

Erstatning for arbejdsskade ydes maksimalt for 100 kalenderdage indenfor 12 på hinanden følgende måneder (inkl. arbejdsgiverperioden).

Indgår i beregningsgrundlaget for sygeferiegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling og pensionsgivende løn.

Løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn udfyldes udfyldes udfyldes ikke

Serviceoverenskomst-særbestemmelser-skadeservice og levnedsmiddelindustri:

Sygeferiepenge

Pr. 1.januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepenge ydes med den aftalte sygeferiegodtgørelsessats fra 2. fraværsdag uanset anciennitet.

Satsen udgør pr. 15. marts 2017 kr. 28,66.

Satsen stiger pr. 15. marts 2018 til kr. 29,17.

Satsen stiger pr. 15. marts 2019 til kr. 29,68.

Sygeferiepenge skal beregnes hvor lønarterne 3101, 3141 og 3121 anvendes. Hvis du udbetaler sygeløn på lønart 3111 til medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet, skal lønart 9385 ikke anvendes, da lønart 3111 automatisk beregner feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
6385/6685 Sygeferiepenge 37,00 28,66 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 6 måneder

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i maksimalt 30 dage (arbejdsgiverperioden).

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Indgår i beregningsgrundlaget for pension, men IKKE i beregningsgrundlaget for feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,00 Udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 6 måneder, maksimalt 100 kalenderdages sygdom

Arbejdsgiveren betaler sygeløn (præstationsløn + evt. skadeservicetillæg) for maksimalt 37 timer pr. uge i maksimalt 100 kalenderdage (inkl.
arbejdsgiverperioden) indenfor 12 på hinanden følgende måneder.

Indgår i beregningsgrundlaget for pension, men IKKE i beregningsgrundlaget for feriepenge.

Arbejdsgiveren skal ved betaling af sygeløn udover arbejdsgiverperioden på 30 dage, søge om refusion for den udlagte sygedagpengesats gennem kommunen.

Satsen udgør pr. 15/3-2017 kr. 161,47 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2018 til kr. 164,34 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2019 til kr. 167,21 pr. time.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3121 Sygeløn 37,00 158,61 udfyldes ikke

Ansættelse mindst 12 måneder, maksimalt 100 kalenderdages sygdom

Arbejdsgiveren betaler sygeløn (præstationsløn + evt. skadeservicetillæg) for maksimalt 37 timer pr. uge i maksimalt 100 kalenderdage (inkl. arbejdsgiverperioden) indenfor 12 på hinanden følgende måneder.

Indgår i beregningsgrundlaget for sygeferiegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling og pen­sions­­givende løn.

Arbejdsgiveren skal ved betaling af sygeløn udover arbejdsgiverperioden på 30 ­dage, søge om refusion for den udlagte sygedagpengesats gennem kommunen.

Satsen udgør pr. 15/3-2017 kr. 161,47 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2018 til kr. 164,34 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2019 til kr. 167,21 pr. time.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn 37,00 161,47 udfyldes ikke

Ansættelse mindst 12 måneder, efter 100 kalenderdages sygdom

Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige.

Arbejdsgiveren yder sygeferiegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling på grund af sygdom eller tilskadekomst i virksomheden med den aftalte sygeferiegodtgørelsessats regnet fra 2. fraværsdag.

Sygeferiegodtgørelse beregnes med et fast beløb pr. time inkl. søgnehelligdags- og feriefridagstillæg. Det faste beløb udspringer af hhv. 5,25% og 12,5% af den samlede sygeløn pr. time.

Det faste beløb udbetales over medarbejderens feriekort.

Satsen udgør pr. 15/3-2017 kr. 28,66 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2018 til kr. 29,17 pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2019 til kr. 29,68 pr. time.

Løntransaktion sygeferiegodtgørelse:

 

6385/6685 Sygeferiepenge 37,00 28,66 udfyldes ikke

Arbejdsskade

Ved arbejdsskade ydes sygeløn (inkl. lovmæssige dagpenge) til 100 % af faktisk lønindtjening beregnet på et gennemsnit af de seneste 6 lønperioder.

Sygeløn betales for maksimalt 37 timer pr. uge og ydes for maksimalt 100 kalenderdage (inkl. arbejdsgiverperioden) inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Indgår i beregningsgrundlaget for sygeferiegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling og pen­sions­­­givende løn.

Løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3111 Sygeløn 7,00 udfyldes udfyldes ikke

Overenskomst Vinduespolering

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepenge beregnes, som et gennemsnit set over de sidste 4 uger, med 12,5% af normal løn eksempelvis kr. 150,00 pr. time = sygeferiepenge pr. time kr. 18,75.

Sygeferiepenge skal beregnes hvor lønarterne 3101, 3141 og 3121 anvendes. Hvis du udbetaler sygeløn på lønart 3111 til medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet, skal lønart 9385 ikke anvendes, da lønart 3111 automatisk beregner feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
6385/6685 Sygeferiepenge 37,00 18,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Ansættelse under 8 uger

Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Ansættelse over 8 uger, men under 6 måneder

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i maksimalt 30 dage (arbejdsgiverperioden).

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Indgår i beregningsgrundlaget for pension, men IKKE i beregningsgrundlaget for feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ikke

Ansættelse mindst 6 måneder, maksimalt 100 kalenderdages sygdom

Arbejdsgiveren udbetaler sygeløn svarende til normaltimeløn inkl. akkordaf­savns­tillæg (i beløbet er indeholdt den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats).

Der udbetales for maksimalt 37 timer pr. uge i maksimalt 100 kalenderdage (inkl. arbejds­giver­perioden) indenfor 12 på hinanden følgende måneder.

Indgår i beregningsgrundlaget for pension, men IKKE i beregningsgrundlaget for feriepenge. Arbejdsgiveren skal ved betaling af sygeløn udover arbejdsgiverperioden på 30 dage, søge om refusion for den udlagte sygedagpengesats gennem kommunen.

Satsen er pr. 15/3-2017 kr. ? pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2018 til kr. ? pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2019 til kr. ? pr. time.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3121 Sygeløn 37,00 ? udfyldes ikke

Fritvalgsoverenskomst / månedsløn:

Månedslønnende medarbejdere får løn under sygdom.

Hvis man ønsker sygefraværet vist på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på lønart 3101.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3101 Sygetimer 7,00 udfyldes ikke udfyldes ikke

Timelønnede medarbejdere er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom.

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats i maksimalt 30 dage (arbejdsgiverperioden).

De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen ”Generelt og Satser”

Indgår i beregningsgrundlaget for pension, men IKKE i beregningsgrundlaget for
feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3141 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ikke

Sygeferiepenge

Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Sygeferiepenge beregnes som et gennemsnit set over de sidste 4 ugers sædvanlig indtjening med 12,50 % af normal løn eksempelvis kr. 150,00 pr. time = sygeferiepenge pr. time kr. 18,75.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
6385/6685 Sygeferiepenge 37,00 18,75 udfyldes ikke

Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Barns 1. sygedag/Barnets lægebesøg

Serviceoverenskomsten:

Medarbejdere med mindst 6 mdrs. anciennitet indrømmes frihed med fuld løn i forbindelse med 1. hele sygedag for børn under 14 år. Såfremt barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med fuld løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Betaling for barns 1. sygedag indgår i beregningsgrundlaget for pension og feriepenge.

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet, der har ret til at holde barnets første sygedag, får ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn. Reglen gælder pr. 1/5-2020.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 8,00 udfyldes udfyldes ikke

Overenskomst Vinduespolering:

Medarbejdere med mindst 6 mdrs. anciennitet indrømmes frihed med fuld løn i forbindelse med 1. sygedag for børn under 14 år. Pr. 15/3-2020 ændres reglerne, således at medarbejdere får ret til yderligere 1 fridag, hvis barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag. Fridagen afholdes uden løn.

Satsen beregnes som normaltimeløn + akkordafsavnstillæg.

Betaling for barns 1. sygedag indgår i beregningsgrundlaget for pension og feriepenge.

Satsen er pr. 15/3-2017 kr. ? pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2018 til kr. ? pr. time.

Satsen stiger pr. 15/3-2019 til kr. ? pr. time.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 8,00 ? udfyldes ikke

Fritvalgsoverenskomst / månedsløn:

Medarbejdere har efter anmodning ret til fri med løn i forbindelse med 1. sygedag for hjemmeboende børn under 18 år, når fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. For medarbejdere med 9 måneders anciennitet er der i forhold til børn under 14 år endvidere ret til fuld løn de resterende arbejdstimer på den dag, hvor barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf. Der kan herudover holdes fri den følgende dag, hvis barnet fortsat er sygt.

Under tjenestefrihed har den ansatte ret til løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3311 Barns 1. sygedag 8,00 149,83 udfyldes ikke

Fritvalgsoverenskomst / timeløn:

Medarbejdere har efter anmodning ret til fri med løn i forbindelse med 1. sygedag for hjemmeboende børn under 18 år, når fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. For medarbejdere med 9 måneders anciennitet er der i forhold til børn under 14 år endvidere ret til fuld løn de resterende arbejdstimer på den dag, hvor barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf. Der kan herudover holdes fri den følgende dag, hvis barnet fortsat er sygt.

Under tjenestefrihed har den ansatte ret til en indtægt, der svarer til dagpengesatsen.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3341 Barns 1. sygedag 8,00 udfyldes udfyldes ikke

Børneomsorgsdage

Pr. 1/5-2017 har medarbejdere med 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv. Børneomsorgsdage afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra medarbejderens fritvalgsordning.

Der kan i 2017 kun afholdes én børneomsorgsdag.

For Vinduespolereroverenskomsten gælder, at medarbejderen kan få udbetalt et beløb svarende til 7,4 normaltimer fra fritvalgsordning.

For Fritvalgsoverenskomsten gælder, at børneomsorgsdage indgår i arbejdstiden med 7,4 timer for fuldtidsansatte og forholdsmæssigt for deltidsansatte. Det er muligt for medarbejderen at få udbetalt et beløb fra fritvalgsopsparing, svarende til det timetal, som børneomsorgsdagene indgår med i arbejdstiden, jfr. overenskomstens §9.

Barsel/adoption (kvinder) / fædreorlov

Serviceoverenskomsten:

Fastansatte kvindelige medarbejdere som på fødselstidspunktet har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, har ret til fuld løn under barsel/adoption fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov/barselsorlov).

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene og/eller den anden forælder. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende har optjent indenfor de sidste 3 lønperioder inden orlovens start, dog max. kr. 145,00 pr. time. For orlov påbegyndt 1/7-2017 eller senere ydes fuld løn i indtil 13 uger.

De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Pr. 1. juli 2020 udvides forældreorlovsperioden med fuld løn til 16 uger, hvor den forælder, der har ret til at holde 14 ugers barselsorlov, har ret til at holde 5ugers forældreorlov, og den anden for ælder har ret til 8 ugers forældreorlov.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

Ændringen har virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2020 eller senere.

Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen.

Løn under barsel indgår i beregningsgrundlaget for pension, SH opsparing, fvk opsparing og feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 145,00 udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgør pr. 15/7-2014 : kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25). For månedslønnede udgør bidraget: kr. 2.040,00 pr. md. (arb.giver betaler kr. 1.360,00 og medarb. kr. 680,00).

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke 680,00

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke 1360,00

Fædreorlov

Mandlige medarbejdere har under samme betingelser ret til fuld løn indtil 2 uger under ”fædreorlov”.

Overenskomst Vinduespolering:

Fastansatte kvindelige medarbejdere som på fødselstidspunktet har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, har ret til fuld løn under barsel/adoption fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov/barselsorlov).

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene og/eller den anden forælder. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende har optjent indenfor de sidste 3 lønperioder inden orlovens start, dog max. kr. 145,00 pr. time. For orlov påbegyndt 1/7-2017 eller senere ydes fuld i indtil 13 uger.

De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen.

Løn under barsel indgår i beregningsgrundlaget for pension, SH opsparing, fvk opsparing og feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 145,00 udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Bidraget udgøt pr. 1/7-2014 : kr. 12,75 pr. time (arb.giver betaler kr. 8,50 og medarb. kr. 4,25). For månedslønnede udgør bidraget: kr. 2.040,00 pr. md.
(arb.giver betaler kr. 1.360,00 og medarb. kr. 680,00).

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke 680,00

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke 1360,00

Fædreorlov

Mandlige medarbejdere har under samme betingelser ret til fuld løn indtil 2 uger under ”fædreorlov”.

Fritvalgsoverenskomsten / månedsløn:

Barsel/adoption

Kvindelige medarbejdere har ret til sædvanlig løn under barsel/adoption fra 8 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov/barselsorlov).

Manden har ret til fædreorlov med sædvanlig løn i 5 uger efter fødslen inden barnets 14. uge.

Forældrene har yderligere ret til forældreorlov med sædvanlig løn i 10 uger efter barnets 14. uge. Forældreorloven kan deles mellem forældrene.

Herudover har forældrene hver ret til 1 uges yderligere forældreorlov med sædvanlig løn, dog maks. 145,00 kr. pr. time. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Pr. 1. maj 2017 fjernes loftet på kr. 145,00 i den sidste uge af den lønnede forældreorlovs periode.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær.

Sædvanlig løn udbetales kun, såfremt medarbejderen er berettiget til fulde dagpenge, således at virksomheden modtager den i lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats i dagpengerefusion.

Løn under barsel indgår i beregningsgrundlaget for pension, fvk opsparing og feriepenge.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3161 Løn barsel 37,00 145,00 udfyldes ikke

Ekstra pensionsbidrag under barselsorlov (14 uger)

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

For månedslønnede udgør bidraget: kr. 2.040,00 pr. md. (arb.giver betaler kr. 1.360,00 og medarb. kr. 680,00).

Eksempel på løntransaktion ved medarbejderens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8921 Reg. arbm.pension udfyldes ikke udfyldes ikke 680,00

Eksempel på løntransaktion arbejdsgiverens øgede pensionsbidrag:

Lønart Antal Sats Beløb
8920 Reg. arbm.pension arbg. udfyldes ikke udfyldes ikke 1360,00

Fritvalgsoverenskomsten / timeløn:

Barsel/adoption

Timelønnede medarbejdere er omfattet af lov om dagpenge ved fødsel.

Eksempel på løntransaktion:

Lønart Antal Sats Beløb
3191 Dagpenge barsel 37,00 udfyldes Udfyldes ikke

Funktionærer/funktionærlignende ansatte

ProLøn A/S har udarbejdet separat vejledningshæfte vedrørende styring af funktionærer.

I vejledningshæftet er f.eks. beskrevet hvordan man får komplet ferieregnskab til gavn for både virksomhed og medarbejder.

Ønsker man at gøre brug af disse faciliteter, skal det aftales med ProLøn A/S.

copyright by proløn © 2023