Denne vejledning er et tillæg til håndbogen ”ProLøn – Internet” med de funktioner og koder, der er relevante for skolerne. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration. Håndbogen giver dog ikke svar på alt. Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os. ProLøn A/S: 87 10 19 30 eller reg. revisor Ulla Koed: 40 72 94 46   (Beierholm). De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedag-pengesatser m.v. er at finde i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ProLøn – Skole

ProLøn – Skole er en brancheløsning, hvor ProLøn A/S i samarbejde med reg. revisor Ulla Koed ( Beierholm) har lavet en lønbehandlingsløsning, der er tilpasset de private grundskolers behov: · Gennemskuelig lønseddel til de ansatte, der opfylder de overenskomstmæssige krav til lønsedler samt Undervisningsministeriets vejledning om indhold af lønseddel. · Satser, der reguleres i forbindelse med nye løntabeller

 • Nem pensionsafregning
 • Nem feriepengeafregning

Ansvar

Skolen har selv det endelige ansvar for den udbetalte løn. Lønsystemet er tænkt som en lettelse i skolernes hverdag, men fritager ikke skolen for at kontrollere satserne og beregningerne.

Hvem gør hvad?

For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem Skolen og ProLøn A/S. Visse oplysninger må Skolen nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema:

Skolen ProLøn A/S
Satser Skolens skal selv regulere følgende satser:

 • Intervalløn
 • Kvalifikationstillæg
 • Funktionstillæg
 • Tillæg 4
 • Undervisningstimetillæg
 • Vikarlønsatser
 • Anden løn
 • Resultatløn
 • Særligt tillæg
 • Gruppeliv
 • Pensionsprocenter
 • Alm. kørsel (lønart 7240)
 • Ulempe tillæg
ProLøn regulerer følgende satser:

 • Basisløn
 • Stedtillæg
 • Skalaløn
 • OK2008 tillæg
 • OK2014 tillæg
 • OK2018 tillæg
 • Souscheftillæg
 • Hovedrengøringstillæg
 • Skalatrin 14 tillæg
 • Skalaltrin 20 tillæg
 • Praktiktillæg
 • SFO vikarsats
 • Særlig kørsel (lønart 7200)
 • BUPL tillæg
Pensioner: Skolen kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres. Lærernes Pension og PBU-Pension (BUPL-pension) er oprettet på forhånd. Opretter pensionsordningerne på medarbejderne
S/H-ordning: Skolen kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres.

Lønartsoversigt

Nedenfor findes en oversigt over de lønarter, du oftest kommer til at anvende. Ved de faste lønninger anvendes 160,33 timer for en ansat på fuldtid.

Lønart med pension Lønart uden pension Antal Sats Beløb
Lederløn / intervalløn 581 481 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til indberetning for ansatte i ledelsen med intervalløn. Skolen skal selv regulere beløbet, når der kommer en ny reguleringsprocent.
Basisløn grundskole 0-349 elever   565 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke  
Basisløn grundskole 0-99 elever   566 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke  
Basisløn grundskole 100 + elever   567 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke  
Basisløn til lærere 561-564 461-464 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Det sidste ciffer angiver basistrinnet. Timesatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
Stedtillæg til basisløn lærere 3551-3554 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med samme timetal som basisløn. Vises på særskilt linie, da det ikke skal indgå i pensionsberegningen og da det ikke reguleres med reguleringsprocenten.
Basisløn til børnehaveklasseleder 571-574 471-474 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Det sidste ciffer angiver basistrinnet. Timesatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
Stedtillæg til basisløn børnehaveklasseleder 3561-3564 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med samme timetal som basisløn. Vises på særskilt linie, da det ikke skal indgå i pensionsberegningen og da det ikke reguleres med reguleringsprocenten.
Skalaløn 501-550 401-450 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke De sidste 2 cifre angiver skalatrinnet. Timesatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
Stedtillæg til skalatrin 3501-3541 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke De sidste 2 cifre angiver skalatrinnet. Udfyldes med samme timetal som skalaløn. Timesatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.

 

Lønart med pension Lønart uden pension Antal Sats Beløb
Anden løn 586 486 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes ved lønudbetaling til ansatte, der ikke er på vikarløn, basisløn, skalaløn eller intervalløn. Den beregnede løn divideres med 160,33 timer for at beregne timesatsen. Skolen skal selv regulere satsen, når der kommer en ny reguleringsprocent.
Vikarløn – uddannet vikar undervisningsopgaver 482 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Anvendes ved løse vikarer. Skolen skal selv regulere satsen, når der kommer en ny reguleringsprocent.

Hvis skolen anvender en fast sats kan man på lønarten indlægge satsen og vedligeholde den direkte på lønarten i feltet “LØNART”.

Vikarløn – uddannet vikar andre opgaver 483 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Vikarløn – uuddannet vikar undervisningsopgaver 484 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
Vikarløn – uuddannet vikar andre opgaver 485 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke
SFO time u.uddannelse 491 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Timesatsen hentes automatisk og reguleres automatisk
SFO time med udannelse 492 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Timesatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
Tillæg 4 594 494 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Skolen skal selv regulere satsen.
OK2008 tillæg 1. 3751 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes til lærere og bhkl.ledere på basisløn 1. Månedssatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.

 

Lønart med pension Lønart uden pension Antal Sats Beløb
OK2008 tillæg 2. 3752 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes til lærere og bhkl.ledere på basisløn 2 og 3. Månedssatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
OK2014 tillæg 3743 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes til lærere og bhkl.ledere, og er gældende fra 1. august 2014. Tillægget er ferieberettiget og pensionsgivende. Månedssatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
OK2018 tillæg 3476 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes til lærere og bhkl.ledere, og er gældende fra 1. oktober 2018. Tillægget er ferieberettiget og pensionsgivende. Månedssatsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
BUPL tillæg 3744 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Stk. 8. Pædagogisk personale, uanset uddannelse, aflønnes med et pensionsgivende tillæg. Tillægget reguleres ift. beskæftigelsesgraden.
Kvalifikationstillæg 2512 2537 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Det beregnede tillæg divideres med 160,33 timer for at beregne satsen. Skolen skal selv regulere satsen, når der kommer en ny reguleringsprocent.
Funktionstillæg pr. måned 2501 2526 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Det beregnede tillæg divideres med 160,33 timer for at beregne satsen. Skolen skal selv regulere satsen, når der kommer en ny reguleringsprocent. Hvis fælles funktionstillæg kan satsen indlægges på lønarten og vedligeholdes centralt af skolen.
Funktionstillæg – engangsbetaling 2502 2527 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes
Undervisningstimetillæg 2405 2430 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes Skolen skal selv regulere beløbet, når der kommer en ny reguleringsprocent eller ændring i undervisningstimetallet.
Regulering af undervisningstimetillæg 2406 2431 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes til korrektion af tidligere udbetalt undervisningstimetillæg.
Ulempegodtgørelse 50% 2432 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Skolen skal selv regulere satsen.
Souscheftillæg 2408 2435 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Satsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
Regulering af souscheftillæg 2409 2436 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes hvis der skal foretages en rettelse af souscheftillægget.
Specialundervisningstimetillæg 2437 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Satsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
Regulering af specialundervisningstillæg 2438 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes hvis der skal foretages en rettelse af specialundervisningstillægget.
Resultatløn 2403 2428 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved udbetaling af resultatløn
Særligt tillæg 2404 2429 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved udbetaling af særligt tillæg (hovedsagligt ledelse)
Tillæg til SFO-leder   2503 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes  
Hovedrengøringstillæg 2549 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Tillæg iht. 3F overenskomsten for hovedrengøring og for afsluttende rengøring efter håndværkere
Skalatrin 14 tillæg 2548 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Tillæg iht. 3F overenskomsten til ansatte på skalatrin 14
Skalatrin 20 tillæg 2550 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Tillæg iht. 3F overenskomsten til ansatte på skalatrin 20

 

Lønart med pension Lønart uden pension Antal Sats Beløb
Udb. Ferietillæg (uden pension) 2676 eller 8835 / 8834 8835 /8834 Udfyldes ikke Udfyldes ikke 1 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Begge lønarter kan anvendes ved udbetaling af ferietillæg. Dog kan lønart 8835 anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8834 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år).
Godtgørelse for særlige feriedage/feriefridage under ansættelse. 3216 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved udbetaling af særlige feriedage/feriefridage som ikke kan afholdes pga. barsel eller lign. Som hovedregel anvendes koden uden pension.
Godtgørelse for særlige feriedage/feriefridage ved fratrædelse. 3226 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved udbetaling af særlige feriedage/feriefridage som ikke er afholdt, men udbetales i forbindelse med fratrædelse. Som hovedregel anvendes koden uden pension.
Fratrædelsesgodtgørelse 2960 + 8882 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes ved udbetaling af henholdsvis fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgodtgørelse. Godtgørelsen angives i henholdsvis lønart 2960 og 2965. Reguleringen af A-indkomsten angives i lønart 8882 (dog maks. det skattemæssigebundfradrag på kr. 8.000). Der kan maksimalt reguleres med i alt kr. 8.000 pr. år. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Jubilæumsgodtgørelse 2965 + 8882 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes
Arbejdstidsbestemte tillæg 2439 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Udbetaling af tillæg, der ikke er dækket af ulempegodtgørelse. Der skal foreligge en særskilt beregning.
Praktiktime 2440 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Satsen hentes automatisk og reguleres automatisk.
Praktikvejledning 2441 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke
Praktikundervisning 2442 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke
Praktikhonorar – alene periode 2443 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke
Praktikhonorar mv. – regulering 2444 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Anvendes hvis der skal foretages en rettelse af udbetaling vedr. praktikundervisning mv.
Ferie ved afgang / FerieKonto 8853 Udfyldes Antal = 1 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Lønart 8853 skal være til stede sammen med en eller flere af de 3 følgende lønarter ( 8856, 8857, 8858), hvis der ønskes ferieafregning af en fratrådt medarbejder. Desuden skal der være påført en rejst dato på medarbejderens stamkort.For lønarterne 8856, 8857 og 8858 udfyldes feltet antal med antal feriedage og feltet beløb udfyldes med bruttoferiepengene for det pågældende optjeningsår. Anvend kun den/de lønarter der ønskes afregning for. ProLøn foretager herefter lønberegningen og afregner nettobeløbet med FerieKonto.Brug de fra skoleforeningerne udsendte vejledninger til beregningen eller kontakt ProLøn for regneark, der kan håndtere beregningen.HUSK – at løn i ferie og eventuelt udbetalt ferietillæg skal fratrækkes inden beregningen af bruttoferiepenge.HUSK – at eventuel egenandel af pensionen indgår i den ferieberettigede løn.
Bruttoferiepenge + feriedage optjent år 0 (indeværende år) 8858 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes
Bruttoferiepenge + feriedage optjent år 0 minus 1 (sidste år) 8857 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes
Bruttoferiepenge + feriedage optjent år 0 minus 2 (forrige år) 8856 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes
Pensionsberegning, lønmodtagerandel 8910, 8911 ….. Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes med procentsatsen. Herefter beregnes pensionen af de løndele, der er pensionsberettigede. For ansatte med Lærernes Pension og PBU-pension vil lønmodtagerens andel automatisk blive både lagt til den ansattes løn som en løndel og trukket fra som egenandel af pension. For andre ansatte vil lønmodtagerdelen ikke blive lagt til med mindre dette er aftalt med ProLøn.
Pensionsberegning, arbejdsgiverandel 8900, 8901 ….. Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke
Km-godtgørelse: (beløbet indberettes til SKAT)Særlig kørsel 7200 Udfyldes Udfyldes ikke,-statens takst anvendes Udfyldes ikke Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

 

Lønart med pension Lønart uden pension Antal Sats Beløb
Kørsel uden særlig godkendelse. Alm. kørsel 7240 Udfyldes Udfyldes ikke * Udfyldes ikke Anvendes ved ikke særligt godkendt kørsel. * Der er ingen automatik i denne lønart. Derfor anbefales det, at skolen selv indtaster og vedligeholder lønartssatsen på denne lønart.
Diæter 7230 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke Skal udfyldes med baggrund i statens takster.
Beskat. gruppeliv Overførsel af gruppeliv 2285 + 8951 eller 8953 eller 8955 +

2286

Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Lønart 2285 anvendes til beskatning af gruppeliv for lærerne. Hvis beløbet skal overføres til en gruppelivs-ordning, skal samme beløb angives i lønart 8951/8953/8955.Skolen skal ved opstart oplyse til ProLøn, hvilken ordning der skal indbetales til.Læs i øvrigt om de forskellige Gruppelivs-lønarter under afsnittet Løntransaktioner. Lønart 2286 anvendes til andre typer af gruppeliv.
Skattefradrags-dage: 8999 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”. Husk 2 mdr. er = 60 dage
Regulering A-skat: 9003 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Udbetalt a’conto: 9350 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Varekøb: 9351 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn.
Refusion af omkostninger: 7250 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Tillæg efter skat.
Beskæftigelsesgrad: 111 Udfyldes Udfyldes ikke Udfyldes ikke ANTAL udfyldes med den aktuelle beskæftigelses procent (dvs. 100 = fuld tid = besk.grad 1,0000, 50 = halv tid = besk.grad 0,5000)

 

Lønart med pension Lønart uden pension Antal Sats Beløb
Ledighedsdage: Tillæg 2066 Udfyldes Udfyldes Udfyldes ikke ”Antal” udfyldes med antal kalenderdage. ”Sats” udfyldes med sats pr. dag Se nærmere beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Fri telefon Tillæg

2241

Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes Ifølge Statens Ferieaftale er beløbet for skolernes vedkommende ferieberettiget. Udfyldes med det beløb, som skal beskattes i lønperioden. Se nærmere beskrivelse under Personalegoder i håndbogen ”Generelt og Satser”.
Andre lønarter Skolen kan oprette skolespecifikke lønarter, hvis eksempelvis alle ansatte skal trækkes et fast beløb hver måned. Se ”Valgfrie lønarter” i Mit ProLøn side 10.PAS PÅ!!

 • Med/uden beskatning
 • Med/uden pension
 • Med/uden feriepengeberegning

Kontakt ProLøn, hvis du er i tvivl.

Barselsperiode uden løn

Under ulønnet orlov indbetaler skolen sædvanligt medarbejder og arbejdsgiverandel til pensionsordning. Den pensionsgivende løn skal indberettes på samme lønart og samme løn, som man hidtil har anvendt. Derudover skal der anvendes en lønart, som IKKE er pensionsgivende, hvor man påfører den pensionsgivende løn, der IKKE skal beregnes pension af. Her skal den dog registreres i minus.

De fleste pensionsgivende lønarter findes tilsvarende, en lønart der IKKE er pensionsgivende…..er oprettes der en ny lønart.

Medarbejderoprettelse

Oprettelse af medarbejdere

Medarbejdernummer

Udfyldes med det nummer, skolen har givet medarbejderen. Numre, der tidligere har været anvendt til ansatte, må ikke genanvendes til nye. Ved genansættelse må man gerne anvende det medarbejdernummer, der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Rejstdato fjernes og ny ansættelsesdato påføres. Kontroller de øvrige oplysninger på stamkortet. Medarbejdernumret kan anvendes til at markere afdelingen. Eksempelvis kunne det være: · 1000-1499 Undervisning, fastansatte · 1500-1999 Undervisning, løstansatte · 2000-2499 SFO, fastansatte · 2500-2999 SFO, løstansatte

 • 3000-3999 Ejendom
 • 4000-4999 Administration
 • 5000-5999 Køkken

Såfremt en ansat har 2 funktioner, oprettes en lønseddel pr. funktion bl.a. af hensyn til den automatiske pensionsberegning. Dvs. hvis børnehaveklasselederen har 75% i undervisning og 25% i sfo oprettes vedkommende 2 gange. Bikort anvendes hvor medarbejderen tjener mindst.

Arbejdertype

Anvendes til at markere om den ansatte er forudlønnet eller bagudlønnet. Ved at trykke på Vis vises mulighederne.

Profiler

For at lette oprettelsen af nye medarbejder, er der udarbejdet profiler.

Ved at trykke på Vis vises mulighederne:

Hvis 01LBLP vælges og der efterfølgende trykkes på ”Indsæt standardværdier”, vil der på forhånd blive oprettet følgende værdier på stamkortet, der er tilpasset medarbejdertypen:

Ansættelsesdato

Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og udfyldelse af ansættelsesperioder på indberetningen til SKAT.

Afdeling

Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. En opdeling kunne være:

 • Undervisning
 • SFO
 • Børnehave
 • Pedel og rengøring
 • Køkken
 • Administration

Skatteoplysninger

ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eSkattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen ”Generelt og Satser”.

ATP

På medarbejderens stambilag findes via en vis-boks en oversigt over de mulige ATP-koder. Uanset ATP-koden vil der aldrig ske ATP-træk for medarbejdere under 16 år. Se de aktuelle ATP-satser i håndbogen ”Generelt og Satser”. Oftest anvendes ATP-kode 1.

Ferieopsparing

Kode for ferieopsparing skal altid påføres. 0: ingen ferieopsparing 1: ferieopsparing (typisk 12,5%), der oftest overføres til FerieKonto. Når en ny medarbejder ansættes med løbende opsparing af feriepenge, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1.  Ellers anvendes feriekode 0 til ansatte med ferie med løn.

Arbejdsmarkedspension

Udfyldes kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. Hvilken pensionsordning Skolen anvender, er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af Skolen. Når en ny medarbejder ansættes, angives lønart 8910 eller 8911 (evt. lønart 8912 / 8913 / 8914). Der er på forhånd oprettet forskellige pensionstyper: · Lærernes Pension kode 8910 (oprettes automatisk af ProLøn) · PBU/BUPL-pension kode 8911 (oprettes automatisk af ProLøn) · Skolepension eller anden pensionsordning (kontakt ProLøn for angivelse af oplysning om ordningen) Hvis kode 8910 eller 8911 anvendes, vil lønmodtagerens pensionsandel automatisk blive tillagt lønnen og efterfølgende blive trukket fra (som det er anført i overenskomsten). Ved kode 8912 / 8913 / 8914 skal det angives til ProLøn, om lønmodtagerens andel betales af skolen eller ej. Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man ikke angive startdato. Hvis skolen skal afregne pension til Lærernes Pension for en lærer, der er med i Efterlønskassen/P25, kan der i stedet for pensionsprocent angives pensionsbeløbet på lønarterne 8900 og 8910. Der kan ikke på samme lønseddel anvendes % og beløb.

Lønstatistik til Danmarks Statistik

Udfyldes kun hvis Skolen er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS). Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af medarbejderens stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. For brugere af Mit ProLøn vil der udfor de enkelte rubrikker til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk. De oftest anvendte DISCO-08 koder for en skole er følgende:

 • 134500: Skoleleder/-forstander/-inspektør
 • 234120: Lærer
 • 234130: Børnehaveklasseleder
 • 234330: SFO
 • 234130: Vikar i skolen
 • 234330: Vikar i SFO
 • 911210: Rengøring
 • 515300: Pedel
 • 412000: Administration
 • 512000: Kok
 • 941100: Køkkenassistent

Men hvis du har en ansat, som ikke falder ind under en af de nævnte koder, må du selv finde den korrekte kode via Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk

Løntransaktioner

I forbindelse med oprettelse vælges løntransaktioner, hvor lønoplysningerne tilpasses og udfyldes.

Månedlig timetal

Det månedlige timetal skrives i feltet antal. En fuldtidsansat er 160,33 timer. En lærer ansat på 75% har 75% * 1924 timer / 12 måneder = 120,25 timer.

Antal i stedtillæg lønart 3551 (-3554 alt efter indplacering) udfyldes med samme timetal som lønart 561 (- 564 alt efter indplacering). Hvis basisløntrinnet ændres til basis 3 skal stedtillægsløn-arten ændres til 3554.

I undervisningstimetillæg lønart 2405 indtastes det beregnede månedlige undervisningstillæg.

I antal under lønart 8900 anføres skolens andel af pensionen (11,53) og i lønart 8910 lærerens andel (5,77).

I lønart 2285 og 8951 skrives 108,35 i beløbskolonnen. Herved bliver gruppeliv lagt til beskatningsgrundlaget og trukket fra inden udbetaling.

Der findes 3 forskellige lønarter til indbetaling af Gruppeliv:

 • Lønart 8951 anvendes, hvis der skal indbetales til Forenede Gruppeliv med overenskomstkode 85034 (typisk lærere/ledere/bh.kl.ledere).
 • Lønart 8953 anvendes, hvis der skal indbetales til Forenede Gruppeliv med overenskomstkode 26001 (typisk administrativt personale) .
 • Lønart 8955 anvendes, hvis der skal indbetales til anden Gruppelivsordning (eksempelvis Top Danmark, Trekroner Forsikring eller lign.).

Systemet foreslår som udgangspunkt lønart 8951 til Gruppeliv, men skolen kan selv ændre til anden lønart, hvis dette er aktuelt for enkelte eller flere medarbejdere.

Hvis læreren har tillæg 4 (lønart 594 med pension og lønart 494 uden pension), funktionstillæg (lønart 2501 med pension og lønart 2526 uden pension) eller kvalifikationstillæg (lønart 2512 med pension og lønart 2537 uden pension), sættes de på under løntransaktioner.

Når lønarterne er rettet til, trykkes på gem, og skærmbilledet opdateres.

 

 

ATP-bidrag

ATP-bidrag af løn

Med udgangspunkt i de ATP-koder, der er opgivet for hver enkelt ansat, beregner ProLøn A/S ATP-bidraget ved hver lønkørsel, såvel lønmodtagerens andel som arbejdsgiverens andel. ProLøn A/S sørger også for overførsel af de samlede ATP-bidrag hvert kvartal. De aktuelle satser samt nærmere beskrivelse af finansieringsbidrag findes i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Fratrædelsesgodtgørelse

Se beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

Jubilæumsgratiale

Se beskrivelse i håndbogen ”Generelt og Satser”.

copyright by proløn © 2023