Erhvervsminister Simon Kollerup har onsdag den 8. marts fremlagt nye retningslinjer til de danske arbejdspladser, så de kan åbne forsvarligt op igen efter påske.

Blandt de nye retningslinjer er følgende:

  • Tilrettelæggelse af arbejdet
  • Indretning af arbejdspladserne
  • Hygiejne og adfærd på arbejdspladserne
  • Håndtering af sygdom
  • Transport til og fra arbejde
  • Informationsindsats fra virksomhedens side

Tilrettelæggelse af arbejdet

Selvom det bliver muligt at komme tilbage på job i løbet af de næste måneder, bør man på de enkelte virksomheder overveje, om medarbejderne fortsat kan arbejde hjemmefra i et eller andet omfang. Ligesom forretningsrejser, kurser, konferencer mv. bør i videst muligt omfang ske virtuelt.

Indretning af arbejdsplads

De medarbejdere, der kommer tilbage på job, bør ifølge erhvervsministeren blive fordelt så meget som muligt ud på den enkelte virksomheds lokaler.

Dertil kommer, at Simon Kollerup opfordrer virksomhederne til at holde videomøder og begrænse fysiske møder, ligesom indretningen i eksempelvis kantiner, tager højde for at der ikke opstår kødannelse.

Hygiejne og adfærd på arbejdspladserne

Folk bliver ved med at holde to meters afstand til hinanden, når de igen møder ind på job.

Dertil hører med, at der skal gøres meget rent på arbejdspladsen. De steder, hvor man deler bordoverflader, mus og tastatur, skal der gøres ekstra grundigt rent. Det samme gælder toilet, vask, håndtag, gelændre og flader der hyppigt berøres af mange.

Håndtering af sygdom og symptomer

Det er essentielt, at der i virksomhederne bliver udviklet en kultur, hvor der er fokus på, at man ikke skal være på job, når man er syg.

Og hvis man bliver syg, skal virksomheden lægge en plan for, hvordan virksomheden håndterer det.

Transport til arbejde

Især de store virksomheder tænker over, hvordan folk kan arbejde forskudt af hinanden, så man undgår, at medarbejderne møder ind på samme tidspunkt. Og virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne bruger kollektiv transport, opfordres endvidere til at udarbejde en plan for, hvordan medarbejdernes belastning af den kollektive trafik, som følge af en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdspladsen for virksomhedens ansatte, kan håndteres.

Informationsindsats

Der bør opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte for så vidt angår hygiejne, afstand mv.

—————      —————     —————

Se alle retningslinjerne fra erhvervsstyrelsen her: https://em.dk/media/13622/retningslinjer-1-om-ansvarlig-indretning-af-kontorarbejdsplader.pdf

Få et samlet overblik over vejledning til virksomheder om coronavirus/covid-19 her, hvor alle ovenstående seks punkter er beskrevet fuldt ud: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed

 copyright by proløn © 2020