Persondataforordningen (GDPR)

Når vi behandler dine ansattes personoplysninger på dine vegne, er du dataansvarlig og ProLøn er databehandler. For at vi kan behandle dine data, skal der fra d. 25. maj 2018, være indgået en databehandleraftale mellem dig og ProLøn. Med bistand fra vores advokater, har ProLøn udarbejdet denne som et tillæg til vores abonnementsvilkår – du kan se abonnementsvilkår og databehandleraftalen ved at klikke på knappen herunder:


 
Overlader eller videregiver ProLøn data til tredjepart?

Ja, af forskellige årsager overlader ProLøn personoplysninger til tredjeparter. ProLøn har indgået databehandleraftaler med alle, og disse betragtes derfor som underdatabehandlere i forhold til dig som kunde:

Åbn listen med underdatabehandlere

Hertil kommer at ProLøn videregiver data til SKAT, ATP, NETS, Feriekonto, banker mv. Disse arbejder ikke under en instruks fra ProLøn, da de er undergivet lovgivning og er derfor i juridisk forstand dataansvarlige og ikke databehandlere.

Endelig videregiver ProLøn data til diverse partnere, som er relevante for at servicere dit specifikke kundeforhold. Dette omfatter bl.a. brancheforeninger, revisionshuse, bogholdere samt partnere der leverer it-produkter som integreres i forbindelse med vores levering af din lønbehandling, eksempelvis tidsregistrering, ordresagsstyring, regnskab, vagtplan, HR mv. Videregivelse til disse partnere sker i henhold til accept fra dig som kunde.Kontakt os gerne vedrørende persondata

Kontaktinfo er:

Tronholmen 3
8960 Randers SØ

Telefon: 8710 1930
Email: [email protected]

copyright by proløn © 2022