• Betingelsen for at anvende ProLøn som administrator:

  Opgaven for lønadministration skal omfatte minimum 5 virksomheder med hver deres CVR-nummer. Det er administrator, der indberetter lønnen og har kontakten til ProLøn på vegne af de omfattende CVR-numre.
 • I øvrigt gælder:

  I tilfælde af at antallet af virksomheder, der indberettes løn for, kommer under 5 CVR-numre, er ovennævnte administrator forpligtet til at give ProLøn besked herom, da administratorrettighederne dermed forsvinder. Administratorordningen giver et fælles log-in til de CVR-numre, der ligger under aftalen.
 • Følgende virksomheder skal tilknyttes administratoraftalen:

 • Tryk på "+" ikonet for at tilføje en virksomhed eller "-" for at slette en virksomhed.
  FirmanummerFirmanavn 
 • Undertegnede bekræfter hermed ovenstående:

 • Bekræft indgåelse af administratoraftale med din personlige underskrift.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

copyright by proløn © 2024