Hverdagen i ProLøn A/S

Passionerede ildsjæle

ProLøn lønadministration

Driftsgruppen

De medarbejdere som primært har med forberedelse, tastning og kørselafvikling at gøre er samlet i en selvstændig driftsgruppe.

Driftsgruppen sørger for at planlægge arbejdsfordeling, mødetider og hvilke opgaver, der skal op-/nedprioriteres i spidsbelastningsperioder omkring deadlines.

Det tætte samarbejde i gruppen betyder, at medarbejderne løbende lærer hinanden, hvad det er, der skal fokus på, for at opretholde et højt kvalitetsniveau.

Gruppen sørger for at de indkomne lønindberetninger færdigbehandles indenfor de lovede tidsfrister. Ved for sen eller manglende indberetning arbejder gruppen for at kunden oplever ProLøn A/S som fleksibel og serviceminded og alligevel tilgodeser gode arbejdsvilkår for de medarbejdere, som udfører arbejdsopgaven.

Branchegrupperne

De brancheaftaler der er indgået er pt. fordelt i 2 branchegrupper. Denne opdeling giver mulighed for at bevare kundernes opfattelse af, at ProLøn er et ”lille” firma med en god personlig kontakt, som har faglig indsigt i lige netop deres brancheområde. Der er i gruppen muligheder for at udvikle flere specialister indenfor hvert enkelt brancheområde.

Gruppeopdelingen kan samtidig medvirke til at opfylde medarbejdernes forventninger til arbejdet med hensyn til ansvar, medindflydelse, udvikling og afvekslende opgaver.

Arbejdet i grupperne bygger på samarbejde, udstrakt vidensdeling og dialog. Det forventes at grupperne til stadighed forsøger at videreudvikle det gode image, vi har hos vore kunder. Det er også gruppernes opgave at tiltrække og implementere så mange nye kunder som muligt indenfor de eksisterende brancher. Dette kan være i form af henvendelser til nye kundeemner, deltagelse i møder i lokalforeninger, deltagelse i messer m.v.

Den daglige telefonsupport af igangværende kunder vil være en væsentlige opgave som løses af driftsgruppen og branchegrupperne i fællesskab.

Produkt-/Systemudvikling

ProLøn A/S opererer i et udfordrende og dynamisk marked, derfor fornyer vi hele tiden vores arbejdsgange og værktøjer. Produkt-/Systemudviklingsgruppen vedligeholder og videreudvikler vores arbejdsredskaber, så der kan tilbydes nye faciliteter, der letter virksomhedernes lønadministration. De har meget fokus på sikkerhed, så der opstår færrest mulige fejl i indrapporteringen fra kunderne og den efterfølgende behandling af lønnen hos os. På den måde skaber vi optimale løsninger til vores kunder samt sikrer, at medarbejdernes arbejdsrutiner og redskaber til stadighed forbedres.

Salg og Marketing

Salgsfunktionen tager sig af uopfordrede henvendelser til specifikke grupper af kundeemner - ofte i samarbejde med vore samarbejdspartnere. Salgsfunktionens opgave er at udbrede kendskabet til ProLøn A/S indenfor udvalgte kundegrupper i form af messer, orienteringsmøder m.v.. En offensiv salgsindsats, som skal bidrage til fortsat vækst for ProLøn A/S.

Hele organisationen

Der vil jævnligt være situationer hvor der er brug for, at opgaver løses på tværs af grupperne. Derfor er det vigtigt, at der også udvises stor samarbejdsvilje på tværs af organisationen.

Succes indenfor vore nuværende brancher er med til at tiltrække nye brancher.

copyright by proløn © 2024