Betalingsfristerne for A-skat og bruttoskat er sidste hverdag i måneden for store virksomheder og den 10. næste måned for små og mellemstore virksomheder.

copyright by proløn © 2024