Ferieloven i dag

(Forskudt ferie)

Med den nuværende ferielov optjener medarbejderen feriedage fra 1. januar til 31. december.

De feriedage kan medarbejderen bruge året efter fra 1. maj til 30. april.

Nyansatte har altså i dag ikke mulighed for at holde ferie med løn i deres første år på arbejdsmarkedet.

Ny ferielov

(Samtidighedsferie)

Med den nye ferielov går vi over til samtidighedsferie. Her kan medarbejderne afholde deres ferie samtidig med, at de optjener den i stedet for at vente til 1. maj det efterfølgende år.

 

Det nye bliver...

 • Alle dine medarbejdere optjener ferie fra første dag, de bliver ansat, og kan bruges allerede måneden efter. DVS. hvis de bliver ansat 1. maj kan de bruges fra 1. juni dog senest 31. december samme år.
 • For at du som arbejdsgiver ikke skal udbetale dobbelt op på feriedage i overgangen fra forskudt til samtidighedsferie, bliver de allerede optjente feriedage indefrosset i en fond. De skal først udbetales, når medarbejderen går på pension
 • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler forespørger årligt virksomheder, om man ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden eller ønsker opkrævning
 • 150 virksomheder bliver årligt udtaget til stikprøvekontrol af indbetaling til feriefonden
 • Fristen for overførsel af ferie bliver ændret fra 30. april til 31. december
 • Ferietillægget opdeles i rater og udbetales 2 gange om året. 1. rate sammen med maj-lønnen og 2. rate sammen med august-lønnen

Dette kommer stadig til at gælde

 • Medarbejderen optjener 2,08 feriedage om måneden
 • Der er 2 former for ferie: (1) Ferie med løn og ferietillæg (2) Ferie med godtgørelse
 • Alle har ret til 5 ugers ferie om året og har ret til at afholde hovedferien på 3 uger i perioden fra 1. maj til 30. september
 • Medarbejdere, som får ferie med løn, får 1% i ferietillæg
 • Medarbejdere, der får 12,5% i feriepenge, fortsætter uændret.

Download vores info-dokument

360 grader rundt om ferieloven

Du har måske hørt lidt om det? I 2020 kommer der en ny ferielov.

Læs vores oversigt over den nye ferielov, hvis du vil vide mere om, hvad den egentlig betyder for dig.

 

copyright by proløn © 2024