Hvad?

Folketinget har vedtaget en ny lov, der siger, at arbejdsgivere i Danmark skal tilbyde sine medarbejdere et tidsregistreringssystem.

Hvem?

Loven kommer til at gælde for alle arbejdsgivere i Danmark. Også dem, der er beskæftiget inden for en branche, hvor tidsregistrering i dag ikke er normen..

Hvornår?

Loven træder i kraft 1. juli 2024. Her skal alle arbejdsgivere have implementeret et tidsregistreringssystem.

Hvorfor?

Fordi en EU-dom fra 2019 gør det klart, at EU-medlemslande skal kræve, at arbejdsgivere bruger et pålideligt tidsregistreringssystem. Det skal de for at kunne dokumentere, at de overholder arbejdstidsreglerne.

Arbejdstidsreglerne siger nemlig, at medarbejdere:

  • ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en hvilken som helst periode af fire kalendermåneder (også kaldet 48-timers-reglen)
  • skal have 11 sammenhængende hviletimer inden for 24 timer (også kaldet 11-timers-reglen)
  • har krav på én ugentlig fridag.

Det hele udsprang af en sag, hvor den spanske fagforening CCOO sagsøgte Deutsche Bank for ikke at kunne sikre, at reglerne for arbejdstid blev overholdt. EU-domstolen gav dem ret, og nu er Danmark og andre medlemslande så i gang med at implementere det ved lov.

Hvordan?

Som arbejdsgiver bestemmer du selv, hvordan du vil leve op til loven, og hvilket system du vil bruge. Der er dog disse krav til systemet:

  • Det skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.
  • Det skal kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid – sandsynligvis i komme- og gå-tider.
  • Oplysningerne i systemet skal kunne tilgås af medarbejderne.
  • Oplysningerne i systemet skal gemmes i 5 år.

Alle arbejdsgivere skal sikrer registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid. Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

For at gøre jer klar til de ændringer, kan du deltage i dette kursus på 1 time og blive lidt klogere på de nye krav om tidsregistrering.

Hvordan kan ProLøn hjælpe?

I ProLøn står vi allerede klar med ProLøn Tid. Et fleksibelt og intuitivt system, der gør det nemt for dig at overholde aftaler om arbejdstid, overtid, tillæg, ferielov med mere.
 
 


Skal vi hjælpe?

Lad os tage en snak om mulighederne for tidsregistrering med ProLøn.

copyright by proløn © 2024