Med den nye ferielov bliver det muligt at tilbyde sine medarbejdere ferie på forskud. Det vil sige, I kan lave en aftale om, at medarbejderen må holde ferie for feriedage, som han eller hun ikke har optjent endnu.

Teknisk betyder det blot, at virksomheden modregner feriedagene efterfølgende. Men selvfølgelig skal der nogle aftaler til – så vi har spurgt vores jurister, hvad der er godt og hvad man skal være opmærksom på ved denne ordning.

 

Ferie på forskud er en mulighed

Arbejdsgiver har ikke pligt til at give ferie på forskud – det er altså ikke en rettighed for medarbejderen. Men det er en mulighed for virksomheden for at hjælpe en medarbejder, som har brug for at holde ferie på et tidspunkt, hvor der ikke er optjent nok ferie.

 

Hvordan sikrer du, at ferien bliver betalt tilbage?

For at kunne modregne ferie på forskud, skal I indgå en skriftlig aftale om:

  • hvor mange dage medarbejderen kan få udbetalt på forskud
  • at der bliver modregnet i den ferie, medarbejderen optjener efterfølgende
  • og at dagene vil blive modregnet i medarbejderens løn og feriepenge ved en eventuel fratræden.

Det er en betingelse for at kunne modregne, at du ikke giver mere ferie på forskud, end hvad medarbejderen kan nå at optjene i det indeværende ferieår (fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år).

 

Og så er der lige det med forskels- og ligebehandling

Hvis I giver ferie på forskud skal I passe på ikke at overtræde reglerne om forbud mod diskrimination. Det er særligt relevant, hvis I vælger at give ferie på forskud til nogle medarbejdergrupper og ikke andre.

copyright by proløn © 2024