ProLøn er nu klar med ferie på forskud 

Ifølge ferieloven er det muligt for medarbejder og arbejdsgiver at indgå en aftale om, at der kan afholdes ferie på forskud. 

Registrering af forskudsferie

Du kan nu registrere forskudsferie på medarbejdernes lønsedler.
Forskudsferie modregnes i de feriedage, den ansatte optjener efter ferien er afholdt. Hvis medarbejderen fratræder før forskudsferien er optjent, må arbejdsgiver modregne restbeløbet i den sidste løn, der laves til den pågældende medarbejder.

Funktionær/elev (Ferie med løn, Feriekode =0)

Hvis virksomheden har ferieregnskab, og der registreres mere afholdt ferie end der er optjent, vil dette fremgå som forskudsferie på lønsedlen. Er virksomheden ikke tilmeldt ferieregnskab, skal forskudsferie håndteres manuelt i virksomheden. Man kan dog aldrig få mere ferie på forskud, end det er muligt at optjene indenfor samme optjeningsår.

Bemærk: Når ferieåret skifter (1. september), vil det blive registreret som forskudsferie, hvis lønart 5871 (Ferie afholdt år 0) anvendes. I skal derimod anvende: 5822 (Ferie afholdt år minus 1), hvis opgørelsesperioden er efter 1. september og I skal nedskrive ferien optjent før 1. september. 

Timelønnede (Ferieopsparing, feriekode = 1)

Hvis den ansatte får feriepenge under ferieafholdelsen, beregnes disse som 12,5% af den ansattes normale løn for de sidste 4 uger inden ferien i henhold til ferieloven. 

Bemærk: Der kan i overenskomster være aftalt et andet beregningsgrundlag.

Ferie på forskud – FerieKonto/Feriekasse
Før medarbejderen kan bestille ferie på borger.dk, skal der være indberettet feriedage og nettoferiepenge på forskud til eIndkomst. Indbetalingen af disse skal derefter overføres til Feriekonto/Feriekassen.

Beskatning af feriepengene
Feriepengene skal beskattes på førstkommende lønkørsel eller der kan laves en ekstra lønkørsel.

Bemærk: Betalingsfristen til Feriekonto/Feriekassen følger de normale betalingsfrister. Det er lønperiodens opgørelsesperiode, der bestemmer, hvilken dato feriepengene skal afregnes.

Lønart til tildeling af ferie på forskud. NB ! Beløb skal være bruttoferiepenge:

Ferie på forskud – Beholder selv
Før medarbejderen kan bestille sin ferie på borger.dk, skal der være indberettet feriedage og bruttoferiepenge på forskud til eIndkomst.

Lønart til tildeling af ferie på forskud. NB ! Beløb skal være bruttoferiepenge:

Når ferie på forskud er tildelt, skal medarbejderen ansøge på borger.dk for udbetaling af ferie. Virksomheden skal efterfølgende gennemføre en løn bestilling med udbetaling af feriedage og feriepenge på lønart 5882 Feriepenge før skat. Har virksomheden ferieregnskab anvendes lønart 5813 Ferie afh./udb år 0.
Se evt. vejledningen: “Samtidighedsferie- hos ProLøn” for udbetaling på *Mit ProLøn*. 

Modregning af ferie på forskud

Lønsystemet modregner selv den tildelte forskudsferie. De feriedage og feriepenge, der er givet på forskud, vil løbende blive modregnet i den/de efterfølgende lønkørsler.

copyright by proløn © 2024