Betingelsen for at anvende ProLøn som administrator:

Opgaven for lønadministration skal omfatte minimum 5 virksomheder med hver deres CVR-nummer. Det er administrator, der indberetter lønnen og har kontakten til ProLøn på vegne af de omfattende CVR-numre.

I øvrigt gælder:

I tilfælde af at antallet af virksomheder, der indberettes løn for, kommer under 5 CVR-numre, er ovennævnte administrator forpligtet til at give ProLøn besked herom, da administratorrettighederne dermed forsvinder. Administratorordningen giver et fælles log-in til de CVR-numre, der ligger under aftalen.

copyright by proløn © 2024