Om Strategisk HR

Presset på danske virksomheder øges i øjeblikket. Det er svært at skaffe kvalificerede medarbejdere, og ud af 2.7 millioner danskere, der dagligt går på arbejde, er der årligt mere end 850.000 jobskifte. Det stiller store krav til virksomheden – og mange danske SMV’ere har ikke i dag ikke hverken HR systemer til teamsammensætning, adfærds- og personlighedsanalyser – eller en dedikeret HR afdeling, der kan matche den øgede kompleksitet.

Med Strategisk HR og det banebrydende 360° HR Cockpit optimeres hele rekrutteringen, medarbejderudviklingen og den intelligente mus. Det er dansk forskning i personlighed og adfærd på det højeste niveau. Sammen med JobMatch analysen sikres at medarbejder og job er i sync. Den intelligente MUS samtale sikrer forankringen og fremdriften.

Strategisk HR fungerer ofte som den eksterne HR-afdeling, der kommer 1-2 gange om måneden fast på jeres kontor. Det giver fremdrift, glade medarbejdere og mere produktivitet.

Læs mere om Strategisk HR

Kundeudtalelse

Frederiksen Scientific A/S

Strategisk HR er vores HR-Afdeling

”Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde”.

Torben Lynge Overgaard • CEO, Frederiksen Scientific A/S

Kundeudtalelse

Tele-Mark A/S

Skræddersyet til SMV virksomheder

Strategisk-HR har et helt unik 360° HR-koncept med personligheds- og adfærdsanalyser, jobmatch- og kulturanalyser, samt et helt unikt Intelligent MUS-koncept, der er skræddersyet til virksomheder uden en HR-afdeling, men som stadig tror på, at medarbejderne er forskellen.

Mads Elefsen Kudsk • CEO, Tele-Mark A/S

Rekruttering

Der er rigtig mange tal at grave sig ned i, når man kigger på rekruttering i Danmark. Den Danske model sikrer et fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi holder hånden under de, der mister deres job. I 2018 var der 835.296 jobskifte i Danmark ud af en arbejdsstyrke på 2.775.000 arbejdstagere. Den hurtige hovedregning siger 30% skifter job årligt.

Det koster mellem 75 % og 150 % af den ansattes årlige løn at skifte medarbejder og det er reelle bundlinje penge – der er spil for mange virksomheder.

Strategisk HR hjælper med at afdække kompentergab, blindspots i teamet, jobannonce, samt bistå med rekrutteringen

Strategisk HR ønsker at hjælpe danske virksomheder med at bryde ud af disse statistikker.

Intelligent MUS

Verden er for kort til et tomt ritual og smertefuld dans uden føling, føring og retning. Vi hylder hinandens forskellighed ved at føre alle igennem et stringent MUS Skema. NEJ VEL?

Strategisk-HR nytænker den samtale som strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden, men så sandelig også for den enkelte medarbejder. Via arbejdsglæde ønsker vi at revitalisere og indtænke MUS i virksomhedens strategiske udviklingsarbejde. Det er vi lykkes med.

Din HR-afdeling

Med Strategisk HR som sparring og udførende ekstern / internt HR-afdeling i din organisationen bliver du aflastet for en række strategiske og operationelle HR-opgaver. Samtidig øges kvaliteten af HR-arbejdet. Den frigjorte tid kan bruges på dit særlige fagområde og øvrige ledelsesopgaver.

Strategisk.HR tilbyder derfor vores ekspertise indenfor hele HR-livscyklussen til at løse dine HR-opgaver enten ved at varetage dem alle eller en del af dem, afhængigt at virksomhedens behov.

Ved en koncentreret HR-indsats vil danske virksomheder i et turbulent marked kunne spare titusindvis af bundlinje kroner.

copyright by proløn © 2024