ProLøn og DAG indgik i 2017 et samarbejde med det formål at sikre branchemedlemmer et lønsystem, der er tilpasset branchens overenskomster. For to år siden valgte DAG at tage sin egen medicin og flytte over til ProLøn. ”Samarbejdet har kørt supergodt, og det er uanset hvornår jeg ringer,” siger bogholder Merete Treffer, som står for bogholderi og medlemsbetjening ved DAG.

Hun har fået al den hjælp, hun har bedt om, men mener dog, at det nok ikke er det store: ”Det er blot nogle få funktioner.”

Merete Treffer indberetter løn for seks medarbejdere og er alt i alt rigtig godt tilfreds, selv om det altid kræver tid at vænne sig til alt nyt, der ser anderledes ud. ”Det er rart, at jeg er kommet bag systemet, vi tilbyder til vores medlemmer. Det betyder, at jeg nemmere kan anbefale andre at bruge det, nu hvor jeg har gjort mine egne erfaringer.”

Automatisk tilretning af ændringer i overenskomst

Alle medlemmer følger en overenskomst, og det vil således kun blive nemmere for dem at indberette løn, hvis de benytter ProLøn. En overenskomst løber typisk over to eller tre år. I den periode er man som arbejdsgiver forpligtet til at følge med i ændringer. Det kan være en stor kompliceret mundfuld, som DAG’s medlemmer, der benytter ProLøn, helt slipper for, idet lønsystemet er udviklet til automatisk at følge nyt og ændringer i overenskomsten.

”De har hele tiden fingeren på pulsen i forhold til vores overenskomst, helt ned i detaljen, så der ikke er noget, der bliver overset. Og man kan få hjælp til at rette ting, der skal rettes.”

ProLøn er efter Merete Treffers mening på forkant, og det betyder, at man som lønansvarlig ikke selv skal holde øje med noget eller være nervøs for at have overset en ændring. Det er der sørget for fra ProLøns side, så lønnen følger overenskomsten og er korrekt. ”Skulle der være en fejl, er ProLøn flinke til at rette,” siger hun og fortsætter: ”ProLøn er ikke dyrt, og så har jeg fået mere personlig service, end jeg havde tidligere.”

Personlig service sparer tid

Og netop den personlige service er et plus i det daglige arbejde med såvel tal som medlemsbetjening: ”Det betyder enormt meget, at man ikke skal præsentere sig selv. Jeg behøver ikke at forklare mig, ProLøn kender problematikkerne.” Merete Treffer føler, hun kender de faste kontaktpersoner ved ProLøn rigtig godt, både fordi hun ofte taler med dem i telefon og fordi, de har mødt hinanden ved DAG’s generalforsamlinger. ”Det er voldsomst tidsbesparende,” siger hun om den personlige kontakt og vurderer, at det også kommer DAG’s medlemmer til gode.

Fordele ved ProLøn-DAG

Du får mange gode fordele ved at bruge ProLøn, når du er medlem af Danske Anlægsgartnere:

· Indberetning af lønsummer til Danske Anlægsgartnere
· Pr. 1/7/2019 overførsel af feriepenge til Feriekonto
· Håndtering af børneomsorgsdagene
· Sundhedsordning via Pension Danmark
· Automatisk satsændring på elever med udlært dato
· Automatisk ajourføring af procentsatserne for arbejdsmarkedspensionen
· Håndtering af pension til voksenlærlinge
· Håndtering af elevforsikring
· Håndtering af fritvalgskonto (FVK), procenten ændres automatisk efter overenskomsten
· Håndtering af S/H, procenten ændres automatisk efter overenskomsten, samt tømmes automatisk ved årsskiftet
· Styring af ferie, feriefridage og afspadseringstimer
· Indberette til eIndkomst og DA/LO udviklingsfonden
· Automatisk forhøjelse af ferietillægsprocenten
· Elektronisk lønhåndbog ifølge overenskomsten
· GRATIS oprettelse af virksomhed og medarbejdere
· GRATIS hotline til lønkonsulenter med branchekendskab
· GRATIS lønkørsel i 2 måneder ved skift fra andet lønsystem
· Mulighed for medarbejderoprettelser med profiler
· Mulighed for eBoks til medarbejdernes lønsedler + eBoks Erhverv til virksomhedens bilag
· Mulighed for indberetning af fraværsstatistik
· Mulighed for at indberette til Dansk Arbejdsgiverforening eller Danmarks Statistik
· Integration mellem ProLøn og de fleste tidsregistreringssystemer
· Integration med langt de fleste økonomisystemer som fx e-conomic

copyright by proløn © 2024