Startskuddet til et nyt ferieår lød den 1. september. Ud over at skulle prøve – og vænne dig til – den nye ferieafholdelsesperiode, skal du også være opmærksom på, hvordan det forholder sig med medarbejdernes muligheder for at få overført og udbetalt ferie, der ikke er afholdt. Der er nemlig stadig lidt efterdønninger af skiftet fra den gamle til den nuværende ferielov.

Status pr. 1. september

Den nuværende ferielov trådte endeligt i kraft 1. september sidste år. Det betyder, at medarbejderne pr. 31. august 2021 havde optjent (og haft mulighed for at bruge) 25 feriedage, nemlig med 2,08 feriedage pr. måned. Første ferieår under den nye ferielov er gået. Mange medarbejdere har forhåbentlig fået holdt noget dejlig ferie, men nogen har måske ikke brugt alle 25 dage endnu.

Hvad med ferie, der ikke er afholdt?

Ferieloven bestemmer, at de 25 feriedage, man som lønmodtager optjener over ferieåret, ikke behøver at blive afholdt inden for de selv samme 12 måneder. Man har frem til den 31. december. Altså: ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder.

Hvis din medarbejder ikke har holdt alle sine 25 dage fra det netop afsluttede ferieår endnu, har vedkommende altså stadig tid til det. Denne systematik gælder både nu og i alle ferieår fremover. Det giver blandt andet medarbejderne mulighed for at gemme nogle feriedage til at holde efterårsferie eller juleferie for – hvis virksomheden ikke tillader ferie på forskud.

Alternativet til at få afholdt alle sine 25 feriedage inden 31. december, er at få udbetalt eller overført ferien. Dette er kun muligt for den 5. ferieuge, altså for de sidste 5 af de 25 dage.

Når det gælder udbetaling, kan I også aftale, at I udbetaler dem allerede i løbet af efteråret og altså inden ferieafholdelsesperioden er udløbet.

 

Hvad med overført ferie fra miniferieåret?

Hvis I har medarbejdere, der sidste år fik overført ferie fra det såkaldte miniferieår (op til 16,67 feriedage), skal I være særligt opmærksomme – hvis disse overførte dage ikke er afholdt endnu:

Medarbejderen skal faktisk skynde sig at få afholdt overførte dage fra miniferieåret inden 31. december. For ferien fra den periode har en nemlig en særlig status og kan ikke hverken udbetales eller overføres yderligere.

Er overførte feriedage fra miniferieåret ikke afholdt inden 31. december 2021, bortfalder både retten til feriedagene og feriepengene for medarbejderen, og du skal som arbejdsgiver indbetale ferien til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Miniferieåret genbesøgt

Miniferieåret var perioden fra 1. maj – 31. august 2020. Det var en afgrænset periode, der blev defineret for at få overgangen fra den gamle til den nye ferielov til at glide og gå op. Fra tiden under den gamle ferielov, hvor vi optjente ferien (lang) tid før vi kunne afholde den, havde medarbejderne optjent 16,67 dage tiltænkt afholdelse i sommeren 2020 – altså i miniferieåret.

 

Hvad med endnu tidligere overført ferie?

I praksis vil det næppe gælde mange medarbejdere, men der vil nok være enkelte, der også har overført ferie tilbage fra ferieåret 2019/2020 – som altså lå forud for miniferieåret. Disse dage betragtes anderledes end dage overført fra miniferieåret. De kan nemlig godt indgå i den ferie, der kan udbetales efter den 31. december 2021. Og de kan naturligvis også bare afholdes, inden indeværende ferieafholdelsesperiode udløber ved årsskiftet.

Gode råd til dig med medarbejdere med mange feriedage til gode

Det er særligt vigtigt at være vågen og opmærksom på reglerne om overførsel og udbetaling af ferie, hvis I har medarbejdere med rigtig mange feriedage til gode. For helt grundlæggende gælder det, at kun feriedage ud over 20 kan overføres eller udbetales.

Eksempel: Har en medarbejder ved ferieårets slutning akkumuleret 35 feriedage, der endnu ikke er afholdt, kan udbetaling eller overførsel kun komme på tale for de sidste 15 af dem. De 20 første skal medarbejderen faktisk afholde inden for ferieafholdelsesperioden (sker det ikke, skal pengene overføres til Arbejdsmarkedets Feriefond).

Hvis I som virksomhed vil insistere på, at medarbejderen skal afholde denne ferie (og det skal I faktisk), og medarbejderen ikke selv har ønsker til, hvornår dagene skal afholdes, kan/skal I varsle ferien.

I den situation skal I blot huske, at ferieloven dikterer forskellige varslingsfrister, alt efter om der er tale om hovedferie eller restferie. Hovedferie skal varsles med 3 måneder, mens fristen for restferie blot er 1 måned.

copyright by proløn © 2024