Overførsel af ferie 

Ferie ud over fire uger (også kaldet den 5. ferieuge) kan aftales overført til næste ferieafholdelsesperiode, der løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022. Der må maks. overføres 5 dage. 

Hverken virksomheden eller medarbejdere kan kræve at overføre ferie. Overførsel af ferie kræver altid, at virksomheden og medarbejderen aftaler at overføre ferien. Der kan dog være overenskomstaftaler, hvor der er begrænset mulighed for at overføre ferie. 

Når I laver en aftale om overførsel af ferie, er der følgende krav:    

  • Aftalen skal være skriftlig
  • Aftalen skal være indgået inden den 31. december
  • Medarbejderen skal være ansat på aftaletidspunktet

Vær opmærksom på, at hvis der er aftalt overført ferie på medarbejdere med løbende ferieopsparing, skal det indberettes via den nye selvbetjeningsløsning på virk.dk. Fristen for indberetning er den 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden slutter.

Sådan gør du i ProLøn 

Hvis I har ferieregnskab, og medarbejderen ikke har afholdt det ferie, som er blevet optjent i ferieåret 2020 (den 1. september 2020 til den 31. august 2021), vil det stå uændret i ferieregnskabet og på lønsedler.

Hvis der ikke ligger en skriftlig aftale om overførsel af den 5. ferieuge, så har medarbejderen krav på, at få feriedagene udbetalt. Udbetaling kan ske på: 

  • lønart 2676 (ikke pensionsgivende) 
  • lønart 2651 (pensionsgivende)   

Ferieregnskabet skal nedskrives med: 

  • lønart 5825 for funktionærer (Har du funktionen i ProLøn, hvor det ældste ferie altid bruges først, skal lønart 5824 anvendes)  
  • lønart 5812 for timelønnede, som beholder feriepengene eller 
  • lønart 5815 for timelønnede med feriekonto/anden feriekasse

Husk at lønart 5812 skal nedskrives med både antal dage og beløb. Lønarter 5825 og 5815 skal kun nedskrives med antal dage. 

Det er vigtigt, at saldi ajourføres løbende. Er der noget ferie tilbage af de første 4 uger, fortabes denne ferie og skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond (eller en anden godkendt feriefond). Dette gælder ikke for situationer, hvor der har været feriehindring.


Eksempel #1: Jens har kun holdt 15 af 25 dage

Jens har været ansat hele ferieåret og har optjent 25 feriedage. Han har kun fået brugt 5 dage i sin vinterferie og 10 dage i sin sommerferie. Jens når ikke at få afholdt flere dage inden 31. december, og har altså kun holdt 15 dage i alt. Af de 25 feriedage, er der 5 dage som hører til de første 20. Disse 5 dage skal du som arbejdsgiver indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond. Jens mister dem altså. Jens aftaler med sin arbejdsgiver, at de sidste 5 dage (5. ferieuge) overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Det er nemlig de dage, der ligger ud over de 20 første.

Eksempel #2: Sara vil gerne have den 5. ferieuge udbetalt

Sara har været ansat i hele ferieåret og har optjent 25 feriedage. I starten af december opdager hun, at hun ikke når at afholde sin 5. ferieuge inden nytår. I aftaler, at hun får værdien af sin 5. ferieuge udbetalt med decemberlønnen. I kunne også aftale, at Sara får overført feriedagene, så hun kan bruge dem helt frem til 31. december 2022, hvis det var dét, hun ønskede… I så fald skal I bare indgå aftalen skriftligt senest den 31. december 2021.


Hent vores ferieguides helt gratis

 

Til dig der laver løn

Til dine medarbejdere

copyright by proløn © 2024