På denne side kan du læse, hvad ferieloven indeholder, finde svar på de mest stillede spørgsmål omkring ferieloven og blive klogere på, hvad du skal gøre i forhold ferieloven og Mit ProLøn.

Ferieloven i korte træk

Som ferieloven er i dag bliver din ferie løbende optjent i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter. Det kaldes samtidighedsferie. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede i løbet af det første år i deres ansættelse.

Medarbejdere optjener 2,08 feriedage om måneden, og de har ret til 3 ugers sammenhængende hovedferie og 25 feriedage i alt.

Ferielov-ordbog

I ferieloven er der mange begreber.
Derfor har vi lavet en ordbog, så det er nemmere for dig at vide, hvad de forskellige ord betyder.

Differenceberegning

Differenceberegning er forskellen mellem optjeningstidspunkt og afholdelsestidspunkt.

For medarbejdere med ret til løn under ferie gælder følgende regler om feriedifferentieringen:

  • Hvis der er forskel på arbejdstid/omfang mellem optjening og afholdelse, skal feriebetalingen altid følge arbejdstiden/omfanget på optjeningstidspunktet.
  • Efter praksis tages der som udgangspunkt IKKE hensyn til merarbejdstimer ved feriedifferenceberegningen, da mer- og overtidsbetaling ikke indgår i beregningsgrundlaget for feriebetaling.
  • Ændring i løn medfører ikke differenceberegning.

Elevers ferie

Forstå særreglerne for elevers ferie. 1. og 2. hele ferieafholdelsesperiode er lig med 25 betalte feriedage. Arbejdsgiver betaler løn under ferie, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

  • Ved tiltrædelse fra 2/9 til 31/10 = 25 dage.
  • Ved tiltrædelse 1/11 til 30/6 = 15 dage til afvikling i hovedferieperioden + 5 dage, hvis der er ferielukket før hovedferieperioden. (Arbejdsgiveren kan reservere optjente feriedage til hovedferien).
  • Ved tiltrædelse 1/7 til 31/8 = 0 dage

Ferieafholdelsesperioden

I ferieloven får medarbejderen mulighed for at afholde den optjente ferie fra 1. september til og med 31. december året efter (altså 16 måneder).

Feriehindring – overførsel af optjent ferie

Hvis der foreligger feriehindring, skal de første 4 ugers optjent betalt ferie som udgangspunkt overføres. Overført ferie pga. feriehindring skal afholdes før anden ferie og tæller ikke med i de 4 uger, som er underkastet feriepligten.

Overført ferie kan undtagelsesvis udbetales til medarbejderen, såfremt man er feriehindret i to ferieafholdelsesperioder i træk. Det gælder kun hindringer som følge af sygdom eller barsel (ikke både og).

Optjening af ferie

Hver måned optjener medarbejderen 2,08 feriedage. Det gælder også for nye medarbejdere, som optjener ferie fra første dag.

Overførsel af optjent ferie

Det er muligt for arbejdsgiver og medarbejder at aftale overførsel af optjent betalt ferie ud
over de 4 uger til næste ferieafholdelsesperiode (altså udelukkende overførsel af den 5. ferieuge).

Forudsætningen for dette er, at der skriftligt skal indgås en aftale senest den 31. december, og arbejdsgiver skal meddele dette til FerieKonto (eller anden relevant ferieudbetaler) senest
den 31. december.

Der er ikke krav om blanket for aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder. SMS, e-mail eller godkendelse af anmodning i HR-system er tilstrækkeligt.

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at ferie og feriedage (2,08 dage pr. måned), som medarbejderen optjener, må afholdes i takt med optjeningen af dagene.

Udbetaling af ferietillæg

Ferietillæg udbetales efter arbejdsgivers valg: Sammen med ferien eller for perioden 1/9 til 31/5 sammen med maj-månedslønnen og 1/6 til 31/8 sammen med august-månedslønnen. Andre regler kan være gældende for overenskomster.

Er ferietillægget udbetalt, kan det ikke kræves tilbagebetalt (kan fraviges ved kollektiv overenskomst).

Satsen for ferietillæg på 1 % er fastsat af ferieloven – men som arbejdsgiver må du altid gerne give dine medarbejdere et større ferietillæg end dette.

Udbetaling af optjent ferie

Optjent betalt ferie ud over 4 uger, som ikke er afholdt, ikke udbetalt og ikke aftalt overført,
udbetales efter ferieafholdelsesperiodens udløb – senest d. 31. marts.

Det gælder både ferie med løn og ferietillæg samt optjent feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse.

Det kan efter ferieårets udløb (31. august) aftales, at udbetaling skal ske før ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december).

Ferieloven i ProLøns lønløsning

ProLøns lønsystem tager selvfølgelig udgangspunkt i den gældende danske ferielov. Vores system er altid opdateret med og tilpasset de nyeste love og regler for optjening og afholdelse af ferie. Med ProLøns lønsystem bliver det altså nemmere at forstå og få et overblik over den enkelte medarbejders feriesaldo.

Er du i tvivl om, hvordan forskellige scenarier skal indtastes i Mit ProLøn? Så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på telefon 87 10 19 30 eller mail [email protected]. Du kan også deltage på et af vores kurser omkring ferieloven.

Hos ProLøn gør vi det nemt at forstå ferieloven

Kom på kursus i ferieloven

Vil du gerne have helt styr på reglerne for ferieloven, og forstå hvordan samtidighedsferie fungerer? Eller har du brug for at vide, hvordan ferieloven håndteres i Mit ProLøn?

Uanset, hvad grunden er, kan det være en god idé at tage på et kursus. Hos ProLøn har vi flere forskellige slags kurser vedrørende ferieloven – nogle, der giver dig helt styr på reglerne med eksempelvis en jurist, og andre der går mere praktisk til værks.

På vores forskellige kurser om ferieloven lærer du blandt andet om håndtering af samtidighedsferie og ferie på forskud, opsætning af feriekoder, korrektion af forkert registreret ferie, udbetaling af ferietillæg, særlige regler om elever og meget mere.

Spørgsmål til ProLøn og ferieloven?

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores lønkonsulenter, hvis du har spørgsmål til Mit ProLøn og ferieloven.

Det betyder ferieloven for dig som medarbejder

Vi har indtil nu primært gennemgået, hvordan du som arbejdsgiver eller lønansvarlig skal forholde dig til ferieloven. Hvis vi lige vender blikket 180 grader og ser det med medarbejderens øjne, så kan der også være mange spørgsmål i forbindelse med ferieloven – uanset om du er ny på arbejdsmarkedet eller ej. Lad os tage nogle af de mest stillede spørgsmål.

De 15 mest stillede spørgsmål og svar om ferieloven


copyright by proløn © 2024