Skabe dig et overblik over medarbejderens lønseddel

Før du går i gang med at lave lønsedler til dine medarbejdere, er det en god idé lige først at have styr på, hvad det, der står på lønsedlen, egentlig betyder. På denne side gennemgår vi de mest gængse elementer på en lønseddel. Så kan du nemmere skabe dig et overblik over medarbejderens lønseddel, og du er klædt bedre på til at besvare eventuelle spørgsmål fra dine medarbejdere.

Artiklen her kommer omkring:
Lær at forstå lønsedlen
Gennemgang af de 11 vigtigste elementer
ProLøns lønsedler
Kursus: Forstå dine medarbejders lønseddel

Lær at forstå lønsedlen

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at ingen lønsedler er ens. Dog går formen og elementerne på lønsedlen ofte igen – uanset hvilken udbyder, du benytter.

En lønseddel kan også se forskellig ud, alt efter om medarbejderen er månedslønnet eller timelønnet.

Lad os tage udgangspunkt i en lønseddel med en månedslønnet medarbejder.

 

Guide til at forstå lønsedlen

 

1. Den rå løn

Den øverste linje på lønsedlen viser din løn før træk af pension, ATP, skat m.v. OBS: Lønnen kan enten fremstå som samlet månedsløn eller som timer påført en timeløn.

2. Pension – egen

Det næste vigtige punkt er den del af din pension, du selv betaler – ofte 1/3 af den samlede pensionsordning.

3. ATP!

Dette er den andel af ATP, du selv skal betale. Egenandelen kan højst udgøre kr. 94,67 pr. måned. OBS: ATP er en ekstra pension, et supplement til folkepensionen.

4. Bruttoskat

AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) på 8 % betales til skat. Dette trækkes af din bruttoløn efter træk af pension og ATP.

5. A-skat

Når du får udbetalt løn, skal du betale skat. A-skat betales, når AM-bidrag (se punkt 4) og dit personlige fradrag fra SKAT er fratrukket.

6. Pension – firma

Dette er den del af din pension, som din arbejdsgiver betaler. Ofte er det 2/3 af den samlede pensionsordning. OBS: Linjen ’overført til’ viser SUMMEN af beløbene, der bliver overført til din pensionsordning. Altså både det du selv indbetaler (punkt 2), og det din arbejdsgiver bidrager med (punkt 6).

7. Din løn

Midt på siden står en disp. dato som viser datoen hvor lønnen står på din konto, dit registreringsnummer og kontonummer samt din nettoløn. Altså det beløb, der bliver indsat på din konto.

8. Antal timer

Det antal timer man har om måneden eller pr. 14-dag. Kan også indeholde antal overtidstimer og sygetimer.

9. Periodens tal

Her kan du se beløbet, der bliver indberettet i den pågældende periode. Du kan også se, hvor meget der er optjent i SH (Søgnehelligdagsopsparing = den procentdel af din løn, som bliver hensat til at udbetale på helligdage).

10. År til dato

Den midterste kolonne viser, hvor meget løn, feriepenge, SH mv., du har tjent år til dato.

11. Feriepenge

Diverse-kolonnen viser, hvor mange feriepenge du har tjent i den aktuelle periode. Hvis din arbejdsgiver har ferieregnskab på lønsedlen, kan du her også aflæse, hvor mange feriedage, feriefritimer osv. du har i ferieåret, hvor mange du har brugt og hvor mange der er tilbage.

Lav lønsedler med ProLøn – nemt og til at forstå

Lav nemt lønsedler med ProLøns lønsystem

ProLøns lønsedler

Som sagt så ser alle lønsedler forskellige ud. Nogle nemmere at forstå og afkode end andre.

Hos ProLøn gør vi meget ud af, at lønsedlen skal være overskuelig for både den lønansvarlige og for medarbejderen. På den måde er det nemt for begge parter at få et overblik over alle elementerne på lønsedlen.

Det smarte ved ProLøn er, at lønnen køres online via “Mit ProLøn”. Det betyder, at du som lønansvarlig hurtigt kan finde info om eksempelvis medarbejderens pension eller feriedage, hvis medarbejderen efterspørger det.

ProLøns lønsedler leveres til medarbejderne direkte i e-Boks og opbevares i ProArkiv i 5 år.

Kursus: Forstå dine medarbejders lønseddel

Der er mange elementer at holde styr på, når det kommer til medarbejdernes lønsedler. Hos ProLøn vil vi gerne gøre alle dele omkring lønkørsel nemmere for dig. Derfor har vi lavet onlinekurset “Forstå lønsedlen”.

Kurset er til dig, der ønsker at have helt tjek på medarbejdernes lønsedler samt sikre, at der bliver udbetalt korrekt løn.

På kurset får du en kort gennemgang af de vigtigste punkter på en lønseddel, og du lærer, hvilke krav der stilles til en lønseddel, og hvor de typiske fejl opstår.

Undervejs kommer vi også ind på følgende tre punkter:
• Grundløn, så du nemt kan gennemskue, om medarbejderens timetal og løn matcher.
• Pension, så du kan se, om den indbetales korrekt.
• Saldo år til dato, så du kan se, om løn, skat og pension stemmer.

Læs også mere om bl.a. lønsystem, lønadministration, lønsedler, lønprogram, lønservice, outsourcing af løn, lønbogholder, lønberegning og vores lønguide til dig som er arbejdsgiver.

Skal vi ringe dig op?

copyright by proløn © 2022