Lønguide til dig som er arbejdsgiver

Når du skal lave løn, er der mange parametre, du skal være opmærksom på. I denne lønguide vil vi give dig et overblik over en lang række af de ting, du skal forholde dig til, når du ansætter medarbejdere.

Artiklen her kommer omkring:
Følg gældende lovgivning
Omfattet af overenskomst
Forhold dig til opsigelse
Vores lønguide er din inspiration

Med vores lønguide får du hjælp til at overholde gældende lovgivning

Følg gældende lovgivning

Ja – det burde give sig selv, men det er alligevel værd at dvæle ved de juridiske aspekter ved lønbehandling. I Danmark er lønområdet nemlig temmelig reguleret; naturligvis med henblik på dels at sikre lønmodtagerne og dels at sikre, at alle skatter og bidrag bliver betalt, som de skal.

Derfor er der en lang række love og regler, du som lønansvarlig skal følge.

Arbejdsmarkedslovgivningen udgør fundamentet for den måde, lønområdet er skruet sammen på. Loven tager udgangspunkt i den danske tradition om, at medarbejdere har en række minimumsrettigheder. Blandt andet siger arbejdsmarkedslovgivningen, at

1. Du skal registrere dig som arbejdsgiver

Når du ansætter medarbejdere i din virksomhed, skal du indberette til eIndkomst i forbindelse med lønkørsel. eIndkomst er et register hos SKAT, hvortil alle indkomstoplysninger bliver indberettet. Du skal derfor være registreret som arbejdsgiver på virk.dk

2. Du skal udarbejde et ansættelsesbevis

En medarbejder med en gennemsnitlig arbejdsuge på over 8 timer skal – senest en måned efter hun er blevet ansat – have et ansættelsesbevis fra dig. Ansættelsesbeviset skal indeholde basale, men konkrete beskrivelser af, hvad medarbejderen skal arbejde med, arbejdstid og -sted med videre. Læs mere om kravene til ansættelsesbeviser her.

3. Du skal tegne en forsikring mod arbejdsskader

Du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, så din medarbejder er dækket, hvis hun kommer ud for en ulykke. Du vælger selv, hvilket forsikringsselskab du vil tegne forsikringen i. Prisen kan variere meget – kontakt eventuelt din brancheforening og spørg, om de har et samarbejde med et forsikringsselskab.

4. Du skal indbetale til ATP

Du skal som arbejdsgiver betale bidrag til din medarbejders ATP (et tillæg til folkepensionen). Du skal betale 2/3 af ATP-bidraget, og det er dig, der skal beregne og indbetale ATP-bidraget – både dit og medarbejderens.

5. Du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis hun får en erhvervssygdom. Du bliver automatisk tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, når du betaler til ATP. Betaling opkræves automatisk fra ATP.

6. Du skal indbetale til en barselsordning

Alle arbejdsgivere indbetaler et fast beløb pr. medarbejder over 16 år (uanset køn) til en solidarisk barselsordning. Det kan være til barselsordningen på www.barsel.dk eller en anden godkendt barselsordning.

7. Du skal indbetale til FerieKonto eller anden godkendt ferieordning

Du skal indbetale din medarbejders feriepenge til FerieKonto eller anden godkendt ferieordning. Feriepenge udgør 12,5 % af din medarbejders ferieberettigede løn. Din medarbejder optjener altid 2,08 dages ferie om måneden, svarende til 25 dage om året. Læs mere om ferieloven her

Lønguide tli nem overholdelse af overenskomst

Omfattet af overenskomst

Hvis du er omfattet af en overenskomst, skal du være opmærksom på at opfylde overenskomstens krav. Der kan være mange ting at holde øje med, men nogle af de mest anvendte elementer er følgende fire:

1. Pension

En medarbejder kan være omfattet af en pensionsordning ved fx Pension Danmark eller Industriens Pension. Procentsatserne vil være afhængige af, hvilken overenskomst det drejer sig om. Satser ligger typisk på 4 % for medarbejderen og 8 % for arbejdsgiveren. Du vil i overenskomsten kunne se hvilket pensionsselskab, der skal indbetales til samt hvilke procentsatser, der skal indbetales.

2. Elevforsikring

Hvis du ansætter en elev eller lærling, bør du være opmærksom på, om der skal oprettes en elevforsikring ved eksempelvis Pension Danmark eller PFA.

3. Søgnehelligdagsopsparing

Timelønsansatte kan have opsparing til søgnehelligdage (altså helligdage med ret til frihed – eksempelvis Skærtorsdag eller Kristi Himmelfartsdag). Procentsatsen kan varieres alt efter, om der ud over helligdage også skal opspares til feriedage. Der opspares og udbetales typisk i samme kalenderår, hvor saldo udbetales eller overføres til feriekort med den sidste lønkørsel i kalenderåret.

4. Fritvalgskonto

For overenskomstansatte kan der ligeledes være opsparing til Fritvalgskonto. Opsparingsprocenten er overenskomst-fastsat. Opsparingen vil typisk kunne anvendes til ekstra pension eller til udbetaling. Ud over ovennævnte kan du være omfattet af at skulle indbetale til forskellige fonde, eksempelvis kompetence- og udviklingsfonde.

Forhold dig til opsigelse

Når man ansætter en medarbejder, er det næppe opsigelse eller fratrædelse, der fylder mest. Men ligesom man skal kigge på livsforsikringen, mens man er rask, er det yderst væsentligt i god til at forholde sig til, hvordan reglerne er, når du skal opsige en medarbejder, eller når en medarbejder selv vælger at fratræde sin stilling.

Læs mere om funktionærloven og opsigelse her.

Vores lønguide er din inspiration

Du bør anskue denne lønguide som en inspirationskilde og ikke en udtømmende liste over forhold, du skal have styr på som arbejdsgiver. Løn- og ansættelsesområdet er komplekst, så sørg for at undersøge tingene i bund – kun på den måde kan du gardere dig imod at begå fejl og bryde loven.

Læs også mere om bl.a. lønsystem, lønadministration, ny barselslov 2022, lønsedler, lønprogram, lønservice, forstå lønsedlen, outsourcing af løn, lønbogholder og lønberegning.

Er du i tvivl om løn i forbindelse med ansættelse,
opsigelse, ferie, barsel eller noget femte?

Så sidder ProLøns lønkonsulenter altid klar til at hjælpe dig

Eller skal vi kontakte dig?

copyright by proløn © 2024