Lav lønsedler med ProLøn

– enkelt og sikkert

Med et ProLøn-lønsystem bliver medarbejderens lønseddel leveret direkte i e-Boks, og du får en nem lønadministration uden ubehagelige overraskelser.

ProLøn er integrerbart med langt de fleste økonomisystemer som eksempelvis e-conomic og timeregistreringssystemer som ProLøn Tid. Derudover får du Danmarks bedste personlige support – helt gratis og med branchespecifik lønviden.

Artiklen her kommer omkring:
Overskuelig og korrekt lønseddel
Det skal en lønseddel indeholde
Lønseddel på mail eller i e-Boks
Elektronisk opbevaring i 5 år
ProLøn – en verden af fordele

Overskuelig og korrekt lønseddel

Som lønmodtager kan det være vanskeligt at forstå lønsedlen. Men det er en helt anden snak. For dig, der laver lønsedlen, kan processen dog også være vanskelig, tung og indebære en risiko for at lave fejl.

Derfor bør du bruge et lønsystem, som hjælper dig med at holde fejlene væk. Når systemet er sat op og fodret med de korrekte oplysninger, klarer det størstedelen af arbejdet for dig.

Dermed sikrer du, at dine medarbejdere modtager overskuelige og korrekte lønsedler i e-Boks – hver gang.

Undgå fejl på lønsedlerne med et professionelt lønsystem

Det skal en lønseddel indeholde

Som arbejdsgiver har du pligt til at udforme en lønseddel til dine ansatte. Og den lønseddel skal leve op til nogle krav – den skal nemlig give lønmodtageren et klart og tydeligt overblik over, hvad lønnen dækker over.

Der er en række oplysninger, som skal fremgå af lønsedlen – og det er dit ansvar, at de gør det. Det drejer sig om eksempelvis:

 • Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer
 • Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
 • Lønnen for den relevante periode og indkomstår
 • Periodens længde (fx en måned)
 • Løn før og efter skat (brutto- og nettoløn)
 • A-skat og AM-bidrag, som er fratrukket lønnen
 • Feriepenge og ferieberettiget løn
 • Pensionsbidrag og ATP
 • Skattekort og trækprocent
 • Dato for udbetaling af lønnen
 • Tillæg og øvrige forhold som eksempelvis frokostordning, firmabil eller firmatelefon

Lønseddel på mail eller i e-Boks

Som arbejdsgiver kan man ikke komme udenom at skulle lave og udlevere en lønseddel – det er simpelthen et lovkrav. Men der er ikke noget krav om, at den skal leveres på papir, og mange virksomheder (og medarbejdere) foretrækker, at det kører elektronisk.

ProLøns lønsystem leverer lønsedlen enten på e-mail eller i e-Boks. Og vi sørger for, at processen foregår på en sikker måde – det er nemlig dig som arbejdsgiver, der har ansvaret for, at andre ikke har adgang til lønsedlen.

Hvad koster det at lave løn med ProLøn?

Elektronisk opbevaring i 5 år

Som arbejdsgiver har du pligt til at opbevare lønoplysninger i 5 år. Som kunde hos ProLøn er det ikke noget, du behøver skænke en tanke – det sker helt automatisk. Løninformationerne bliver arkiveret i vores cloudbaserede ProArkiv, hvor de ligger på en sikker server garderet mod brand og tyveri.

ProLøn – en verden af fordele

Som bruger af ProLøns lønsystemer får du alle disse fordele, når du laver lønsedler:

 • Integration med langt de fleste økonomisystemer som fx e-conomic
 • Integration mellem ProLøn og de fleste tidsregistreringssystemer
 • Vi kender din overenskomst til fingerspidserne, så du undgår ubehagelige overraskelser
 • Du får Danmarks bedste personlige support med branchekendskab – helt GRATIS
 • Mulighed for automatisk indberetning til SKAT, ATP, feriepenge og pensioner
 • Automatisk ajourføring af procentsatserne for arbejdsmarkedspension
 • Mulighed for styring af ferie, feriefridage og afspadseringstimer
 • Online lønindberetning via Mit ProLøn
 • Indberetning af løn- og fraværsstatistik til Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening
 • ProArkiv – cloudbaseret opbevaring og vedligeholdelse af dine løninformationer
 • Levering af lønseddel i eBoks, e-mail eller på print
 • Mulighed for indberetning til DA-Barsel, DA/LO udviklingsfond samt Kompentence-, Samarbejds- og Uddannelsesfonde
 • Mulighed for afdelingsopdelte konteringsbilag
 • Venlig reminder på mail inden hver lønkørsel
 • Mulighed for håndtering af fritvalgskonto og S/H

Skal vi ringe dig op?

copyright by proløn © 2024