Hvad koster en ansat egentlig?

Når en virksomhed skal ansætte en medarbejder, er lønnen naturligvis et tema. Men når du skal danne dig et overblik over, hvad det egentlig koster at have en medarbejder ansat, er der mange andre parametre end lønnen, du skal huske at tage i betragtning.

Forhold som pension, ATP, SKAT, ferie, barsel og meget mere skal regnes med, og det kan være en kompleks øvelse – ikke mindst, hvis det skal gøres manuelt.

Artiklen her kommer omkring:
Kan man lave lønberegning uden et lønsystem?
Automatisk lønberegning
Automatiske indberetninger og betalinger
Bøvl og forglemmelser? Ikke med ProLøn

Kan man lave lønberegning uden et lønsystem?

Det korte svar er ja. Du kan godt løse opgaven i et regneark, men der er en række ting, du skal være opmærksom på:

  • Du skal kende medarbejderens løn, pensionsbidrag og trækprocent. Og hvis nogle af disse parametre ændrer sig, skal du opdatere dem manuelt.
  • Du skal kende alle relevante satser for de instanser og fonde, som du er forpligtet til at indbetale til – det gælder eksempelvis ATP og forskellige barselsfonde.
  • Du skal producere en lønseddel til medarbejderen, som skal udleveres enten elektronisk eller i fysisk form (og du er forpligtet til at opbevare lønoplysningerne i mindst fem år).
  • Du skal overføre både penge og oplysninger til statistisk brug hver måned.
  • Du skal opbevare personfølsomme data på en måde, der lever op til GDPR-reglerne.

Hvis du er en rutineret lønmedarbejder, kan det være, du har mange års erfaring med lønberegning og ikke bliver afskrækket af kravene. Men hvis du er nyere i faget eller slet og ret bare ønsker en mere enkel hverdag, bør du lade et lønsystem løse opgaven for dig.

ProLøn lønmedarbejder

Automatisk lønberegning

En af det helt store fordele ved at benytte sig af et lønsystem er, at langt de fleste funktioner kan automatiseres. Naturligvis skal satser, frister og alle mulige andre forhold opdateres ind imellem, men moderne lønsystemer gør det langt nemmere at sikre, at alle de nødvendige tilretninger sker og slår igennem alle steder. Og så er det en fordel, at oplysninger kun skal indtastes én gang ét sted og ikke vedligeholdes manuelt forskellige steder i et regneark.

Automatiske indberetninger og betalinger

Som virksomhed er du også forpligtet til at indlevere forskellige oplysninger til statistisk brug, og det kan lønsystemet også klare for dig. På samme måde klarer systemet relevante betalinger til blandt andet ATP og pensionsselskaber, og lønsedlerne bliver sendt til e-Boks. Du skal ikke gøre andet end at godkende lønnen og reagere, hvis systemet melder fejl af den ene eller anden slags.

Et lønsystem kan også klare overførslerne til Samlet Betaling – her betaler du otte lovpligtige arbejdsgiverbidrag på én gang.

Bøvl og forglemmelser? Ikke med ProLøn

Noget af det, der kan skabe rod i tingene, når man laver løn på den manuelle måde, er weekender, helligdage og dage, hvor banken er lukket. Glemmer man at holde godt øje med kalenderen, kommer der nemt uorden i tingene, men også her er et lønsystem en ven i nøden.

Når du bruger ProLøn, laver du nemlig en aftale om, at ProLøn må hæve penge på din konto til lønudbetaling samt overførsler til blandt andre ATP. På den måde sikrer du, at du ikke kommer til at overskride frister eller frustrere medarbejderne med en forsinket løn.

Vil du vide mere om dine muligheder med ProLøns lønsystem og finde den udgave, der passer til netop din virksomhed og branche? Læs mere om vores lønsystemer

Læs også mere om bl.a. lønadministration, lønsedler, lønprogram, lønservice, forstå lønsedlen, outsourcing af løn, nye barselsregler, lønbogholder og vores lønguide til dig som er arbejdsgiver.

Skal vi ringe dig op?

copyright by proløn © 2024