Lønbogholder – hvem skal lave løn?

Bogføring af løn er en af de opgaver, der kan virke lidt opslidende at gå i gang med, når man er administrativ medarbejder i en virksomhed. Selvom du går op i og er dygtig til dit job, falder netop lønopgaverne for manges vedkommende ind under kategorien rutinepræget arbejde.

Når det er sagt, er lønbogføring en kerneopgave i enhver virksomhed. Så hvordan får du løst opgaven uden at bruge for mange ressourcer, der kunne være brugt andre steder, hvor du kan gøre en større forskel?

Artiklen her kommer omkring:
Skal bogføringen lægges ud af huset?
Få en digital lønbogholder
Digitalt system – og rigtige mennesker i supporten

Følg gældende lovgivning

En mulighed er at lægge opgaven ud af huset og hyre en ekstern lønbogholder eller et lønbureau. Det flytter nogle opgaver væk fra dit bord, men kun delvist – du skal nemlig typisk stadig stå for godkendelser og have en løbende kontakt til lønbogholderen eller lønbureauet.

En anden mulighed er at ansætte en lønbogholder, der udelukkende har bogføring af løn som sit arbejdsområde. Den løsning kan være oplagt, hvis I er en stor virksomhed, men hvis i er en mellemstor eller mindre virksomhed, vil den model sjældent kunne svare sig – der vil simpelthen ikke være arbejde nok til at fylde en stilling.

Få hjælp til bogføring af løn med en lønbogholder

Få en digital lønbogholder

Den mest hensigtsmæssige løsning til små og mindre virksomheder er i mange tilfælde et moderne lønsystem – eksempelvis fra ProLøn.

Med et lønsystem får du både effektivitet, fleksibilitet og sikkerhed, og du får en løsning, der arbejder sammen med de forretningssystemer, du allerede har i form af eksempelvis tidsregistrerings- og økonomisystemer.

Effektiviteten kommer med automatiseringen af alle de processer, som i dag kører manuelt. Der er ingen grund til unødigt manuelt tastearbejde – overlad det til lønprogrammet.

Fleksibiliteten ligger i muligheden for at skalere, uden at det sætter aftryk på din arbejdsbyrde. Når lønsystemet først er sat op, spiller det reelt ingen rolle, om der skal laves løn til yderligere én, syv eller 26 personer – det klarer systemet.

Sikkerheden ligger i systemet, der er programmeret til at opdage, hvis afstemningen ikke passer. Det er aldrig muligt at gardere sig 100 procent mod fejl – menneskelige såvel som tekniske – men din digitale bogholder er lavet med det formål at sikre, at tallene stemmer, så alt andet lige vil systemet opfange de fejl, den menneskelige hjerne kan risikere at overse.

Digitalt system – og rigtige mennesker i supporten

Et lønsystem fra ProLøn kan mindske arbejdsbyrden og automatisere bogføringen af løn, hvis I har koblet et bogføringssystem på. Det minimerer mængden af fejl. Men ingen systemer er ufejlbarlige, og nu og da er der ting, der driller eller bare er nye.

Som bruger af ProLøn har du adgang til vores kompetente lønkonsulenter, der kan hjælpe med alle spørgsmål vedrørende løn.

Vores lønsystem indeholder alt fra nem online lønindberetning 24/7 over automatiske indberetninger til blandt andet SKAT, ATP og relevante barselsfonde til automatisk ajourføring af procentsatserne for arbejdsmarkedspension – og en hel masse mere.

Læs også mere om bl.a. lønsystem, lønadministration, nye regler for barsel, lønsedler, lønprogram, lønservice, forstå lønsedlen, outsourcing af løn, lønberegning og vores lønguide til dig som er arbejdsgiver.

Skal vi ringe dig op?

copyright by proløn © 2024