Lønnen følges helt til dørs

Det går rigtig godt for det aarhusianske værksted og skadecenter Crashpoint. ”Der er vækst. På fire år er medarbejderstaben vokset fra 3 til 20,” siger bogholder Dorthe Nydam, der til daglig sørger for virksomhedens bogholderi og lønadministration.

Tesla, den nye elbil, har en væsentlig hovedrolle i denne fremgang. ”Vi har tilført nye kvalifikationer og er blevet godkendt til reparation af mærket Tesla,” fortæller bogholderen. Elbiler får med hendes ord også skader, og der er således kommet ekstra run på værkstedet, hvilket har betydet nye investeringer i specialudstyr og uddannelse af medarbejdere. ”Vi får brug for flere hænder,” forudser hun og mener, der er basis for ansættelse af yderligere to medarbejder i skadecentret.

Timerne på de nuværende værkstedsmedarbejdere holder Dorthe Nydam styr på via et stempelsystem. Alle inklusive funktionærerne er på månedsløn, løndelen er derfor ret enkel. Men skifter en medarbejder fx fra timeløn til at blive funktionær, kan der godt opstå behov for hjælp.

”Ved ProLøn får man i sådan en situation en superfin, saglig forklaring på, hvordan det løses bedst – hvad der skal flytte med i forhold til feriedage, anciennitet m.m. De følger det helt til dørs.”

”De sætter sig ind i vores overenskomst og tilpasser lønsystemet dertil, så der automatisk trækkes de rigtige skatter, beløb til barsel m.m.”

Det meste kører af sig selv, fordi ”…ProLøn er brugervenligt. Lige til at gå til,” siger hun. I situationer, hvor der opstår behov for personlig hjælp og vejledning, kalder hun ProLøn et godt team: ”De er der altid eller sørger for, at en kompetent medarbejder vender tilbage. Det er samme dag, tingene foregår hos ProLøn. Derved får man også selv vinget opgaven af.”

Hun fremhæver endvidere kommentarfeltet på lønindberetningen som en god ting, hvor der kan tilføjes et ’ring mig lige op’, når man er i tvivl.

Skulle noget afvige markant fra normalen, har Dorthe Nydam et ekstra øje på lønnen i kraft af samarbejdet med ProLøn: ”Er lønnen forkert, eller bliver den udbetalt for sent, påvirker det ikke blot medarbejderen men også dennes familie. Løn er bare noget, der skal fungere. Det ved ProLøn, så når noget ser anderledes ud, har jeg dem straks i røret.”

Deadlines fra ProLøn er fastsat på årsbasis, netop for at sikre løn til tiden. I de fleste virksomheder er der imidlertid nogle gange brug for en smule fleksibilitet, som da Dorthe Nydam var på tre ugers ferie i USA:

”Mod et mindre honorar skubbede jeg indberetningen en enkelt dag og undgik derved at skulle overdrage lønindberetningen til en kollega.”

 

copyright by proløn © 2024