Lønsum til Glarmesterlauget

 • Oplysninger om virksomheden


 • Hvem medregnes IKKE?

  1. Den administrerende direktør eller eventuelt flere direktører i en direktion, der har prokura og/eller er tilmeldt Selskabsregistret.
  2. Medarbejdere med ejerandel på minimum 20 pct. samt medarbejdere, der ikke er lønmodtagere i (Lønmodtagernes Garantifond) LG-Lovens forstand.
  3. Medarbejdere, der er udstationeret i udlandet i mindst ét år, eller hvor udstationeringen har en tilsigtet varighed på mindst ét år.
  4. Honorarer og vederlag til bestyrelsesmedlemmer, samt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte.


 • Følgende personer skal IKKE indgå i lønsumsindberetningen:
 • Tryk kun "Send" en enkelt gang

copyright by proløn © 2022