Lønåret - det skal du være opmærksom på


DA/LO udviklingsfond (med DA kompetencefond / Samarbejdsuddannelsesfond) 

Dette beregnes hvert halve år. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste. Afregningen for sidste halvår i 2020, afregnes d. 10. januar 2021. Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.  

DA-barsel

Dette bidrag beregnes efter hvert kvartal. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste. Afregningen for 4. kvartal 2020, afregnes d. 15. januar 2021. Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.

Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?
 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned, indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned.

Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?
 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

Gammel løn for december måned 

Læs om konsekvenserne ved at lave gammel løn for december måned:
 • Hvis års kørslen er lavet, så vil det kræve at denne bliver kørt tilbage. Det koster 1.050 kr. Herefter kan lønnen køres igen og der skal laves en ny årskørsel.
  • Hvis der er kørt en lønkørsel i 2021, så er det ikke muligt at køre årskørslen tilbage.
 • Der kan køres en ekstra lønkørsel i januar, med opgørelsesperiode i december. Alt hvad der har med SKAT, feriepenge, ATP mv. at gøre, vil tilhøre 2021, men i eIndkomst, vil perioden hedde december. Derved kan det ses, at lønnen reelt er optjent i december 2020.
 

Indberetning til statistik

Man kan bl.a. indberette lønoplysninger til strukturstatistik og konjunkturstatistik. Hvis virksomheden skal indberette hertil, så skal der gives besked til [email protected] derom. Hvis din virksomhed bliver udvalgt til at indberette til Danmarks Statistik eller Dansk Arbejdsgiverforening, så skal du også sende en mail til [email protected] med besked derom. Herefter vil der være en ny fane på medarbejdernes stamkort, der hedder “statistik”, hvor statistik oplysningerne skal udfyldes. Hvis du allerede indberetter til Danmarks Statistik og i stedet skal indberette til Dansk Arbejdsgiverforening, eller omvendt, så skal du også give besked derom på [email protected]  

Ændring af afregningstidspunkt til SKAT

Hvis virksomheden har modtaget brev fra SKAT, med besked om at ændre afregningstidspunktet for A-skat og AM-bidrag, så skal denne information sendes til [email protected] med angivelse af kundenummer. ProLøn sørger derefter for at rette dette i systemet.  

Hvad sker der med medarbejdernes Fritvalgskonto ved årsskiftet?

Hvis kontoen ikke er blevet udbetalt/tømt i december, så vil den fortsætte som hidtil.  

Hvad sker der med medarbejdernes SH-opsparing ved årsskiftet? 

Under firmaoplysninger kan det ses, hvad der sker med SH-opsparingen ved årsskiftet. Typisk vil den stå til at blive udbetalt. Ellers vil den blive nulstillet. Vær opmærksom på, at der kan være specielle branche-opsætninger. Hvis opsparingen er blevet nulstillet, kan den lægges ind igen i januar på lønart 8815.

DA/LO udviklingsfond (uden DA kompetencefond / Samarbejdsuddannelsesfond) 

Dette beregnes hvert halve år. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste. Afregningen for sidste halvår i 2020, afregnes d. 10. januar 2021.

Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.

 

Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned.

 

Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

 

Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned.


Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene


Skal dine medarbejderes opsparinger reguleres efter en overenskomst?

Hvordan opdateres satser for Fritvalg, søgne- og helligdage (SH) og arbejdsmarkedspension i ProLøn:

 • Fritvalgskontoen ændres ved, at ændre tallet i antal på enten lønart 5100 (pensionsgivende) eller 5110 (ej pensionsgivende), alt efter hvilken ordning virksomheden har.
  • “Masseredigering” kan evt. benyttes til dette, (den findes under “Indberet løn”, hvor I søger lønarten frem og ændre i antallet på alle medarbejdere på én gang. Husk at gemme.
 • Fritvalgskontoen reguleres på enten lønart 5106 (pensionsgivende) eller lønart 5116 (ej pensionsgivende)
 • Hvis SH-opsparingsprocenten skal ændres, så skal der gives besked på [email protected] derom.
 • SH reguleres på lønart 8698
 • Pension skal reguleres på forskellige lønarter, alt efter hvordan pensionen er oprettet.
  • Hvis pensionen er valgt på stamkortet (8910/8911/8912/8913/8914), så er reguleringslønarterne 8920 (arbejdsgiverandel) og 8921 (medarbejderandel)
  • Hvis pensionen kører på eksempelvis lønart 8938/8939/8940/8941 mv., så er reguleringslønarterne 8924 og 8925.

Hvis der skal oprettes en ny pension, eller ændres en overenskomstkode, så skal der gives besked på [email protected] derom.

DA-barsel

Dette bidrag beregnes efter hvert kvartal. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste til dig. Afregningen for 1. kvartal 2021, afregnes d. 15. april 2021.
Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.


Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned

Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruges lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

 

Skal dine medarbejderes opsparinger reguleres efter en overenskomst? 

Hvordan opdateres satser for Fritvalg, søgne- og helligdage (SH) og arbejdsmarkedspension i ProLøn:

 • Fritvalgsopsparingen reguleres ved, at ændre tallet i antal på enten lønart 5100 (pensionsgivende) eller 5110 (ej pensionsgivende), alt efter hvilken ordning virksomheden har.
  “Masseredigering” kan evt. benyttes til dette, (den findes under “Indberet løn”, hvor I søger lønarten frem og ændre i antallet på alle medarbejdere på én gang. Husk at gemme.
 • Fritvalgskonto reguleres på enten lønart 5106 (pensionsgivende) eller lønart 5116 (ej pensionsgivende)
 • Hvis SH-opsparingsprocenten skal reguleres, så skal der gives besked på [email protected] derom.
 • SH reguleres på lønart 8698
 • Pension skal reguleres på forskellige lønarter, alt efter hvordan pensionen er oprettet.
  • Hvis pensionen er valgt på stamkortet (8910/8911/8912/8913/8914), så er reguleringslønarterne 8920 (arbejdsgiverandel) og 8921 (medarbejderandel)
  • Hvis pensionen kører på eksempelvis lønart 8938/8939/8940/8941 mv., så er reguleringslønarterne 8924 og 8925.
  • Hvis der skal oprettes en ny pension, eller ændres en overenskomstkode, så skal der gives besked på [email protected] derom.

Udbetaling af ferietillæg 

Hvis ferietillægget skal udbetales 2 gange om året jf. ferieloven i maj og august, skal det der er opsparet i perioden september til og med maj, udbetales i maj.
Dette gøres enten via lønart 8838 (pensionsgivende) eller lønart 8839 (ej pensionsgivende) med 999,99 i antal.


Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned

 

Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

Ferieregnskab

Nu begynder medarbejderne så småt at holde deres hovedferie. Hvad skal du gøre?

 • Hvis du har ferieregnskab:
  • Ferie på funktionærer registreres på lønart 5871
  • Timelønnet, hvor feriepengene bliver i virksomheden, registreres på lønart 5813, og pengene udbetales på lønart 5882
  • Timelønnet, hvor feriepengene bliver afregnet til feriekonto/feriekasse, registreres på lønart 5816
 • Hvis du ikke har ferieregnskab:
  • For funktionærer, skal du selv dele lønnen op i ferieberettiget og ikke ferieberettiget løn. Til den ikke ferieberettiget løn bruger du lønart 1121 - til den ferieberettiget løn, bruger du den lønart du plejer at bruge.
  • På de timelønnet, skal der ikke registreres ferie

 

Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned

 

Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

Holder du sommerferie og skal bestille lønnen inden du går på ferie?

Det kan du nemt gøre. Ved bestilling af løn, vælger du den planlagte lønkørsel og trykker “bestil lønkørsel”. Hvis der er mere end 10 dage til udbetalingsdato, kommer der en boks frem, hvor du skal bekræfte, at lønnen skal bestilles med den valgte dispositionsdato og du  klikker “ja”. Så er lønnen bestilt, og du kan holde ferie i ro og mag.

Hvis du eksempelvis har 2 14 dages lønninger der skal køres igennem, så husk at bestille dem i god tid. Den første skal køres igennem og opdateres, inden du kan køre den næste igennem.


DA/LO udviklingsfond (
med DA kompetencefond / Samarbejdsuddannelsesfond)

Dette beregnes hvert halve år. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste. Afregningen for sidste halvår i 2020, afregnes d. 10. juli 2021.

Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.

 

DA-barsel

Dette bidrag beregnes efter hvert kvartal. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste. Afregningen for 2. kvartal 2021, afregnes d. 15. juli 2021.
Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.

 

Ferieregnskab

Nu begynder medarbejderne for alvor at holde deres hovedferie. Hvad skal du gøre?

 • Hvis du har ferieregnskab:
  • Ferie på funktionærer registreres på lønart 5871
  • Timelønnet, hvor feriepengene bliver i virksomheden, registreres på lønart 5813, og pengene udbetales på lønart 5882
  • Timelønnet, hvor feriepengene bliver afregnet til feriekonto/feriekasse, registreres på lønart 5816
 • Hvis du ikke har ferieregnskab:
  • For funktionærer, skal du selv dele lønnen op i ferieberettiget og ikke ferieberettiget løn. Til den ikke ferieberettiget løn bruger du lønart 1121 - til den ferieberettiget løn, bruger du den lønart du plejer at bruge.
  • På de timelønnet, skal der ikke registreres ferie.
   • OBS! Hvis I beholder feriepengene i virksomheden, så skal de udbetales på lønart 5882.

 

Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned

 

Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

DA/LO udviklingsfond (uden DA kompetencefond / Samarbejdsuddannelsesfond) 

Dette beregnes hvert halve år. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste. Afregningen for første halvår i 2021, afregnes d. 10. august 2021.

Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.


Ferieregnskab

Nu begynder de sidste medarbejdere at holde deres hovedferie. Hvad skal du gøre?

 • Hvis du har ferieregnskab:
  • Ferie på funktionærer registreres på lønart 5871
  • Timelønnet, hvor feriepengene bliver i virksomheden, registreres på lønart 5813, og pengene udbetales på lønart 5882
  • Timelønnet, hvor feriepengene bliver afregnet til feriekonto/feriekasse, registreres på lønart 5816
 • Hvis du ikke har ferieregnskab:
  • For funktionærer, skal du selv dele lønnen op i ferieberettiget og ikke ferieberettiget løn. Til den ikke ferieberettiget løn bruger du lønart 1121 - til den ferieberettiget løn, bruger du den lønart du plejer at bruge.
  • På de timelønnet, skal der ikke registreres ferie
   • OBS! Hvis I beholder feriepengene i virksomheden, så skal de udbetales på lønart 5882.


Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned


Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

Ferieregnskab

Det nye ferieoptjeningsår er nu startet d. 1/9 2021. Restferie fra før d. 1/9, bliver automatisk påført lønsedlerne. Hvis der er restferie som skal afholdes i september (eller noget der er afholdt slut august, som først registreres i september), så skal lønart 5822 benyttes, hvis det er for funktionærer. Lønart 5815 skal benyttes, hvis det er for timelønnet og virksomheden afregner til FerieKonto/Feriekasse. Lønart 5812 skal benyttes, hvis det er timelønnet og virksomheden beholder feriepengene i virksomheden.


Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned


Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

Ferieregnskab

Det nye ferieoptjeningsår er startet d. 1/9 2021. Restferie fra før 1/9, bliver automatisk påført lønsedlerne. Hvis der er noget restferie fra før d. 1/9 som skal afholdes i oktober, så skal lønart 5822 benyttes, hvis det er for funktionærer. Og lønart 5815 benyttes, hvis det er for timelønnet og virksomheden afregner til FerieKonto/Feriekasse. Lønart 5812 skal benyttes, hvis det er timelønnet og virksomheden beholder feriepengene i virksomheden.


DA-barsel

Dette bidrag beregnes efter hvert kvartal. Der dannes Nets-transaktioner og en bogføringsliste. Afregningen for 3. kvartal 2021, afregnes d. 15. oktober 2021.
Bogføringslisten sendes til virksomheden og kan altid findes i ProArkiv.

 

Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned


Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

Gode råd til årsskiftet i ProLøn

For at du kan komme bedst muligt igennem årsskiftet, har vi samlet en række gode råd. Du kan se vores komplette guide *her* (link til brochure)


Ferieregnskab

Det nye ferieoptjeningsår er startet d. 1/9 2021. Restferie fra før 1/9, bliver automatisk påført lønsedlerne. Hvis der er noget restferie fra før d. 1/9 som skal afholdes i november, så skal lønart 5822 benyttes, hvis det er for funktionærer. Og lønart 5815 benyttes, hvis det er for timelønnet og virksomheden afregner til FerieKonto/Feriekasse. Lønart 5812 skal benyttes, hvis det er timelønnet og virksomheden beholder feriepengene i virksomheden.


Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene inden udgangen af samme måned.
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene senest d. 15. i den efterfølgende måned


Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer)
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen

Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene

Gode råd til årsskiftet i ProLøn

For at du kan komme bedst muligt igennem årsskiftet, har vi samlet en række gode råd. Du kan hente vores komplette guide her.

 

Hvad sker med medarbejdernes SH-opsparing ved årsskiftet?

Skal din SH udbetales i forbindelse med sidste kørsel i året? Under “firmaoplysninger” og fanen “lønrelaterede oplysninger” står der ud for SH-opgørelse, om der bliver udbetalt SH automatisk. Hvis der står, at det bliver udbetalt ved årsafslutning så udbetaler systemet det automatisk.Vær opmærksom på, at systemet udbetaler til ALLE der har en saldo til at stå, hvis den står til at tømme automatisk. Alternativt kan SH tømmes på lønart 8700 ved at taste 999,99 i antal på hver enkelt medarbejder.

 

Hvad sker med medarbejdernes Fritvalgskonto ved årsskiftet?

Hvis fritvalgskontoen skal udbetales til dine medarbejdere:
Du skal bruge enten lønart 5123 (ikke ferieberettiget) eller lønart 5143 (ferieberettiget), hvor du taster 999,99 i antal, på hver enkelt medarbejder. Hvis du gerne vil have tømt kontoen automatisk ved den sidste lønkørsel i året, så kan du give besked på [email protected] derom.

 

Fratrædelse af medarbejdere

Hvis du har en medarbejder der fratræder i december, så er det vigtigt, at du får angivet en fratrædelsesdato. Hvis det er en funktionær, så anbefales det at lave ferie afregningen samtidig med den sidste lønkørsel, så det ikke kommer ind i det næste kalenderår.


Ferieregnskab

Det nye ferieoptjeningsår er startet d. 1/9 2021. Restferie fra før 1/9, bliver fortsat vist på lønsedlerne. Hvis der er noget restferie fra før d. 1/9 som skal afholdes i december, så skal lønart 5822 benyttes, hvis det er for funktionærer. Og lønart 5815 benyttes, hvis det er for timelønnet og virksomheden afregner til FerieKonto/Feriekasse. Lønart 5812 skal benyttes, hvis det er timelønnet og virksomheden beholder feriepengene i virksomheden.


Restferie fra ferie optjent før 1/9 2021

Hvis der er nogle medarbejdere, der har ferie tilbage, som er optjent før 1/9 2021, så skal det bruges inden d. 31/12 2021. Hvis ikke ferien er afholdt, så kan den 5. ferieuge udbetales eller aftales overført. Der skal foreligge en skriftlig aftale om det.


Feriepenge, hvad sker der i ProLøn? 

Hvornår beskatter, indberetter og afregner ProLøn feriepenge?

 • Hvis virksomheden bruger FerieKonto:
  • Feriepengene beskattes samtidig med optjeningen
  • Feriepengene indberettes løbende samtidig med lønnen
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 1. - 15. i en måned,
   indbetales feriepengene ved udgangen af samme måned
  • Hvis opgørelsesperioden slutter mellem d. 16 og indtil udgangen af måneden, indbetales feriepengene ca. d. 15. i den efterfølgende måned


Feriefridage - hvordan fungerer det?

Mine medarbejdere skal have feriefridage, hvad gør jeg?

 • Hvis virksomheden har feriefri-regnskab hos ProLøn, så benyttes lønart 3621 (timelønnet) eller lønart 3623 (funktionærer) ved afholdelse af feriefri
 • Hvis det skal udbetales fra en fritvalgskonto, så bruger lønart 5120 (ej ferieberettiget) eller lønart 5140 (ferieberettiget)
 • Hvis det skal udbetales fra en SH-ordning, kan lønart 8651 benyttes til at foretage udbetalingen
 • Hvis virksomheden ikke har noget af ovenstående, så kan lønart 3211 benyttes til at udbetale feriefridagene
copyright by proløn © 2022