FAQ

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med lønadministration

 • Udbetaling af ferietillæg når en medarbejder fratræder

  Vær opmærksom på ferietillægget, når en medarbejder fratræder

  Udbetaler du ferietillæg to gange årligt, skal du ved en medarbejders fratræden huske at udbetale ferietillæg for den ferie, som medarbejderen har afholdt, men ikke har fået udbetalt ferietillæg for.

  Ferietillægget optjenes i ferieåret, der går fra den 1. september til den 31. august.
  Hvis du ikke betaler ferietillægget i takt med, at ferien holdes, skal det udbetales bagudrettet to gange om året.
  Du skal med maj-lønnen udbetale det ferietillæg, der optjenes fra den 1. september til og med den 31. maj.
  Med august-lønnen skal du udbetale det ferietillæg, der optjenes fra den 1. juni til og med den 31. august. Andet kan dog være aftalt i kollektive overenskomster.

  Når en medarbejder, der har ret til ferie med løn og ferietillæg fratræder, skal der afregnes 12,5% i feriegodtgørelse eksempelvis til FerieKonto for den ferie, der er optjent, men endnu ikke er afholdt på fratrædelsestidspunktet. Derudover skal du måske også afregne en del af det optjente ferietillæg i forbindelse med medarbejderens fratrædelse. Det skal du, hvis medarbejderen inden sin fratrædelse har holdt ferie, som der endnu ikke er udbetalt ferietillæg for.

  Eksempel:

  En medarbejder skal fratræde den 30. april. Medarbejderen optjener ret til ferie med løn samt et ferietillæg på 1 %. Medarbejderen har været ansat hele ferieåret – dvs. siden 1. september året før. Denne medarbejder når i alt at optjene 8 x 2,08 feriedage svarende til 16,64 feriedag inden fratrædelsen.
  Af disse 16,64 feriedage når medarbejderen at holde 3 feriedage i julen samt 5 feriedage i vinterferien. Det betyder, at der ved medarbejderens fratrædelse skal afregnes følgende:

  Til feriekonto: 16,64 optjente feriedage – 8 afholdte feriedage = 8,64 feriedage

  Ferietillæg der udbetales til medarbejderen: Ferietillæg for 8 afholdte feriedage.

  Sådan udbetaler du ferietillæg til en medarbejder, der fratræder i august

  I maj måned skal du udbetale ferietillæg for de 18,72 dage, som medarbejderen optjener fra september til maj måned.
  Hvis din medarbejder fratræder i august og har holdt ferie i juni, juli eller august – altså siden sidste udbetaling af ferietillæg i maj – skal du kun udbetale ferietillæg ved fratrædelse, hvis medarbejderen har holdt mere ferie end der allerede er udbetalt ferietillæg for.

  Eksempel:

  Anna får udbetalt sit optjente ferietillæg i maj, og har ikke har brugt nogen af sine feriedage, som hun har optjent mellem september og maj. I juli måned holder hun 15 dages ferie, inden hun fratræder i august. Annas arbejdsgiver skal derfor ikke udbetale ferietillæg for de 15 dage i august, da der allerede er udbetalt ferietillæg for de dage i maj.
  Men hvis Anna havde afholdt de 18,72 dage før udbetalingen i maj måned, og derefter holdt eksempelvis 4 dage i august inden hun fratrådte, skulle hendes arbejdsgiver udbetale ferietillæg for de 4 afholdte dage. Anna har nemlig ikke fået udbetalt ferietillæg for disse dage tilbage i maj, da hun først har optjent dem i juni og juli.

  Beregning af ferietillæg:

  Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du manuelt skal beregne ferietillægget og feriedagene af den sidste løn før fratrædelse sammen med den sidste lønkørsel, som skal lægges oven i de tal, som fremgår af seneste lønseddel.

 • Hvordan registrerer jeg på lønsedlen, at en medarbejder er på forældreorlov eller fædreorlov?

  Her skal du anvende samme lønart som ved barselsorlov, typisk 3161. Denne lønart er ligesom almindelig løn ferieberettiget og pensionsgivende. Hvis løn under barsel skal svare til dagpengesatsen kan f.eks. lønart 3196 anvendes, denne er ikke ferieberettiget, pensionsgivende og bruttoskattepligtig.

 • Kan ProLøn håndtere seniordage og omsorgsdage?

  Mange overenskomster indeholder regler om omsorgsdage og/eller seniordage. Disse dage kan du få registreret på medarbejderens lønseddel. Kontakt ProLøn på 87 10 19 30, så kan vi hjælpe med opsætning.

 • Hvad er ProArkiv?

  Du finder ProArkiv i menulinjen til venstre på Mit ProLøn. I arkivet finder du alt lønmateriale f.eks. lønsedler og konteringsbilag.

  Du kan i undermenuen “Indberettet løn” finde en række standardsøgninger, der allerede ligger klar til dig. Du har også mulighed for at lave dine egne søgninger. Disse søgninger kan laves på tværs af f.eks. afdelinger, lønarter og perioder.

 • Hvordan opretter jeg en ny bruger i Mit ProLøn?

  Alle brugere i Mit ProLøn skal have deres egen adgang. Du opretter nye brugere under Fanen Min Adgang og enten Eksterne brugere eller Interne brugere.

  En ekstern bruger er en bruger, der allerede har en adgang til Mit ProLøn fra en anden kunde. For at give brugeren adgang til din virksomhed, skal du klikke på “Eksterne brugere” og “Opret ny”. I “Brugernavn” skriver du brugerens brugernavn og klikker “Tjek brugernavn”. Herefter hentes brugerens oplysninger, og du kan tildele ønskede rettigheder for brugeren. Husk at slutte med at gemme.

  En intern bruger er en ny bruger i Mit ProLøn. Du opretter brugeren ved at klikke på “Interne brugere” og “Opret ny”. Her skal du udfylde brugernavn, der skal starte med firmanummer, en bindestreg og evt. medarbejderens initialer. Herefter udfyldes navn, mailadresse, mobilnummer samt ønskede rettigheder. Husk at slutte med at gemme.

  Den nye bruger vil nu få tilsendt mail med link til at oprette kodeord og supportkode.

 • Hvordan opsigelse jeg min aftale med ProLøn?

  Du finder vores opsigelsesblanket på følgende link: Opsigelse af aftale med ProLøn A/S

  Blanketten udfyldes og indsende til ProLøn direkte fra hjemmesiden.

 • Hvor finder jeg min supportkode?

  Når du kontakter ProLøn, vil du blive bedt om at oplyse din supportkode. Denne kode har du oprettet, da du blev bruger på Mit ProLøn. Du kan se koden på Mit ProLøn under fanen Min Adgang, her klikker du på undermenuen Supportkode. Du kan nu se koden ved at klikke på øjet ud for koden, der er vist med prikker.

 • Hvilken lønart skal jeg anvende, når en medarbejder er på barsel?

  Hvis medarbejderen skal have almindelig ferieberettiget og pensionsgivende løn, skal du anvende lønart 3161. Denne lønart anvendes ligeledes ved forældre- og fædre orlov.

  Hvis der istedet skal aflønnes til den offentlige dagpengesats, skal du istedet vælge lønart 3181, 3186, 3191 eller 3196 alt efter om betalingen skal være hhv. ferieberettiget og/eller pensionsgivende. Du kan se en visning af, hvorledes disse lønarter beregnes under Firma og Lønarter.

 • Hvordan kobler jeg ProLøn op til economic?

  Du kan lave en integration til economic, således at bogføring efter endt lønkørsel automatisk overføres til e-conomic. Det gør du i Mit ProLøn under fanen Firma og e-conomic, her klikker du på “Lav tilkobling til e-conomic”.

  Vær opmærksom på, at integrationen anvender e-conomics standard kontoplan. Hvis du har oprettet egne kontonumre i e-conomic, skal disse ligeledes oprettes i Mit ProLøn under fanen Firma og Konteringsbilag. Her klikker du på “Ny” i den linje, hvor du vil indsætte Firma kontonummer. Når kontonummer er tastet, skal du huske at gemme.

 • Hvordan udbetaler jeg saldo fra Fritvalgsopsparing?

  Du kan nemt udbetale en medarbejders saldo på fritvalgsopsparing inklusiv opsparing i den kommende lønkørsel.
  Dette gør du med lønart 5123 (ej ferieberettiget) med 999,99 i “Antal” kolonne.
  Hvis beløbet skal være ferieberettiget anvendes istedet lønart 5143 ligeledes med 999,99 i “Antal” kolonne.

  Hvis alle medarbejdere i virksomhed skal have udbetalt saldi i en bestemt lønperiode, f.eks. december, så kan ProLøn hjælpe med, at dette sker automatisk hvert år. Du skal blot sende en mail til [email protected] med information om, i hvilken måned du ønsker automatisk udbetaling

 • Hvordan laver jeg en regulering af opsparede beløb i Fritvalgsopsparing?

  Hvis en medarbejder har fået opsparet en forkert procentsats i Fritvalgsopsparing, eller du er kommet for sent i gang med opsparingen, så kan du lave en regulering. Du beregner den manglende andel og taster dette i “Beløb” kolonne på lønart 5106, hvis du anvender lønart 5100 til opsparingen (pensionsgivende) eller på lønart 5116, hvis du anvender lønart 5110 (ej pensionsgivende)

 • Hvad er en Fritvalgsopsparing?

  En lang række overenskomster har opsparing til Fritvalgskonto. Procentsatsen kan variere fra overenskomst til overenskomst, men fælles er, at den beregnes af ferieberettiget løn. Hvis der skal beregnes pension af de opsparede beløb, tastes procentsats i Antal kolonne på lønart 5100 i Mit ProLøn under Indberet løn på den enkelte medarbejder. Hvis ikke der skal beregnes pension af opsparingen anvendes istedet lønart 5110.

  Fritvalgssaldi vises på medarbejderens lønseddel, og du finder nemt et samlet overblik over opsparede beløb i Mit ProLøn under ProArkiv. Her vælger du Indberettet løn, Standardsøgning og Fritvalgskonto.

 • Forrige side
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Næste side
copyright by proløn © 2024