Har I styr på reglerne om beskatning af de personalegoder, som I stiller til rådighed for medarbejderne? Her giver vi et kort indblik i, et par af de regler, som I skal være opmærksomme på. Nedenstående er baseret på SKAT’s satser for 2022.

Er alle indtægter skattepligtige?
Som udgangspunkt er alle former for betaling for udført arbejde skattepligtig indkomst. Det gælder alt der udgør en økonomisk værdi for medarbejderen, uanset om det ydes i form af penge eller i form et gode af økonomisk værdi. Som hovedregel værdiansættes personalegoder efter markedsværdien, men det skal også i nogle tilfælde opgøres på anden vis, f.eks. som lejeværdien eller efter satser fastsat af SKAT.

Skal alle personalegoder så beskattes? Nej, så simpelt er det deværre ikke. Visse personalegoder er skattefrie goder f.eks. enten fordi de er omfattet af en bagatelregel eller fordi der gælder særlige undtagelsesregler…

Det er derfor rigtig vigtigt, at man sætter sig godt ind i reglerne der gælder for det enkelte gode, når man skal finde ud af om et ydet gode er skattepligtigt, og i så fald med hvilken værdi medarbejderen skal beskattes.

Som eksempel kan noget der defineres som en “gave” fra virksomheden afhængigt at den konkrete situation skulle behandles på flere forskellige måder afhængigt af situationen. Er der f.eks. tale om en buket blomster f.eks. sendt som “god bedring” er værdien af buketten omfattet af den almindelige bagatelgrænse på kr. 1.200. Er der derimod tale om en julegave, gælder der lidt andre regler og man er derfor nødt til at se på om gavens værdi er over eller under kr. 900. Og er der tale om en gave der gives i anledning af en medarbejders bryllup, en såkaldt “lejlighedsgave”, vil denne typisk skulle håndteres skattemæssigt på sin helt egen måde. Så det at give en gave, kan i skattemæssig henseende skulle håndteres på mange forskellige måder.

Skattefrie personalegoder
Personalegoder kan være skattefrie. Det gælder f.eks. uddannelsesudgifter, såfremt de har erhvervsmæssig relevans, parkeringsplads ved virksomheden som medarbejderne bruger i forbindelse med sit arbejde, samt deltagelse ved en almindelig, enkeltstående firmafest.

Bagatelgrænse – årlig værdi op til kr. 1.200
Så findes der en bagatelgrænse på kr. 1.200, der omfatter personalegoder af mindre økonomisk værdi, der ikke som sådan har tilknytning til selve arbejdet.
Herunder hører f.eks. hvis arbejdsgiver køber en æske chokolade til en medarbejder, eller betaler for deltagergebyret til et motionsløb.

Julegaver hører almindeligvis også under denne bagatelregel dog med den tilføjelse at julegaver af en værdi på under kr. 900 aldrig vil være skattepligtig.

Eksempel:
Modtager en medarbejder inden for samme år både en buket blomster til en værdi af kr. 500 samt en julegave til en værdi af kr. 800 så vil grænsen på de kr. 1.200 være overskredet og der indtræder skattepligt. Men det vil kun være værdien af blomsterne der i dette eksempel vil være skattepligtig, da julegavens værdi udgør mindre end kr. 900.

Bagatelgrænse på kr. 6.660
Der findes også en bagatel regel der vedrører personalegoder, som har direkte sammenhæng med arbejdet. Reglen medfører at medarbejderne ikke er skattepligtig af de omfattede goder, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger kr. 6.600 om året. Eksempler på goder omfattet af denne regel er gratis mad og drikke ved ikke planlagt overarbejde og fri avis til brug for arbejdet. Overskrides beløbet på 6.660 kr, er medarbejderen skattepligtig af hele beløbet.

Derudover er der mange andre regler…
Der findes mange andre personalegoder og dermed mange andre skatteregler at forholde sig til. F.eks. er der særlige beskatningsregler om f.eks. fri bil, mobiltelefoner og kost og logi. Og så er der den almindelige undtagelsesregel
“personaleplejefritagelsesreglen” og reglerne for beskatning når medarbejderne får rabat på virksomhedens egne produkter. Det kan også være at I yder personalegoder som en del af en bruttolønsordning, hvilket i så fald vil kræve at I kender til de særlige regler herom for at kunne lave en korrekt og dermed gyldig aftale herom.

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige nyheder

 • Forrige side
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Næste side
copyright by proløn © 2024