Nogle personalegoder kan være skattefrie, mens andre er skattepligtige. Generelt er al indtægt fra arbejde skattepligtig, uanset om den udbetales i penge eller som goder af økonomisk værdi. Personalegoder skal i udgangspunktet værdiansættes efter markedsværdien eller andre kriterier fastsat af SKAT.

Nogle personalegoder er dog skattefrie, enten på grund af en bagatelgrænse eller særlige undtagelsesregler. Det er vigtigt at kende reglerne for hvert enkelt gode for at fastslå, om det er skattepligtigt, og i så fald værdien af beskatningen.
For eksempel kan gaver fra virksomheden behandles forskelligt afhængigt af situationen. Der er også en bagatelgrænse på 1.300 kr. om året for mindre økonomiske værdier, hvoraf nogle julegaver kan være undtaget, hvis de er under 900 kr.

Der er også en bagatelgrænse på 7.000 kr. for personalegoder med direkte sammenhæng med arbejdet. Hvis værdien af disse goder overstiger beløbet, bliver medarbejderen skattepligtig for hele beløbet.

Der er mange andre regler at være opmærksom på, herunder beskatning af fri bil, mobiltelefoner, kost og logi, samt regler for personalegoder i bruttolønsordninger. Det er vigtigt at kende disse regler for at sikre korrekt håndtering og aftaler vedrørende personalegoder.

Læs mere i guiden Generelt og Satser på Mit ProLøn under menupunktet Hjælp

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige nyheder

 • Forrige side
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Næste side
copyright by proløn © 2024