Kalenderen siger januar måned, og forhåbentlig har I haft en festlig og problemfri julefrokost tilbage i november eller december. Skulle der dog være opstået en situation til julefrokosten med seksuel chikane, er det vigtigt, at I ved, hvordan man håndterer sådan en krænkelse korrekt. 

Seksuel chikane kan forekomme i mange forskellige former og handlinger f.eks. sms’er, seksuelle trusler, verbale ytringer, visning af seksuelt indhold og sjofel eller seksuel undertone. Husk at dette blot er eksempler på, hvad der kan være seksuel chikane, hvorvidt der er tale om seksuel chikane afhænger altid af den konkrete situation.

Det er forbudt at udøve seksuel chikane efter ligebehandlingsloven, men som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at visse andre regelsæt såsom arbejdsmiljølovgivningen, straffeloven og erstatningsret kan komme i spil, når der er tale om seksuel chikane.

I 2022 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, der med 17 initiativer skulle understøtte en kulturforandring på de danske arbejdspladser gennem bedre forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

Her er de mest relevante hovedpunkter fra aftalen: 

 • Arbejdsgivers pligt til at sikre et chikane frit arbejdsmiljø bliver skrevet direkte ind i ligebehandlingsloven. Virksomheden kan derfor ikke vende det blinde øje til, hvis en medarbejder oplever chikane.
 • Det bliver dyrere ikke at tage seksuel chikane alvorligt. Godtgørelsesniveauet hæves med 33 % ved grove sager.
 • Partsforklaringer vil få en central rolle i domstolens bevisdømmelse. Nogle gange er der ikke andre beviser end den krænkedes ord – disse ord vil fremadrettet veje tungere, når det skal vurderes om personen har været udsat for chikane.
 • Virksomheden har pligt til i samarbejde med de ansatte at udforme konkrete anvisninger for, hvordan seksuel chikane skal håndteres og forebygges. I skal altså sørge for at have nedskrevne politikker og retningslinjer på området.
 • Bedre beskyttelse af elever og lærlinges uddannelsesforløb, hvis de har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. F.eks. kan virksomhedens godkendelse som læreplads tilbagekaldes ved gentagne sager om seksuel chikane.

Som arbejdsgiver skal du huske, at du under ingen omstændigheder uberettiget må videregive oplysninger om strafbare forhold, såsom seksuel chikane, om en medarbejder eller tidligere medarbejder. Det viser en ny sag fra Datatilsynet, hvor en privat virksomhed er blevet politianmeldt og indstillet til en bøde på 150.000 kr. Virksomheden havde uberettiget videregivet oplysninger om strafbare forhold om en tidligere medarbejder til en række af virksomhedens kunder. Virksomheden havde via e-mails til en række af kunderne oplyst, at den tidligere medarbejder, havde begået strafbare forhold i ansættelsen, og på baggrund deraf var bortvist.

Sagen fra Datatilsynet er et godt eksempel på, at virksomheder kan blive tildelt bøder for videregivelse af oplysninger om strafbare forhold, hvis det som i denne sag ikke er nødvendigt for, at virksomheden kan varetage sin legitime interesse.

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige nyheder

 • Forrige side
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Næste side
copyright by proløn © 2024