G-dage for ansættelsesforhold af under 3 måneders varighed var påtænkt helt at skulle bortfalde ved udgangen af 2017. Men denne udfasning ophører pr. 1. juli 2017, hvor nye regler træder i kraft.

Hvad er G-dage?
Når en arbejdsgiver bringer et ansættelsesforhold til ophør, har arbejdsgiveren under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag – også kaldet G-dage. Derefter modtager medarbejderen dagpenge fra a-kassen på sædvanlig vis.

De nuværende regler
Som en del af beskæftigelsesreformen begyndte udfasningen af G-dage i 2015 for kortere ansættelsesforhold af under 3 måneders varighed, sådan at G-dagene for denne type af korte ansættelser var påtænkt helt at bortfalde ved udgangen af 2017.

Efter de nuværende regler har arbejdsgiveren ved ophør af ansættelsesforhold under 3 måneders varighed betalt G-dage på følgende måde:

 • I 2015-2016 betalte arbejdsgiveren for 1. og 2. ledighedsdag.
 • I 2017 betaler arbejdsgiveren alene for 1. ledighedsdag.
 • Fra 2018 og frem er G-dagene ophævet for ansættelsesforhold under 3 måneders varighed.

Denne udfasning ophører pr. 1. juli 2017, hvor nye regler træder i kraft.

De nye regler – harmonisering af G-dage reglerne
Pr. 1. juli 2017 sondres der ikke længere mellem ansættelsesforhold af henholdsvis over og under 3 måneders varighed. Der foretages en såkaldt harmonisering af G-dage reglerne, sådan at der for alle typer af ansættelser uanset varighed skal betales to G-dage ved ansættelsesforholdets ophør, hvis betingelserne for at modtage betaling for G-dage i øvrigt er opfyldt.

Konklusion

 • Pr. 1. juli 2017 skal arbejdsgiveren betale for to G-dage ved ansættelsesforholdets ophør – uanset ansættelsesforholdets længde.
 • Øvrige betingelser for at opnå G-dage, fx beskæftigelseskrav, medlemskab af a-kasse, kravet om at opsigelsen skal være meddelt af arbejdsgiver mv., gælder fortsat.

Lønhåndbøgerne tilrettes løbende efterhånden som ProLøn modtager overenskomster fra brancheforeningerne.

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige nyheder

 • Forrige side
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Næste side
copyright by proløn © 2024