G-dage

Hvornår skal der udbetales G-dage?

Pr. 1. juli 2017 skal arbejdsgiveren betale for 2 G-dage ved ansættelsesforholdets ophør – uanset ansættelsesforholdets længde.

Øvrige betingelser for at opnå G-dage, fx beskæftigelseskrav, medlemskab af A-kasse, kravet om at opsigelsen skal være meddelt af arbejdsgiver mv gælder fortsat, hvis medarbejderen:

  • afskediges
  • hjemsendes i forbindelse med vejrlig, materialemangel mv.
  • ophører med opgave- og tidsbestemt akkord og lignende
  • sættes på arbejdsfordeling
  • får nedsat arbejdstid

Medarbejderen skal være medlem af en anerkendt A-kasse.

For at du kan få godtgørelsen, er det en betingelse, at du inden for de sidste fire uger har haft minimum 74 arbejdstimer.

Pr. 1. juli 2017 sondres der IKKE længere mellem ansættelsesforhold af henholdsvis over og under 3 måneders varighed. Der foretages en så kaldt harmonisering af G-dage reglerne, sådan at der for alle typer af ansættelser uanset varighed skal betales 2 G-dage ved ansættelsesforholdets ophør, hvis betingelserne for at modtage betaling for G-dage i øvrigt er opfyldt.

Satser gældende for 2021:
Ansatte med 4 timer pr. dag og derover: kr. 892,00 pr. ledighedsdag.
Ansatte med under 4 timer pr. dag: kr. 446,00 pr. ledighedsdag.

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige vejledninger

  • Forrige side
  • 1
  • Næste side
copyright by proløn © 2024