Hvornår skal du som arbejdsgiver varsle lønmodtagerens ferie?

Som arbejdsgiver skal du så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om ferieafholdelse. Hvis I ikke kan blive enige, bestemmer du som arbejdsgiver, hvornår ferien skal holdes.

Børn i skolealderen

Hvis medarbejderen har børn i skolealderen, skal du som arbejdsgiver dog udvise hensyn, hvis medarbejderen ønsker at holde sin hovedferie i skolernes sommerferie. Det er dog dig som arbejdsgiver, der har det sidste ord i forbindelse med afholdelse af lønmodtagerens ferie.

Hvis du som arbejdsgiver bestemmer, hvornår medarbejderen skal afholde sin ferie, skal du informere vedkommende om dette senest 3 måneder før hovedferien begynder. Afholdelse af den øvrige restferie skal du informere medarbejderen om senest en måned før feriens startdato.

Du kan som arbejdsgiver kun pålægge lønmodtageren at afholde ferie, hvis vedkommende har ret til betaling for ferien. Undtagelsen er dog, hvis virksomheden holder ferielukket.

Du kan desuden ikke som arbejdsgiver placere medarbejderens ferie på søn- og helligdage eller dage, hvor medarbejderen i forvejen har fri eller forhindret i at holde ferie.

Særlige omstændigheder

Under særlige omstændigheder kan du som arbejdsgiver overfor medarbejderen give besked om afholdelse af ferie med kortere varsel. Dette er tilfældet, når upåregnelige driftsmæssige forhold har indflydelse på overholdelse af ferielovens frister. Fx hvis virksomheden står uden råvarer eller medarbejderen begynder sin ansættelse op til virksomhedens faste ferielukning.

Forkortet varsling af hovedferien

Som arbejdsgiver har du også mulighed for at varsle hovedferien med et forkortet varsel, såfremt lønmodtageren ikke har været i stand til afholde sin ferie pga. sygdom. Afholdelse af hovedferien skal i dette tilfælde kunne afholdes inden ferieperiodens udløb den 30. september. Ferien skal overfor medarbejderen varsles i umiddelbar forlængelse af raskmeldingen.

De samme regler om varsling gør sig også gældende, hvis virksomheden holder kollektivt ferielukket.

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige vejledninger

  • Forrige side
  • 1
  • Næste side
copyright by proløn © 2024