Lønguide omkring løn og lovgivning

Dette skal du være opmærksom på, når du skal ansætte en eller flere medarbejdere.

Første gang man ansætter medarbejdere, er der meget at skulle have styr på. Med denne lønguide er du hjulpet godt på vej - men husk altid at tjekke op med din brancheorganisation, SKAT eller andre relevante instanser, hvis du er i det mindste i tvivl.

Hos ProLøn sidder vi klar til at hjælpe, hvis du har tvivlspørgsmål, du skal have løst nu og her.

1: Følg gældende lovgivning

Du skal altid følge gældende lovgivning samt eventuelt også følge en overenskomst.

2: Arbejdsmarkedslovgivningen

Vi har i Danmark tradition for, at medarbejdere har visse minimumsrettigheder.
Arbejdsmarkedslovgivningen siger blandt andet:

Du skal registrere dig som arbejdsgiver

Når du ansætter medarbejdere i din virksomhed, skal du indberette til eIndkomst i forbindelse med lønkørsel. Du skal derfor registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk.

Du skal udarbejde et ansættelsesbevis

Din nye medarbejder har krav på et ansættelsesbevis fra dig. Din medarbejder skal modtage dette senest en måned efter, at han/hun er ansat.
Hvis din medarbejder arbejder mere end 8 timer om ugen, har han/hun krav på at modtage et ansættelsesbevis fra dig.
Ansættelsesbeviset skal indeholde basale, men meget konkrete beskrivelser af hvad medarbejderen skal arbejde med, fx arbejdstid og sted, beskrivelse af arbejdsindhold og arbejdssted.

Du skal tegne en forsikring mod arbejdsskader

Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun kommer ud for en arbejdsulykke.
Du vælger selv, hvilket forsikringsselskab du vil tegne forsikringen i.
Prisen for forsikringen afhænger af risikoen for, at der sker ulykker på virksomheden. Kontakt eventuelt din brancheforening og forhør dig, om de har et samarbejde med et forsikringsselskab. Alternativt kan du kontakte dit nuværende forsikringsselskab og undersøge, hvad de kan tilbyde.

Du skal indbetale til ATP

Du skal som arbejdsgiver betale bidrag til din medarbejders ATP – din medarbejders livslange pension. Du skal betale 2/3 af ATP-bidraget. Som arbejdsgiver skal du beregne og indbetale ATP-bidraget, både dit og medarbejderens bidrag.

Du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Du skal betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun får en erhvervssygdom.
Du bliver automatisk tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det sker, når du betaler til ATP. Betaling opkræves automatisk fra ATP.

Du skal indbetale til en barselsordning

Du skal som arbejdsgiver betale til en solidarisk barselsordning. Du betaler et fast beløb pr. medarbejder over 16 år uanset køn. Alle arbejdsgivere skal betale til en barselsordning. Det kan være til barselsordningen på barsel.dk eller en anden godkendt barselsordning.

Du skal indbetale til FerieKonto eller anden godkendt ferieordning

Du skal indbetale din medarbejders feriepenge til FerieKonto eller anden godkendt ferieordning. Feriepenge udgør 12,5 % af din medarbejders ferieberettigede løn. Din medarbejder optjener altid 2,08 dages ferie om måneden, svarende til 25 dage om året.
Alternativt kan en medarbejder ansættes med ferie med løn. Vær opmærksom på, at medarbejderen først har ret til ferie med løn, når han/hun har optjent retten til det.
Eksempel: En medarbejder er ansat med ferie med løn pr. 1. juli 2015. Medarbejderen optjener 6 måneders ferie med løn i 2015 svarende til 6 måneder x 2,08 dage = 12,50 feriedage. Disse 12,5 feriedage kan afholdes med løn i ferieåret, der starter 1. maj 2016.

3: Overenskomstansatte medarbejdere

Såfremt du er omfattet af en overenskomst, skal du ligeledes være opmærksom på at opfylde overenskomstens krav.
I de følgende punkter (a-d), kan du læse nærmere omkring de mest anvendte elementer.

A: Pension

Medarbejderen kan være omfattet af en pensionsordning ved fx Pension Danmark eller Industriens Pension. Procentsatserne vil være afhængige af, hvilken overenskomst det drejer sig om. Satser ligger typisk på 4 % for medarbejder og 8 % for arbejdsgiver. Du vil i overenskomsten kunne se hvilket pensionsselskab, der skal indbetales til samt hvilke procentsatser, der skal indbetales.

B: Elevforsikring

Hvis du ansætter en elev/lærling, bør du være opmærksom på, om der skal oprettes en elevforsikring ved fx Pension Danmark eller PFA.

C: Søgnehelligdagsopsparing

Timeløns-ansatte kan have opsparing til søgnehelligdage. Procentsatsen kan variere alt efter, om der ud over helligdage også skal opspares til feriefridage. Der opspares og udbetales typisk i samme kalenderår, hvor saldo udbetales eller overføres til feriekort med den sidste lønkørsel i kalenderåret.

D: Fritvalgskonto

For overenskomstansatte kan der ligeledes være opsparing til Fritvalgskonto. Opsparingsprocent er overenskomst-fastsat. Opsparingen vil typisk kunne anvendes til ekstra pension eller til udbetaling. Ud over ovennævnte kan du være omfattet af at skulle indbetale til forskellige fonde, eksempelvis kompetence og udviklingsfonde.

4: Lønkørsel hos ProLøn

Ovenstående giver et overblik over en lang række af de forhold, man skal forholde sig til som arbejdsgiver, og det kan virke en smule uoverskueligt.
Bruger du ProLøn gør vi det nemt og mere simpelt, fordi vi håndterer langt det meste for dig. Du skal bare indberette løntallene, så klarer vi resten, fx ATP, feriepenge og pension.

For at gøre det endnu nemmere, har vi lavet integrationer til regnskabsprogrammer og timeregistreringssystemer, så data nemt kan overføres fra system til system. Dermed reduceres den tid, du skal bruge på administration, og du kan bruge mere tid med kunderne – eller familien.

Har du spørgsmål, så ringer du bare. Vi tager telefonen hurtigt, vi er dygtige, og så er vi hjælpsomme.

Kildeangivelse: www.startupsvar.dk

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige vejledninger

  • Forrige side
  • 1
  • Næste side
copyright by proløn © 2024