Du er iværksætter by heart. Og når du læser dette, har du allerede gjort dig en masse svære tanker og truffet tilsvarende mange valg. Du har nemlig besluttet, at du skal have en medarbejder. Inden man som entreprenant virksomhedsejer når der til, må man igennem mange overvejelser. Det skal nemlig kunne betale sig. Det vil sige, at du nu er helt overbevist om, at der er arbejde nok til en medarbejder ud over dig selv, og at en ansat i din virksomhed vil tilføre ny energi, der bidrager til øget omsætning og vækst.

Du er nået en vigtig milepæl med din iværksættervirksomhed,
hvor du ikke blot beskæftiger dig selv men har taget første
skridt i retning af at skabe arbejdspladser. Tillykke med det.

Langt de fleste iværksættere er mennesker, der brænder for et fag. Administration og papirnusseri står ikke øverst på deres ønskeliste. Derfor har vi lavet en enkel guide, der indeholder alt, du skal være opmærksom på, når du ansætter din første medarbejder.

Guiden står ikke alene, men understøttes af professionel rådgivning fra vores lønkonsulenter. Du kan altid kontakte ProLøn på 87 10 19 30.
Har du spørgsmål, så ringer du bare.

 

8 punkter – når du ansætter første gang

 1. Følg gældende lovgivning samt eventuelt en overenskomst. Arbejdsmarkedslovgivningen sikrer dine medarbejdere minimumsrettigheder.
 2. På virk.dk registrerer du dig som arbejdsgiver.
 3. Du skal udarbejde et ansættelsesbevis senest en måned efter, at din medarbejder er ansat.
 4. Arbejdsskadeforsikring skal tegnes for at sikre din medarbejder økonomisk i tilfælde af en ulykke.
 5. Som arbejdsgiver skal du indbetale ATP-bidrag, både dit og medarbejderens. Samtidig bliver du automatisk tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).
 6. Du skal indbetale til en barselsordning, fx barsel.dk.
 7. Feriepenge udgør 12,5 % af din medarbejders ferieberettigede løn. Alternativt er ferie med løn. Indbetaling sker via FerieKonto eller anden godkendt ferieordning.
 8. A til D rummer de mest anvendte elementer omring overenskomstansatte medarbejdere – ProLøn er branchespecialister med skræddersyede løsninger til mere end 20 brancher.

  a) Pension – medarbejderen kan være omfattet af en pensionsordning. Satser ligger typisk på 4 % for medarbejder og 8 % for arbejdsgiver.

  b) Elevforsikring – ansætter du en elev/lærling, kan der være krav om elevforsikring.

  c) Søgnehelligdagsopsparing – timeløns-ansatte kan have opsparing til søgnehelligdage. Procentsatsen varierer efter, om der ud over helligdage også skal opspares til feriefridage.

  d) Fritvalgskonto – nogle overenskomster rummer opsparing til Fritvalgskonto. Opsparingen vil typisk kunne anvendes til ekstra pension eller til udbetaling.
  NB: Vær opmærksom på krav om indbetaling til fonde, eksempelvis kompetence og udviklingsfonde.


Bruger du ProLøn, sørger vi for alt omkring ATP, feriepenge, pension m.m.
Du skal blot indberette lønnen.

I bonus kan ProLøn integreres med tidsregistreringssystemer og økonomisystemer som ex e-conomic og Intempus, så tiden, du skal bruge på administration, bliver minimal.

 

”Vi var uerfarne virksomhedsejere, jeg havde aldrig udført en lønkørsel, og det var ProLøn, der vandt mit hjerte. For en nystartet virksomhed, er det arbejde, de laver, lige så vigtigt, som at have en god bankrådgiver!”

Dorthe Hallas, medindehaver af Helsted Bageren i Randers, om opstarten af samarbejdet med ProLøn. (Læs hele kundeudtalelsen)

 

Lad dine venner blive kloge på løn

Nem og enkel lønadministration

Øvrige indlæg

 • Forrige side
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Næste side
copyright by proløn © 2024