Alle svar er med forbehold for ændringer. Regeringen kommer ofte med nye udspil, og hos ProLøn holder vi os løbende opdateret.

Hvordan skal min virksomhed forholde sig til COVID-19?

I øjeblikket anbefaler regeringen, at du sender de medarbejdere hjem, der kan arbejde hjemmefra. Fysiske møder skal kun holdes, hvis de er absolut nødvendige. Et alternativ kan være telefonmøder og tjenester som Skype.

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre, at din arbejdsplads er sund og sikker. For at undgå smitte, er det dog nødvendigt, at hele virksomheden står sammen. Er nogen nødt til at møde fysisk op på arbejde, er det vigtigt at holde afstand til hinanden og vaske hænder og bruge håndsprit. På denne måde kan I hjælpe hinanden til at minimere risikoen for smitte.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Hvis din arbejdsplads bliver ramt af COVID-19

Bliver en af dine medarbejdere smittet med COVID-19, er det vigtigt, at du hurtigt informerer resten af teamet. Du kan videregive informationer om symptomer, som de selv kan være opmærksomme på, f.eks. feber og vejrtrækningsproblemer.

Disse symptomer skal man være opmærksom på op til 14. dage efter sidste kontakt med den syge medarbejder. Hvis andre medarbejdere får symptomer, skal du sende dem hjem med det samme. Det vigtigste er at undgå unødig spredning af smitte.

Du kan få flere gode råd til at håndtere COVID-19 på: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/hvad-kan-du-goere-for-at-forebygge-coronaviruscovid-19-i-din-virksomhed/8de29a18-e33c-4e70-81b9-b0b356bb6140/

Hvad er mine forpligtelser, hvis en medarbejder bliver syg?

Udviser en medarbejder sygdomstegn, skal han eller hun sendes hjem med det samme. I øjeblikket er det kun personer, der udviser alvorlige sygdomstegn eller er syge over en længere periode, der bliver undersøgt for COVID-19. Oplever medarbejderen hoste, let feber eller forkølelse, er det vigtigt at blive hjemme, til det går over.

Du kan få flere gode råd til at håndtere COVID-19 på virksomhedsguiden.dk: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/hvad-goer-jeg-hvis-min-medarbejder-udviser-sygdomstegn-/9d2f040e-0b02-4e75-9b74-9139a5a7b0fc/

Skal en syg medarbejder stadig have løn?

Hvis en medarbejder er funktionæransat og bliver sygemeldt med COVID-19, bliver det anset som en almindelig sygemelding. Det betyder, at han/hun skal have løn som normalt. Det gælder også, hvis der er tale om en ordineret karantæne, og medarbejderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra. Er medarbejderen ikke funktionær, afhænger løn under sygdom af den gældende overenskomst eller kontrakt.

Du kan læse mere om sygemeldinger i forbindelse med COVID-19 på virksomhedsguiden.dk: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge#tab2

De nye regler for refusion af sygedagpenge

I forhold til sygedagpengerefusion er reglerne for COVID-19 anderledes end normalt. Her kan du få sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, hvis din medarbejder er blevet smittet. Det betyder, at arbejdsgiverperioden på 30 dage i disse tilfælde er suspenderet.

Er du selvstændig, er det også muligt at få sygedagpenge fra 1. fraværsdag i stedet for efter egenperioden på 2 uger.

Denne ordning er midlertidig og gælder med tilbagevirkende kraft fra 27. februar til 1. januar 2021. Du kan læse mere på Finansministeriets hjemmeside: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv

copyright by proløn © 2020