Alle svar er med forbehold for ændringer. Regeringen kommer ofte med nye udspil, og hos ProLøn holder vi os løbende opdateret.

Sådan får du refusion af sygedagpenge

For både arbejdsgivere og selvstændige gælder følgende: For at undgå unødig overbelastning af sundhedsmyndighederne, er det ikke nødvendigt at vedlægge lægelig dokumentation. I stedet skal der skrives under på tro og love, at fraværet har forbindelse til COVID-19.

Hvis du er arbejdsgiver: 

Gennem NemRefusion på www.virk.dk skal du anmelde medarbejderens fravær og søge refusion fra den 1. fraværsdag. For at gøre det skal du vælge “Andre årsager” og skrive “Covid-19” i det tilhørende fritekstfelt. Du skal også angive den periode, du søger refusion for.

Det er forventet, at det meste fravær relateret til COVID-19 er kortere end arbejdsgiverperioden. På www.virk.dk bliver det derfor anbefalet, at du som arbejdsgiver først indberetter fraværet, efter det er afsluttet. Det letter den administrative proces.

Hvis du er selvstændig: 

Dit fravær skal anmeldes til kommunen. Det gør du via Kommunernes Landsforenings hjemmeside. Her skal du udfylde den særlige papirblanket NR 104C, der omfatter den specielle situation med COVID-19. Den kan du finde her: https://www.kl.dk/services/blanketter/kls-blanketsamling/sygedagpenge/

Du skal senest melde dit fravær 3 uger efter din 1. fraværsdag. Dog er der er lavet særlige regler for fravær i forbindelse med COVID-19. Hvis du har haft din 1. fraværsdag mellem 27. februar og 18. marts i år, er fristen for at anmelde fraværet senest den 15. april.

Du kan læse mere om refusion af sygedagpenge i forbindelse med COVID-19 på virk.dk: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge#tab2 

copyright by proløn © 2020